Bozulabilir Gıda Maddesi Taşımacılığı Hizmetleri

ATP belgelendirme işlemleri, Ülkemizin de dahil olduğu 50 taraf ülkece imzalanan ATP Anlaşması kriterlerine göre gerçekleştirilmektedir. Anlaşma genel hükümler ile ekler ve ilavelerden oluşmaktadır. ATP anlaşmasında geçen yalıtımlı ekipmanlar; uluslararası sıcaklık kontrollü karayolu, raylı sistem, denizyolu vb. taşımada kullanılan farklı boyutlardaki van tipi kamyonet, minibüs, kamyon, römork, yarı römork, raylı sistemler araçları, 150 km’ye kadar olan transit denizyolunda kullanılan yalıtımlı ekipmanları vb. kapsamaktadır. ATP Anlaşması aracın yalıtımlı kutu yapısı ve bununla ilgili diğer cihazları (soğutucu/ısıtıcı sistemler, sıcaklık okuyucu ve kaydedici cihaz) ile ilgilenir.  ATP “Bozulabilir Gıda Maddelerinin Uluslararası Taşımacılığı ve Taşımalarında Özel Ekipmanların Kullanımı Antlaşması” içeriğinde, bozulabilir gıda maddeleri ile bu maddelerin taşınmasında yalıtımlı, soğutmalı, mekanik soğutmalı, mekanik soğutmalı ve ısıtmalı ile ısıtmalı ekipman dışında ekipman kullanılamayacağı belirtilmektedir. Anlaşmada ayrıca, bozulabilir gıda maddelerinin hangi özel ekipman ve taşıma sıcaklığına göre taşınması gerektiği belirtilir. Anlaşma ekleri, yalıtımlı ekipmanlar ile soğutucu/ısıtıcı cihazların tip testleri ve periyodik testleri prosedürlerini içermektedir.

Kombine Taşımacılık Müdürlüğü bünyesinde “Bozulabilir Gıda Maddelerinin Uluslararası Taşımacılığı ve Bu Taşımacılık Faaliyetinde Kullanılacak Özel Ekipmana İlişkin Anlaşma (ATP)”, “Bozulabilir Gıda Maddelerinin Taşımacılığında Kullanılacak Özel Ekipmanlar Hakkında Yönetmelik” ,”Bozulabilir Gıda Maddesi Taşımacılığında Kullanılan Özel Ekipmanların Tip Testi ve Teknik Muayeneleri Hakkında Yönerge” ve Türk Standardları Enstitüsü tarafından bu konuda yayımlanmış usul ve esaslar kapsamında; test, onay, muayene, inceleme, raporlama ve belgelendirme faaliyetleri yapılmaktadır.

Yapılan İş ve İşlemler

  • ATP Üretim ve Üretim Yeri İncelemesi,
  • ATP Tip Test ve Periyodik Muayene Merkezleri Altyapı İnceleme İşlemleri,
  • ATP Tip Test İşlemleri (Yalıtımlı Ekipman Tip Testi, Soğutucu/Isıtıcı Cihaz Tip Testi, Sabit Ötektik Plaka Tip Test İşlemleri),ATP Periyodik/İstisnai Muayene İşlemleri
  • ATP/BTB Uygunluk Belgelendirme ve Muayene İşlemleri
  • ATP Sıcaklık Kaydedici Doğrulama Belgesi

 

ATP Uygunluk, Tip Test, Üretimin Uygunluğu başvuru işlemleri online olarak https://basvuruportal.tse.org.tr/ adresinden yapılmaktadır.

Bozulabilir Gıda Taşımacılık Belgesi başvuru işlemleri online olarak  http://basvuru.tse.org.tr/uye/ adresinden yapılmaktadır.

https://basvuruportal.tse.org.tr/ adresinden sistem kaydı yapmak için;

Kayıt linkinden sistem kaydı kılavuzuna ulaşabilirsiniz.

Firma Bilgileri eklemek için;

firma bilgileri ekleme linkinden firma bilgileri ekleme talimatına ulaşabilirsiniz.

 

Mail: ATPofis@tse.org.tr

Tel: 03125925008, 03125925007, 03125925003, 03125925414

Adres: 100. Yıl Bulvarı No:99 OFİM Kat:2 Ostim-Yenimahalle/ANKARA

Genel Filtreler
Yalnızca Tam Eşleşmeler
İçeriklerde Ara
Başlıklarda Ara
Alıntılarda Ara
İçerik Tipi
Hizmetler
Haberler
Duyurular
Sayfalar
İçerik Türü
Ekler

Önerilen Aramalar hizmetlerimizduyurularhaberler