İnceleme Elemanı Çalıştırılmasına İlişkin Duyuru

Enstitümüzün Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığınca yürütülen Veri Merkezi  ve Kamu Bulut Bilişim Belgelendirme hizmeti özelinde deneyimli adaylar ile 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 10/A maddesinin Ek 1 inci fıkrası kapsamında belirli süreli geçici nitelikte hizmet akdi ile aşağıda belirtilen niteliklere haiz inceleme elemanı çalıştırılacaktır.

1-BAŞVURU ŞARTLARI:

Genel Şartlar:

1) Türk vatandaşı olmak,

2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3) Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak

4) Yurt içi / yurt dışı seyahat engeli bulunmamak,

5) B sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak.

Özel Şartlar:

Sıra No

Pozisyon / Disiplin

Aranan Nitelikler

1

Proje Yöneticisi

·     Üniversitelerin mühendislik fakültesi veya transkripinde bilişim alanında dersler olan lisans bölümlerinden mezun almak,

·     Veri merkezi tasarım, kurulum veya belgelendirme süreçlerinde görev almış olmak,

·     TS EN 50600 Standardına hâkim olmak ve Tasarım, Tesis ve Operasyon süreçlerinde en az 1 yıl deneyim sahibi olmak,

·     En az 2 yılı yazılım uzmanı olmak üzere, toplamda en az 8 yıl iş tecrübesine sahip olmak ve bu tecrübeyi yurtiçi çalışmalar için SGK kaydı ile ispatlıyor olmak,

·     TS EN ISO/IEC 27001 standardında temel eğitim ve tetkikçi eğitimlerini almış olmak ve TS ISO/IEC 27001 Tetkik Görevlisi/ Baş Tetkik Görevlisi Sınavını Başarı ile geçmiş olmak,

·     TS EN ISO/IEC 17020 veya TS EN ISO/IEC 17025 veya TS EN ISO/IEC 17065 standartlarına hâkim olmak ve bu standartlarda denetim ya da sistem kurma tecrübesine sahip olmak,

·     Proje yönetimi eğitimine sahip olmak ve tercihen PMP sertifikasına sahip olmak,

·     Primavera P6 veya muadil programlardan eğitim almış olmak ve aktif kullanıyor olmak,

·     İyi derecede Türkçe ve İngilizce biliyor olmak,

2

Elektrik-Elektronik

·     Üniversitelerin dört yıllık eğitim veren (tercihen Elektrik/Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği) bölümlerinden mezun olmak,

·     Tercihen TS EN ISO/IEC 27001 standardında temel eğitim almış olmak,

·     Autocad programını aktif kullanıyor olmak,

·     Aşağıda yer alan alanlardan en az birinde tecrübe sahibi olmak ve bunu dokümanla ispatlamak *

o    Elektrik projelerinin hazırlanması veya tesisatın kurulumu,

o    Bulut Bilişim Güvenliği,

o    Veri Merkezleri tasarım, yapımı ve işletme,

o    CFD (Computational Fluid Dynamics-Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği) analizi.

·     Tercihen Bulut Denetim Matrisi konusunda bilgi sahibi veya denetim tecrübesine sahip olmak,

·     Tercihen TS EN ISO/IEC 27001, Star Belgesi vb. alanlarında belge denetim süreçlerinde yer almak,

·     Tercihen CISA, CCSK, CCA, CCSM, CCFA, CCIH sertifikalarından bir veya birkaçına sahip olmak,

·     İyi derecede Türkçe ve İngilizce biliyor olmak.

3

İnşaat

·     Üniversitelerin dört yıllık eğitim veren (tercihen İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık) bölümlerinden mezun olmak,

·     Aşağıda yer alan alanlardan en az birinde tecrübe sahibi olmak ve bunu dokümanla ispatlamak*

o    İnşaat projelerinin hazırlanması veya şantiye denetimi,

o    Veri Merkezleri tasarım ve yapımı,

o    CFD (Computational Fluid Dynamics-Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği) analizi.

·     Autocad, Tekla veya muadil programlarını aktif kullanıyor olmak,

·     İyi derecede Türkçe ve İngilizce biliyor olmak.

4

Mekanik

·     Üniversitelerin dört yıllık eğitim veren (tercihen Makine Mühendisliği) bölümlerinden mezun olmak,

·     Aşağıda yer alan alanlardan en az birinde tecrübe sahibi olmak ve bunu dokümanla ispatlamak *

o    Mekanik tesisat projelerinin hazırlanması veya tesisatın kurulumu,

o    Bulut Bilişim Güvenliği,

o    Veri Merkezleri tasarım, yapımı ve işletme,

o    CFD (Computational Fluid Dynamics-Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği) analizi.

·     Autocad programını aktif kullanıyor olmak,

·     İyi derecede Türkçe ve İngilizce biliyor olmak.

* Tecrübe şartı en az 4 yıl istenmektedir.

2-BAŞVURU ŞEKLİ

Yukarıda belirtilen yetkinlikleri karşılayan adaylar, başvurularını 7 Kasım – 20 Kasım 2023 tarihleri arasında, http://aday.tse.org.tr adresi üzerinden PDF formatında detaylı özgeçmiş ve yetkinliklerine ilişkin kanıt dokümanları da ekleyerek başvuru yapabileceklerdir. Adaylar özgeçmişini oluşturduktan sonra “Başvurularım” bölümünden “Başvuru Yap” sekmesini seçerek aşağıda gösterildiği gibi başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

3-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

20 Kasım 2023 tarihine kadar yapılan başvurular, Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığımız tarafından incelenecek olup, kriter ve yetkinlikleri sağlayan adaylar, TSE İnceleme Elemanı Havuzuna dahil edileceklerdir. Havuza dahil edilen adaylar, Türk Standardları Enstitüsünde İnceleme Elemanı Çalıştırılmasına İlişkin Komisyon tarafından değerlendirilerek göreve başlatılması uygun görülenlere gerekli tebligat işlemleri yapılacaktır.

 

Yayınlama Tarihi : Kasım 17, 2023
Düzenlenme Tarihi : Kasım 17, 2023
Genel Filtreler
Yalnızca Tam Eşleşmeler
İçeriklerde Ara
Başlıklarda Ara
Alıntılarda Ara
İçerik Tipi
Hizmetler
Haberler
Duyurular
Sayfalar
İçerik Türü
Ekler

Önerilen Aramalar hizmetlerimizduyurularhaberler