Buhar Geri Kazanım Üniteleri Uygunluk Değerlendirmesi 

Enstitümüz; Benzin ve Naftanın Depolanması ve Dağıtılmasından Kaynaklanan Uçucu Organik Bileşik Emisyonlarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında terminaller, akaryakıt istasyonları ve tankerlerde buhar geri kazanım sistemlerinin muayenelerini yürütmektedir.

TSE hangi buhar geri kazanım sistemleri muayenelerini yapmaktadır?
Benzin ve Naftanın Depolanması ve Dağıtılmasından Kaynaklanan Uçucu Organik Bileşik Emisyonlarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında aşağıdaki faaliyetleri yürütmektedir.;

  1. Akaryakıt istasyonlarının Yönetmelik, TS EN 16321-1 ile TS EN 16321-2 standartları referans alınarak uygunluk değerlendirmelerini yapmak,
  2. Akaryakıt istasyonlarında benzin ve naftanın tankerlerden akaryakıt istasyonlarındaki depolama tanklarına aktarımına ilişkin gerekliliklerin Yönetmelik kapsamında uygunluğunu değerlendirmek,
  3. Terminallerde bulunan sabit tavanlı tanklar ile yüzer tavanlı tanklar için gereklilikleri sağlamak üzere Yönetmelik kapsamında uygunluklarını değerlendirmek ve doğrulamak,
  4. Terminallerde, tankerlerin dolumu ve boşaltımına ilişkin gereklilikler ile buhar geri kazanım sistemi ve ünitesine ilişkin gerekliliklerin Yönetmelik kapsamında uygunluğunu değerlendirmek ve doğrulamak,
  5. Terminallerde bulunan buhar geri kazanım ünitesi çıkışında yapılan emisyon ölçüm sonuçlarını yönetmelik kapsamında değerlendirmek,
  6. Karayolu ve Demiryolu Tankerlerinin Yönetmelik kapsamında uygunluklarını muayene yaparak raporlamak ve sertifikalandırmak,

TERMİNALLER:

Yönetmelik Yayınlanma Tarihi Yönetmelik Değişiklik Tarihleri Ürün Çıktı Miktarı Geçiş Tarihi
05.12.2018 23.12.2020

13.02.2024

Mevcut terminallerdeki yeni depolama tesisleri ve yeni terminaller 1.01.2021’den itibaren
Ürün çıktı miktarı 50.000 ton/yıldan büyük terminallerin mevcut depolama tesisleri 1.01.2027’den itibaren
Ürün çıktı miktarı 25.000 – 50.000 ton/yıl arasında olan terminallerin mevcut depolama tesisleri 1.01.2028’den itibaren
Ürün çıktı miktarı 25.000 ton/yıldan küçük terminallerdeki mevcut depolama tesisleri 1.01.2029’dan itibaren

AKARYAKIT İSTASYONLARI:

1) Akaryakıt istasyonlarındaki depolama tankları:

Yönetmelik Yayınlanma Tarihi Yönetmelik Değişiklik Tarihleri Ürün Çıktı Miktarı Geçiş Tarihi
05.12.2018 23.12.2020

13.02.2024

İnşaat ruhsatı alınmış, iskanı henüz alınmamış akaryakıt istasyonları 1.01.2021’den itibaren
Yıllık ürün çıktı miktarı 1.000 m3’ten fazla olan mevcut akaryakıt istasyonları Yapı ruhsatına tabi esaslı tadilat yapılıncaya kadar ve her hâlükârda 1.01.2029’dan itibaren
Yıllık ürün çıktı miktarı 500 m3’ün üzerinde olan yerleşim yerlerindeki mevcut akaryakıt istasyonları Yapı ruhsatına tabi esaslı tadilat yapılıncaya kadar ve her hâlükârda 1.01.2030’dan itibaren
Yıllık ürün çıktı miktarı 500 – 1.000 m3 arasında olan mevcut akaryakıt istasyonları Yapı ruhsatına tabi esaslı tadilat yapılıncaya kadar ve her hâlükârda 1.01.2032’den itibaren

2) Akaryakıt istasyonlarındaki dispenser:

Yönetmelik Yayınlanma Tarihi Yönetmelik Değişiklik Tarihleri Ürün Çıktı Miktarı Geçiş Tarihi
05.12.2018 23.12.2020

