1954 yılında sadece uluslararası standartların takibini yapmak üzere Türkiye Odalar ve Borsalar bünyesinde bir birim olarak kurulan Türk Standardları Enstitüsü, artık uluslararası standardizasyon kuruluşlarında aktif görevler üstlenen, yaygın hizmet ağıyla değer üreten ve iş dünyamızın ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda deney-muayene-gözetim-belgelendirme gibi uygunluk değerlendirme hizmetlerini veren yetkin bir kuruluştur.

Türk Standardları Enstitüsü, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi doğrultusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın hedef olarak belirlediği yüksek katma değerli üretim, sanayide verimlilik artışı ve dijital dönüşüm alanlarında standardizasyon ve uygunluk değerlendirme hizmetleri ile yenilikçi mal ya da hizmetlerin üretilmesine zemin hazırlayarak, bir taraftan girişimciliği desteklerken diğer yandan alanında sahip olduğu tecrübe ve deneyim ile öncü rol oynamaktadır.

Ürün belgelendirme, sistem belgelendirme, personel belgelendirme, hizmet yeri belgelendirme, deney ve kalibrasyon gibi geleneksel uygunluk değerlendirme alanlarında hizmet veren TSE, bu faaliyetlerinin yanı sıra uygunluk değerlendirme sektörünün daha nitelikli alanlarına girmiş ve proje bazlı yeni kalemlerle hizmet portföyünü genişletmiştir.

Enstitü, üretimde, rekabette ve en önemlisi can ve mal güvenliği için kritik öneme sahip “Ürün Güvenliği” hususunda hizmetlerini “Ürün Güvenliği Denetim Faaliyetleri” kapsamında geliştirirken, ülkemize giren ithal ürünlerin, piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerindeki katkısı ile de Ürün Güvenliği kapsamında deney ve muayene hizmetlerinde aktif rol almaktadır.

TSE, Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması kapsamında birçok yeni hizmeti devreye almış, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik ile ilgili gerçekçi ve somut planlar sunarak, yenilikçi çözümler ile işletmelerin önünü açmaya yönelik, Sürdürülebilir Dönüşüm Programı başlatmıştır. İş dünyamızın ihtiyaç duyabileceği; Yeşil OSB sertifikasyonu, çevre etiketi, atık yönetimi, elektrikli araç ve şarj altyapıları başta olmak her türlü hizmeti vermeye hazır hale gelmiştir.

Bu gelişmeler doğrultusunda Türk Standardları Enstitüsünün güçlenerek yoluna devam etmesi, ülkemiz sanayisinin de aynı doğrultuda ve sürdürülebilir bir biçimde güçlenmesini sağlayacaktır. TSE, Türkiye’nin dünyanın ilk 10 ekonomisi içerisinde yer alma hedefine paralel olarak; çok uluslu uluslararası uygunluk değerlendirme markalarına rakip olabilen bir kurum vizyonu ile global marka olmayı ana hedefi olarak belirlemiştir.