Demiryolu Belgelendirme Faaliyetleri

DEMİRYOLU ARAÇLARI UYGUNLUK DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ

  • Ulusal Yeterliliklerin Değerlendirilmesi (DeBo):Demiryolu araçlarının ulusal yeterlilikleri karşılayıp karşılamadığının değerlendirilmesi, raporlanması ve belgelendirilmesi hususlarını gerçekleştirmek üzere Atanmış Kuruluş faaliyetleri,
  • COTİF-UTP Kapsamında Tip Onay Belgelendirmesi: Demiryolu araçlarının COTIF altında yayınlanan Tek Tip Teknik Talimatlar (UTP) kapsamında yeterlilikleri karşılayıp karşılamadığının değerlendirilmesi, raporlanması ve belgelendirilmesi hususlarını gerçekleştirmek üzere Değerlendirme Kuruluşu faaliyetleri,
  • ECM Belgelendirme: Bakımdan Sorumlu Kuruluş (ECM) olmak için başvuruda bulunan işletmelerin değerlendirmesi/denetlenmesi işlemlerinin COTIF altında yayımlanan Uluslararası Trafikte Kullanılan Demiryolu Malzemesinin Teknik Kabulüne İlişkin Tek Tip Kurallar (ATMF) EK-A kapsamında veya Avrupa Birliği tarafından yayınlanan EU 402/2013 yönetmeliği kapsamında yapılarak Bakanlığa raporlanması faaliyeti. Ayrıca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ilgili makama bildirmesi ile Enstitümüzün 26/11/2020 tarihinde ERADİS web sayfasında yayınlanması ile Bakımdan Sorumlu Kuruluş (ECM) Belgelendirme kuruluşu olarak belgelendirme faaliyetleri.
  • UIC ve Standartlara Uygunluk:Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliğine göre hat yapım, bakım, tamir ve kontrol araçlarının UIC (Uluslararası Demiryolları Birliği) ve standartlara (TS EN 14033, TS EN 15746-1, TS EN 15746-2) uygunluğunun belgelendirme ve raporlanması işlemleri.
  • ISA – AsBo:Enstitümüz, demiryolu alanında sistemin/ürünün belirlenen emniyet gereksinimleri karşılayıp karşılamadığını tespit etmek için ISA (Bağımsız Emniyet Kuruluşu) ve AsBo (Emniyet Değerlendirme Kuruluşu) faaliyetlerini TS EN 17020 standardına göre akredite olarak gerçekleştirmektedir.

AKREDİTASYON

TS EN ISO/IEC 17065 : Tip Onay ve Uygunluk Değerlendirme Faaliyetleri / Belge Tarihi: 21 Şubat 2019

TS EN ISO/IEC 17020 : Bağımsız Emniyet Değerlendirme Faaliyetleri / Belge Tarihi:  31 Mayıs 2022

Ulaşım Sistemleri Merkezi Başkanlığı

Telefon: 0312 592 50 00

Faks: 0312 592 5005

E-Posta: demiryolu@tse.org.tr

Adres : 100.Yıl Bulvarı OFİM No:99 Kat:2 Yenimahalle/ ANKARA

Genel Filtreler
Yalnızca Tam Eşleşmeler
İçeriklerde Ara
Başlıklarda Ara
Alıntılarda Ara
İçerik Tipi
Hizmetler
Haberler
Duyurular
Sayfalar
İçerik Türü
Ekler

Önerilen Aramalar hizmetlerimizduyurularhaberler