Buhar Geri Kazanım Üniteleri Uygunluk Değerlendirmesi 

Enstitümüz; Benzin ve Naftanın Depolanması ve Dağıtılmasından Kaynaklanan Uçucu Organik Bileşik Emisyonlarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında terminaller, akaryakıt istasyonları ve tankerlerde buhar geri kazanım sistemlerinin muayenelerini yürütmektedir.

TSE hangi buhar geri kazanım sistemleri muayenelerini yapmaktadır?
Benzin ve Naftanın Depolanması ve Dağıtılmasından Kaynaklanan Uçucu Organik Bileşik Emisyonlarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında aşağıdaki faaliyetleri yürütmektedir.;

  1. Akaryakıt istasyonlarının Yönetmelik, TS EN 16321-1 ile TS EN 16321-2 standartları referans alınarak uygunluk değerlendirmelerini yapmak,
  2. Akaryakıt istasyonlarında benzin ve naftanın tankerlerden akaryakıt istasyonlarındaki depolama tanklarına aktarımına ilişkin gerekliliklerin Yönetmelik kapsamında uygunluğunu değerlendirmek,
  3. Terminallerde bulunan sabit tavanlı tanklar ile yüzer tavanlı tanklar için gereklilikleri sağlamak üzere Yönetmelik kapsamında uygunluklarını değerlendirmek ve doğrulamak,
  4. Terminallerde, tankerlerin dolumu ve boşaltımına ilişkin gereklilikler ile buhar geri kazanım sistemi ve ünitesine ilişkin gerekliliklerin Yönetmelik kapsamında uygunluğunu değerlendirmek ve doğrulamak,
  5. Terminallerde bulunan buhar geri kazanım ünitesi çıkışında yapılan emisyon ölçüm sonuçlarını yönetmelik kapsamında değerlendirmek,
  6. Karayolu ve Demiryolu Tankerlerinin Yönetmelik kapsamında uygunluklarını muayene yaparak raporlamak ve sertifikalandırmak,

TERMİNALLER:

Yönetmelik Yayınlanma Tarihi Yönetmelik Yürürlüğe Girme Tarihi Ürün Çıktı Miktarı Geçiş Tarihi
05.12.2018 23.12.2020 Mevcut terminallerdeki yeni depolama tesisleri ve yeni terminaller 1/1/2021’den itibaren
Ürün çıktı miktarı 50.000 ton/yıldan büyük terminallerin mevcut depolama tesisleri 1/1/2023’den itibaren
Ürün çıktı miktarı 25.000 – 50.000 ton/yıl arasında olan terminallerin mevcut depolama tesisleri 1/1/2024’den itibaren
Ürün çıktı miktarı 25.000 ton/yıldan küçük terminallerdeki mevcut depolama tesisleri 1/1/2025’den itibaren

AKARYAKIT İSTASYONLARI:

1) Akaryakıt istasyonlarındaki depolama tankları:

Yönetmelik Yayınlanma Tarihi Yönetmelik Yürürlüğe Girme Tarihi Ürün Çıktı Miktarı Geçiş Tarihi
05.12.2018 23.12.2020 İnşaat ruhsatı alınmış, iskanı henüz alınmamış akaryakıt istasyonları 1/1/2021’den itibaren
Yıllık ürün çıktı miktarının, 1.000 m3’ten fazla olduğu veya yıllık ürün çıktı miktarının 100 m3’ün üzerinde olduğu ve yerleşim yerlerinde bulunan mevcut akaryakıt istasyonları 1/1/2023’den itibaren
Yıllık ürün çıktı miktarı, 500 m3 ile 1.000 m3 arasında olan mevcut akaryakıt istasyonları 1.1.2024’den itibaren
Yıllık ürün çıktı miktarı, 100 m3 ile 500 m3 arasında olan mevcut akaryakıt istasyonları 1.1.2025’den itibaren

2) Akaryakıt istasyonlarındaki dispenser:

Yönetmelik Yayınlanma Tarihi Yönetmelik Yürürlüğe Girme Tarihi Ürün Çıktı Miktarı Geçiş Tarihi
05.12.2018 23.12.2020 Planlanan ürün çıktı miktarı 500 m³/yıldan büyük olan yeni akaryakıt istasyonları ile ürün çıktı miktarı 100 m³/yıldan büyük olan ve yerleşim yerlerinde bulunan yeni akaryakıt istasyonları 1/1/2021’den itibaren
Ürün çıktı miktarı 3000 m³/yıl’dan büyük mevcut akaryakıt istasyonları ile ürün çıktı miktarı 100 m³/yıldan büyük olan ve yerleşim yerlerinde bulunan mevcut akaryakıt istasyonları 1/1/2024’den itibaren
Ürün çıktı miktarı 3000 m³/yıl’dan büyük mevcut akaryakıt istasyonlarında, büyük bir tadilat yapılması planlanıyorsa Yönetmelik yürürlüğe girme tarihinden sonra yapılacak tadilatla birlikte 1/1/2021’den itibaren
Diğer akaryakıt istasyonlarında 1.1.2025’den itibaren