13.02.2024

Planlanan yıllık ürün çıktı miktarı 100 m3’ün üzerinde olan yerleşim yerindeki yeni akaryakıt istasyonları 1.01.2021’den itibaren
Planlanan yıllık ürün çıktı miktarı 500 m3’ün üzerinde olan yeni akaryakıt istasyonları 1.01.2021’den itibaren
Yıllık ürün çıktı miktarı 3.000 m3’ten fazla olan mevcut akaryakıt istasyonları Yapı ruhsatına tabi esaslı tadilat yapılıncaya kadar ve her hâlükârda 1.01.2032’den itibaren
Yıllık ürün çıktı miktarı 100 m3 ve üzerinde olan yerleşim yerindeki mevcut akaryakıt istasyonları Yapı ruhsatına tabi esaslı tadilatla birlikte
Yıllık ürün çıktı miktarı 500 – 3.000 m3 arasında olan mevcut akaryakıt istasyonları Yapı ruhsatına tabi esaslı tadilatla birlikte

Muayene sonucunda uygunsuzluk olması durumunda uygunsuzluk giderme süresi nedir? Tamir ayar sonrası muayenesinin ne zaman yapılması gerekir?
Gerçekleştirilen denetimde uygunsuzluk ortaya çıkması durumunda, işletmecinin en geç bir ay içerisinde uygunsuzluğu gidermesi gereklidir. Tamir ayar sonrası muayene başvurusu yapılarak denetimi takip eden 6 hafta içerisinde uygunsuzluğun giderildiğine ilişkin denetimin tekrar edilmesi gerekir.
Enstitümüz; Benzin ve Naftanın Depolanması ve Dağıtılmasından Kaynaklanan Uçucu Organik Bileşik Emisyonlarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında terminaller, akaryakıt istasyonları ve tankerlerde buhar geri kazanım sistemlerinin muayenelerini yürütmektedir.

Akaryakıt İstasyonları ve Terminal-Depolama Merkezleri Başvuru Kılavuzu

Akaryakıt istasyonları ve terminallerde bulunan Buhar Geri Kazanım Sistemlerine ait kontrol kriterleri ve sektörden gelen sorulara verilen cevapları aşağıdaki linkten indirebilirsiniz…

TSE’ye muayene başvurusu nasıl yapılır?

https://basvuruportal.tse.org.tr/ adresinden başvurular yapılabilmektedir. Periyodik muayene başvurularının Mart ayı sonuna kadar yapılması gerekmektedir.
Yeni terminaller, yeni depolama tesisleri ve yeni akaryakıt istasyonları için ne zaman başvurmamız gerekiyor? Başvuru süresi nedir?
Yeni akaryakıt istasyonlarında; işletmeci ilk muayene başvurusu yaparak, Faz II buhar geri kazanım sistemini faaliyete geçtikten sonraki ilk 6 hafta içerisinde TSE’ye onaylatması gerekmektedir.
Periyodik başvuru süreleri nelerdir? Ne zaman ve nereye başvuru yapmamız gerekiyor? Ürün çıktı miktarlarına göre başvuru tarihlerinde farklılık var mı?
Periyodik muayene başvuruları işletmeci tarafından, ilgili yılın Ocak ayının başından 31 Mart’a kadar basvuru@tse.org.tr adresine yapılır.
Ürün çıktı miktarlarına göre geçiş başlangıç tarihleri aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir. Periyodik muayene başvuruları tabloda ürün çıktı miktarına karşılık gelen yılın Ocak ayının başından 31 Mart’a kadar yapılır. 3 yılda bir periyodik muayenelerin tekrar edilmesi gerekmektedir.

İletişim
Aşağıda yer alan telefon numaralarından veya bgk@tse.org.tr adresinden destek alabilirsiniz.

İlgili Birim Sorumluluk Alanı Telefon
Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı Akaryakıt İstasyonu Muayeneleri Depolama Tankı / Terminal Muayeneleri 0312 592 51 42

0312 592 52 59

0312 592 52 24

Ulaşım ve Lojistik Sistemleri Merkezi Başkanlığı Tanker Muayeneleri 0312 592 50 40
Konya Bölge Koordinatörlüğü TS EN 16321-1 standardına göre testler ve Deney Belgelendirmesi 0332 239 0480
Genel Filtreler
Yalnızca Tam Eşleşmeler
İçeriklerde Ara
Başlıklarda Ara
Alıntılarda Ara
İçerik Tipi
Hizmetler
Haberler
Duyurular
Sayfalar
İçerik Türü
Ekler

Önerilen Aramalar hizmetlerimizduyurularhaberler