İthalat Merkezi Başkanlığı Görev ve Sorumlulukları

Enstitümüz tarafından gerçekleştirilen, Ticaret Bakanlığınca yayınlanan 1, 9 ve 25 ve sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi (ÜGD) Tebliğleri ile 16 Sayılı İthalat Tebliği (Gübre) kapsamındaki ithalat denetimlerinin daha etkin gerçekleştirilmesi amacıyla Genel Sekreter Yardımcılığı (Teknik) bünyesinde 09.11.2020 tarihinde İthalat Merkezi Başkanlığı ihdas edilmiştir.

Enstitümüz, Ticaret Bakanlığı’nın yayımladığı Tebliğler ve bu Tebliğlerin uygulama usul ve esasları çerçevesinde ithalat denetimleri gerçekleştirmekte olup bu denetimler kapsamında Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğlerinden; 1 sayılı İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği, 9 sayılı CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği ve 25 sayılı Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği kapsamında fiili denetim anlamında sorumludur.

Bu Tebliğler kapsamında fiili denetime yönlendirilen ürünlerin mevzuata uygunluğu; belge kontrolü,işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testinden biri veya birkaçı yapılmak/yaptırılmak suretiyle gerçekleştirilmektedir. Bahse konu Tebliğler kapsamında firma müracaatları, Ticaret Bakanlığının TAREKS sistemine yapılmakta ve TAREKS sistemindeki risk analizi sonucuna göre Enstitümüze yönlendirilebilmektedir.

Ayrıca, 2017 yılında, CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği kapsamında yapılan denetimlerde Bakanlık tarafından belirlenen ürünlerin güvenliğine ilişkin kısa sürelive düşük maliyetli indirgenmiş testler Enstitümüz laboratuvarlarında yapılarak ithalat denetimlerisonuçlandırılmaktadır. Öte yandan; Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik ile Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde, motor, klima, elektrikli süpürge, lamba ve soğutucu cinsi ürünlerin enerji verimliliği ve çevreye duyarlı tasarıma uygunluğu yönünden denetimi ve testleri yapılmaktadır. Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri uyarınca, Tebliğlerde yer alan listeler esas olmakla birlikte, genel anlamda aşağıdaki ürün grupları için belirtilen türde işlemler gerçekleştirilmektedir.

1 sayılı ÜGD Tebliği:

Tebliğ kapsamında, düzenlenmemiş alanda yer alan bazı ürün grupları, yurt içi ya da uluslararası standartlar yönüyle fiziki muayene, belge kontrolleri ve deneyler çerçevesinde denetlenmektedir. Başlıca ürün gruplar: Rulmanlar, el aletleri (tornavida, pense, anahtar vb.), amortisörler, kayışlar (v-kayışları), borular-boru bağlantı parçaları, takım çelikleri, fiş ve prizler, kasnaklar, filtreler (otomotivde kullanılan), jantlar gibi ürünler örnek verilebilmektedir. Denetimlerde yurt içinde geçerli standartlar esas alınmakla birlikte, firma taleplerine istinaden uluslararası anlamda geçerliliği olan standartlara göre de işlem yapılması imkânı bulunmaktadır.

9 sayılı ÜGD Tebliği:

Tebliğ kapsamında, özetle CE mevzuatı denilebilecek ve Avrupa Birliğince yayımlanarak ülkemizde uyumlaştırılan yönetmelik ve mevzuat hükümleri çerçevesinde fiziki muayene işlemleri, belge kontrolleri ve bazı durumlarda deneyler yapılarak denetim gerçekleştirilmektedir. 9 sayılı ÜGD Tebliği kapsamında denetime yönlendirilen ürünler, başlıca LVD (Low Voltage Directive?2014/35/EU), EMCD (Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU), Machinery Directive (2006/42/EC), Eco-Design & Energy Labelling (2009/125/EC – 2010/30/EU) yönetmelikleri yönünden denetime tabi tutulabilmektedir. Bunlar dışında da GTİP bazlı olarak bazı yönetmeliklere göre denetimlergerçekleştirilebilmekte olup; esaslar Bakanlıkça yayımlanan Tebliğlerde yer almaktadır. Bu Tebliğ kapsamında ithalat sırasında denetimi yapılabilen ürünler; aydınlatma cihazları ve lambalardan endüstride kullanılan makinalara, klima ve soğutuculardan piroteknik malzemelere kadar geniş bir yelpazede bulunmaktadır.

25 sayılı ÜGD Tebliği:

2018 yılı ortasında (02.07.2018 tarihinde) yürürlüğe giren Tebliğ çerçevesinde; araçların aksam, sistem ve ayrı teknik ünitelerinin, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM-AEK) Regülasyonları ve/veya Avrupa Birliği Yönetmeliklerine/Regülasyonları yönünden uygunluğunun kontrolü gerçekleştirilmektedir. Bu Tebliğ kapsamında Emniyet Kemerleri, Camlar, Farlar, Lambalar, Kornalar, Çocuk Koltukları, vb. gibi ürünler bulunmaktadır.

Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri haricinde; İthalat Tebliğlerinden, 16 sayılı Gübre İthaline İlişkin Tebliğ kapsamında yer alan gübre cinsi ürünlere ilişkin başvurular ise Enstitümüze yapılmakta olup Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği ile Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik ve Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik çerçevesinde muayene ve deneyleri yapılmak suretiyle ithalat denetimleri gerçekleştirilmektedir.

-Gübre İthaline İlişkin Tebliğ (16 Sayılı İthalat Tebliği) Kapsamında Gerçekleştirilecek İthalat Denetimi Prosedürü Bahse konu faaliyetlere ilişkin başvuru süreçleri firmalar tarafından aşağıda yer alan link üzerinden takip edilebilmektedir.

https://basvuruportal.tse.org.tr/

Yayınlama Tarihi : Mart 29, 2023
Düzenlenme Tarihi : Mart 29, 2023
Genel Filtreler
Yalnızca Tam Eşleşmeler
İçeriklerde Ara
Başlıklarda Ara
Alıntılarda Ara
İçerik Tipi
Hizmetler
Haberler
Duyurular
Sayfalar
İçerik Türü
Ekler

Önerilen Aramalar hizmetlerimizduyurularhaberler