Muayene sonucunda uygunsuzluk olması durumunda uygunsuzluk giderme süresi nedir? Tamir ayar sonrası muayenesinin ne zaman yapılması gerekir?
Gerçekleştirilen denetimde uygunsuzluk ortaya çıkması durumunda, işletmecinin en geç bir ay içerisinde uygunsuzluğu gidermesi gereklidir. Tamir ayar sonrası muayene başvurusu yapılarak denetimi takip eden 6 hafta içerisinde uygunsuzluğun giderildiğine ilişkin denetimin tekrar edilmesi gerekir.
Enstitümüz; Benzin ve Naftanın Depolanması ve Dağıtılmasından Kaynaklanan Uçucu Organik Bileşik Emisyonlarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında terminaller, akaryakıt istasyonları ve tankerlerde buhar geri kazanım sistemlerinin muayenelerini yürütmektedir.

Akaryakıt İstasyonları ve Terminal-Depolama Merkezleri Başvuru Kılavuzu

Akaryakıt istasyonları ve terminallerde bulunan Buhar Geri Kazanım Sistemlerine ait kontrol kriterleri ve sektörden gelen sorulara verilen cevapları aşağıdaki linkten indirebilirsiniz…

TSE’ye muayene başvurusu nasıl yapılır?

https://basvuruportal.tse.org.tr/ adresinden başvurular yapılabilmektedir. Periyodik muayene başvurularının Mart ayı sonuna kadar yapılması gerekmektedir.
Yeni terminaller, yeni depolama tesisleri ve yeni akaryakıt istasyonları için ne zaman başvurmamız gerekiyor? Başvuru süresi nedir?
Yeni akaryakıt istasyonlarında; işletmeci ilk muayene başvurusu yaparak, Faz II buhar geri kazanım sistemini faaliyete geçtikten sonraki ilk 6 hafta içerisinde TSE’ye onaylatması gerekmektedir.
Periyodik başvuru süreleri nelerdir? Ne zaman ve nereye başvuru yapmamız gerekiyor? Ürün çıktı miktarlarına göre başvuru tarihlerinde farklılık var mı?
Periyodik muayene başvuruları işletmeci tarafından, ilgili yılın Ocak ayının başından 31 Mart’a kadar basvuru@tse.org.tr adresine yapılır.
Ürün çıktı miktarlarına göre geçiş başlangıç tarihleri aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir. Periyodik muayene başvuruları tabloda ürün çıktı miktarına karşılık gelen yılın Ocak ayının başından 31 Mart’a kadar yapılır. 3 yılda bir periyodik muayenelerin tekrar edilmesi gerekmektedir.

BUHAR GERİ KAZANIM SİSTEMLERİ MUAYENELERİ ÜCRET ÇİZELGESİ

Faaliyet/Hizmet Ücret
Buhar Geri Kazanım Sistemleri Terminal Muayeneleri
Genel Muayene Ücreti (Terminal ve Depolama Başına) 11.150 TL +KDV
Dolum Adası Muayene Ücreti 1.395 TL +KDV
Depolama Tankı Muayene Ücreti 1.395 TL +KDV
Doküman İnceleme Ücreti 2.790 TL +KDV
Avans Ücreti 2.790 TL
Buhar Geri Kazanım Sistemleri Akaryakıt İstasyonları Muayeneler
Genel Muayene Ücreti (İstasyon Başına) 5.575 TL +KDV
Dispenser Muayene Ücreti (tek dolum ucu için) 2.790 TL +KDV
İlave Dolum Ucu Muayene Ücreti 690 TL +KDV
Depolama Tankı Muayene Ücreti 1.395 TL +KDV
Doküman İnceleme Ücreti 2.790 TL +KDV
Avans Ücreti 2.790 TL
Buhar Geri Kazanım Sistemleri Rapor/Belge Yenileme/Kopya İşlemleri
Rapor/Belge Yenileme 410 TL +KDV
Rapor/Belge Kopyası Oluşturma 65 TL +KDV
Ulaşım Ücreti (Not 4)
Günlük Araç Ücreti 585 TL/Gün
Km Başı Ücret  4 TL
Not 1: Ücretlerde iaşe ve ibate bedelleri hariçtir.

İletişim
Aşağıda yer alan telefon numaralarından veya bgk@tse.org.tr adresinden destek alabilirsiniz.

İlgili Birim Sorumluluk Alanı Telefon
Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı Akaryakıt İstasyonu Muayeneleri Depolama Tankı / Terminal Muayeneleri 0312 592 51 42

0312 592 52 59

0312 592 52 24

Ulaşım ve Lojistik Sistemleri Merkezi Başkanlığı Tanker Muayeneleri 0312 592 50 40
Konya Bölge Koordinatörlüğü TS EN 16321-1 standardına göre testler ve Deney Belgelendirmesi 0332 239 0480
Genel Filtreler
Yalnızca Tam Eşleşmeler
İçeriklerde Ara
Başlıklarda Ara
Alıntılarda Ara
İçerik Tipi
Hizmetler
Haberler
Duyurular
Sayfalar
İçerik Türü
Ekler

Önerilen Aramalar hizmetlerimizduyurularhaberler