ARTES – Tip Onayı Servisi

Karayolu Araçlarının Tip Onayına İlişkin veri paylaşımıyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü) ve Türk Standardları Enstitüsü arasında, “ASBİS Kapsamında Bilgi Paylaşımı ve Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Protokol” 10.10.2017 tarihinde imzalanmıştır.
Buna ilaveten 06.01.2017 tarihli ve 29940 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 61. maddesi çerçevesinde İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü) tarafından yürütülmekte olan Araç Sürücü ve Bilgi Sistemi (ASBİS) yerine, Türkiye Noterler Birliğince koordine edilmek üzere Araç Tescil Sitemi (ARTES) uygulamasına geçilmiş olup 31.01.2018 tarihli ve 30318 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Araçların Satış Devir ve Tescil işlemlerinin Yürütülmesi Hakkındaki Yönetmelik gereği 01.02.2018 itibariyle noterlikler tarafından araçların ilk tescil işlemleri yapılmaya başlanmıştır.
Yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde araçların tescili sırasında tip onay bilgilerinin uygunluğunun kontrol edilebilmesi gayesiyle Enstitümüz ile Türkiye Noterler Birliğinin (TNB) birlikte yaptığı çalışma ve 03.10.2018 tarihi itibari ile sonuçlanmış ve ARTES Bayi Modülü –Tip Onay Servisi devreye alınmıştır.
ARTES Bayi Modülü –Tip Onay Servisi devreye alınmadan önce Ulusal Tip Onayı alan imalatçılar, onaylarını aldıktan sonra bazı evrakı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza sunmakta, Bakanlığımız tarafından yapılan kontrolden sonra, veriler Emniyet Genel Müdürlüğüne gönderilmekteydi. Bu veriler gönderilmeden ise tescil işlemi yapılamamaktaydı.
Aynı şekilde ithal edilen AT Tip Onaylı araçların tescil işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza bazı evrakın sunulması ve aynı şekilde tescil işlemlerinin yapılabilmesi için verilerin Emniyet Genel Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmekteydi.
ARTES Bayi Modülü –Tip Onay Servisi devreye alınmasıyla birlikte TSE ile TNB’nin yaptığı çalışma ile tescil işlemleri sırasında gereken tüm tip onay verileri TSE veri tabanında birleştirilmiş olup ilave işleme gerek kalmadan anlık sorgu yöntemi ile tip onay verileri sorgulanarak tescil işlemleri yapılmaktadır.

Ayrıca ülkemizde imalat yapan ancak AT Tip Onayı olan imalatçılarımızın, tescil işlemlerinde sıkıntı yaşamamaları için tip onay bilgilerini Enstitümüze iletmeleri gerekmektedir.

Güncelleme Yapılmaktadır.

Mail: belgelendirmedestek@tse.org.tr
Tel: 0312 5925000
Adres:100.Yıl Bulvarı OFİM No:99 Kat:3 OSTİM Yenimahalle/ANKARA

Genel Filtreler
Yalnızca Tam Eşleşmeler
İçeriklerde Ara
Başlıklarda Ara
Alıntılarda Ara
İçerik Tipi
Hizmetler
Haberler
Duyurular
Sayfalar
İçerik Türü
Ekler

Önerilen Aramalar hizmetlerimizduyurularhaberler