İnceleme Elemanı Çalıştırılmasına İlişkin Duyuru

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

İNCELEME ELEMANI ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN DUYURU

Enstitümüzün Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığınca “Nükleer Santrallerin Yapı Denetimi Yönetmeliği” kapsamında yürütülen Akkuyu NGS Sahasında verilmekte olan Nükleer Yapı Denetimi Hizmeti özelinde deneyimli adaylar ile 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 10/A maddesinin Ek 1 inci fıkrası kapsamında belirli süreli geçici nitelikte hizmet akdi ile aşağıda belirtilen niteliklere haiz inceleme elemanı çalıştırılacaktır.

1-BAŞVURU ŞARTLARI:

Genel Şartlar:

1) Türk Vatandaşı olmak.

2) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm edilmemiş olmak.

3) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

4) Yaptırılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

5) Askerlikle ilgisi bulunmamak.

6) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu veya yurt içinde ve dışında görev yapmasına, seyahat etmesine ve şantiyede çalışmasına engel başka bir durumu bulunmamak.

7) Ekip çalışmasına yatkın olmak.

8) Etkili yazılı-sözlü Türkçe iletişim bilgisine sahip olmak ve iletişim becerisi kuvvetli olmak.

9) Denetim konusunda tecrübe sahibi olmak.

10) İyi derece raporlama yeteneğine sahip olmak.

11) MS Office programlarına hakim olmak.

Özel Şartlar:

Sıra No

Disiplin

Aranan Nitelikler

1

Enstrümantasyon ve Kontrol Mühendisi 

·       

 • Elektrik – Elektronik Mühendisliği veya Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği veya Mekatronik Mühendisliğinde en az lisans derecesine sahip olmak
 • Nükleer kod ve standartlara aşinalık
 • Nükleer güvenlik ve güvenlik kültürü ile ilgili bilgiye, tercihen sertifikaya sahip olmak
 • Endüstriyel projelerin yapımında veya yapı denetiminde en az 3 yılı denetim olmak üzere 5 yıl deneyimli olmak
 • Endüstriyel projelerde işletmeye alma deneyimine sahip olmak
 • Denetim konusunda tecrübe sahibi olmak
 • İyi derece raporlama yeteneğine sahip olmak
 • Tercihen ISO 9001:2015 eğitim sertifikasına sahip olmak
 • İyi derecede Türkçe ve İngilizce bilmek, tercihen Rusça bilmek

2

Mekanik Mühendisi

·       

 • Makina Mühendisliği veya Metalürji-Malzeme Mühendisliğinde en az lisans derecesine sahip olmak
 • Tercihen tahribatsız (NDT) muayene yöntemlerini bilmek ve sertifika sahibi olmak
 • Tercihen kaynak proseslerini bilmek ve sertifika sahibi olmak
 • Nükleer kod ve standartlara aşinalık
 • Nükleer güvenlik ve güvenlik kültürü ile ilgili bilgiye, tercihen sertifikaya sahip olmak
 • Endüstriyel projelerin yapımında veya yapı denetiminde en az 3 yılı denetim olmak üzere 5 yıl deneyimli olmak
 • Endüstriyel projelerde işletmeye alma deneyimine sahip olmak
 • Denetim konusunda tecrübe sahibi olmak
 • İyi derece raporlama yeteneğine sahip olmak
 • Tercihen ISO 9001:2015 eğitim sertifikasına sahip olmak
 • İyi derecede Türkçe ve İngilizce bilmek, tercihen Rusça bilmek

3

Elektrik Mühendisi

·       

 • Elektrik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında en az lisans derecesine sahip olmak
 • Nükleer kod ve standartlara aşinalık
 • Nükleer güvenlik ve güvenlik kültürü ile ilgili bilgiye, tercihen sertifikaya sahip olmak
 • Endüstriyel projelerin yapımında veya yapı denetiminde en az 3 yılı denetim olmak üzere 5 yıl deneyimli olmak
 • Endüstriyel projelerde işletmeye alma deneyimine sahip olmak
 • Denetim konusunda tecrübe sahibi olmak
 • İyi derece raporlama yeteneğine sahip olmak
 • Tercihen ISO 9001:2015 eğitim sertifikasına sahip olmak
 • İyi derecede Türkçe ve İngilizce bilmek, tercihen Rusça bilmek

 

2-BAŞVURU ŞEKLİ

Yukarıda belirtilen yetkinlikleri karşılayan adaylar, başvurularını 7 Haziran 2024 – 30 Haziran 2024 tarihleri arasında, http://aday.tse.org.tr adresi üzerinden pdf formatında detaylı özgeçmiş ve yetkinliklerine ilişkin kanıt dokümanları da ekleyerek başvuru yapabileceklerdir. Adaylar özgeçmişini oluşturduktan sonra “Başvurularım” bölümünden “Başvuru Yap” sekmesini seçerek aşağıda gösterildiği gibi başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

3-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

30 Haziran 2024 tarihine kadar yapılan başvurular, Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığımız tarafından incelenecek olup, kriter ve yetkinlikleri sağlayan adaylar, TSE İnceleme Elemanı Havuzuna dahil edileceklerdir. Havuza dahil edilen adaylar, Türk Standardları Enstitüsünde İnceleme Elemanı Çalıştırılmasına İlişkin Komisyon tarafından değerlendirilerek göreve başlatılması uygun görülenlere gerekli tebligat işlemleri yapılacaktır.

4-DETAYLI BİLGİ İÇİN

İnşaat Mühendisi, Makina Mühendisi, Metalürji ve Malzeme Mühendisi, Elektrik, Elektrik-Elektronik Mühendisi adayları; ozelprojeler@tse.org.tr ve nuclear@tse.org.tr e-posta adreslerinden, ayrıca aşağıda verilen telefon numarasından da bilgi alabileceklerdir.

TSE Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı

 1. Yıl Bulvarı Cevat Dündar Caddesi 1236. Sokak No:1 (Ostim Stadyumu Arkası)

Ostim / Yenimahalle / ANKARA

Tel: 0 (312) 592 51 80

Yayınlama Tarihi : Haziran 7, 2024
Düzenlenme Tarihi : Haziran 10, 2024
Genel Filtreler
Yalnızca Tam Eşleşmeler
İçeriklerde Ara
Başlıklarda Ara
Alıntılarda Ara
İçerik Tipi
Hizmetler
Haberler
Duyurular
Sayfalar
İçerik Türü
Ekler

Önerilen Aramalar hizmetlerimizduyurularhaberler