TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel – Risk Tabanlı Proses Yönetimi- Dokümantasyon – İç Tetkik Eğitimleri Duyurusu (Ankara)

TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

Eğitimin Amacı:

Yönetim sistemi yaklaşımı olarak TS EN ISO 9001 standardı şartlarının katılımcılara aktarımı. Uygulamaya yönelik teorik ve pratik bilgilerin paylaşılması ile standardın temel gerekliliklerinin anlaşılmasının sağlanması.

Eğitimin İçeriği:

 • Kavramlar
 • Yönetim Sistemi Standartlarının Yapısı
 • Kalite Yönetimi İlkeleri
 • Proses Yaklaşımı
 • PUKÖ Modeli
 • Risk Tabanlı Düşünme
 • Kalite Yönetim Sistemi Standardı (TS EN ISO 9001) Şartları

 

Eğitimin Süresi: 2 Gün

Eğitimin Yeri: TSE Ankara

Tarih: 6-7 MAYIS 2024

Ücret: 3.888 TL (KDV dahil)

 

TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi

 Eğitimin Amacı:

Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyonu içinde yer alan Kuruluş İçeriği ve Kapsamı, Politika, Hedefler ve Proseslerin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan dokümante edilmiş bilgilerin hazırlanması konusunda katılımcılara yol gösterici bilgilerin aktarılması.

Eğitim içeriği:

 • Dokümante Edilmiş (Yazılı) Bilgi Kavramı
 • TS EN ISO 9001 kapsamında kuruluşun oluşturması gereken dokümanlar (Kuruluş içeriği ve kapsamı, proseslerin gerçekleştirilmesi için gerekli yazılı bilgiler, kalite politikası, kalite hedefleri)
 • TS EN ISO 9001 kapsamında kuruluşun ihtiyaç duyabileceği dokümanlar (Organizasyon şemaları, Proses haritaları, akış şemaları, prosedürler, talimatlar, şartnameler, kalite planları, kalite el kitabı(kitapları), stratejik planlar, formlar)
 • TS EN ISO 9001 kapsamında kuruluş tarafından uygunluğun delili olarak sürekliliğinin sağlanması gereken dokümanlar (Kayıtlar)
 • Pratik Çalışmalar

 

Eğitimin Süresi: 1 Gün

Eğitimin Yeri: Ankara

Tarih: 8 MAYIS 2024

Ücret: 1.944 TL (KDV dahil)

 

TS EN ISO 9001:2015 Risk Tabanlı Proses Yönetimi Eğitimi

 Eğitimin Amacı:

TS EN ISO 9001:2015 standardı bağlamında proseslerin ve prosesler arası ilişkilerin belirlenmesi ve sistematik olarak yönetilmesine ilişkin şartların aktarımı.

Belirlenen proseslere ait risk ve fırsatların ele alınmasına yönelik yöntemler konusunda bilgi aktarımı.

Eğitim içeriği:

 • TS EN ISO 9001 standardına göre Kalite Yönetim Sisteminde Proses Yaklaşımı
 • PUKÖ Döngüsü
 • Prosesler arası etkileşimlerin belirlenmesi
 • Proseslerin şematik gösterimi➢ Risk Tabanlı Düşünme Bağlamında her bir prosese ait risk ve fırsatların belirlenmesi
 • Belirlenen risk ve fırsatların yönetilmesi
 • Proseslerin istenen çıktılara ulaşmasına yönelik performanslarının değerlendirilmesi
 • Pratik Çalışmalar

Eğitimin Süresi: 2 Gün

Eğitimin Yeri: Ankara

Tarihi: 9-10 MAYIS 2024

Ücret: 3.888 TL (KDV dahil)

TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi

 Eğitimin Amacı:

Kalite Yönetim Sisteminin planlanmış düzenlemelere, standardın şartlarına ve kuruluş tarafından oluşturulan Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uyup uymadığını, etkin olarak uygulanıp uygulanmadığını ve sürdürülüp sürdürülmediğini belirlemek için planlı aralıklarla gerçekleştirilen kuruluş içi kalite tetkikleri ve tedarikçi tetkikleri İçin tetkik görevlilerinin eğitilmesidir.

 Eğitimin İçeriği:

 • TS EN ISO 9001 Standardı Maddelerinin Tetkik Görevlisi Gözüyle Yorumlanma
 • TS EN ISO 19011 Standardının Tanımı
 • Tetkik Çeşitleri
 • Tetkikin Faydaları
 • Tetkikin Yönetimi
 • Tetkikin Planlanması
 • Soru Listelerinin Hazırlanması
 • Tetkikin Sonuçlandırılması ve Rapor Yazımı
 • Tetkik Görevlisi Sorumlulukları
 • Pratik ve Örnek Çalışmalar

 

Eğitimin Süresi: 2 Gün

Eğitimin Yeri: Ankara

Tarihi: 13-14 MAYIS 2024

Ücret: 3.888 TL (KDV dahil)

 

Eğitim Yeri ve Adresi: 

Türk Standardları Enstitüsü Necatibey Cad. No:112 Bakanlıklar/ANKARA

 • Eğitim Tarihleri                    : 6-14 MAYIS 2024
 • Eğitim Başlama Saati     : 10:00 
 • Eğitim Bitiş Saati                : 16:30 
 • İlgili Kişi / Telefon               : Cihad AYDIN / 0312 416 63 28
 • Eğitimimize katılmak isteyenler ekteki Katılımcı Başvuru Formunu doldurup egitim@tse.org.tr adresine e-mail atabilirler. Eğitimlerimizde katılımcı sayısının sınırlı olması nedeniyle, kayıtlarda başvuru sırası dikkate alınacaktır. İlgili kişiden dönüş sağlanmadan ÖDEME YAPMAYINIZ.

NOT: Sadece Risk Tabanlı Proses, Dokümantasyon ve İç Tetkik eğitimi almak isteyenlerin öncesinde TEMEL eğitim almış olma zorunluluğu mevcuttur.

 

Dokümanlar : 

Ek-1 :  Müracaat Formu

Yayınlama Tarihi : Mart 21, 2024
Düzenlenme Tarihi : Mart 21, 2024
Genel Filtreler
Yalnızca Tam Eşleşmeler
İçeriklerde Ara
Başlıklarda Ara
Alıntılarda Ara
İçerik Tipi
Hizmetler
Haberler
Duyurular
Sayfalar
İçerik Türü
Ekler

Önerilen Aramalar hizmetlerimizduyurularhaberler