English l 
Detaylı Ara l 
E-Posta l 
Birinci
ANASAYFA
HAKKIMIZDA
KURUMSAL
HİZMETLERİMİZ
EĞİTİMLER
İLETİŞİM
Skip Navigation Links
Hizmetlerimiz
Belgelendirme Hizmetleri
Personel Belgelendirme
Belgelendirme Konuları ve Başvuru Dokümanları
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Dokümanları

TSE VE EOQ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TETKİK GÖREVLİSİ VE ADAY TETKİK GÖREVLİSİ SINAV VE BELGELENDİRME BAŞVURU ŞARTLARI

 

A)      SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Tetkik/Baş Tetkik Görevlisi Eğitimi:

 

Aday, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Tetkik/Baş Tetkik Görevlisi eğitimini tamamlamalıdır.

 

Sınava Katılacak Adaylardan İstenen Belgeler:

 

1.          EOQ Kategorileri Belgelendirme Başvuru Formu,

2.          Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

3.          Diploma fotokopisi,

4.          Sınav ücreti banka dekontunun fotokopisi,

5.          Cari Kart Formu.

 

Not 1: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Tetkik/Baş Tetkik Görevlisi Eğitimi'ni tamamlayan ve sınavdan başarılı olan adaylara "Eğitim ve Sınav Başarı Belgesi" düzenlenecektir. "Eğitim ve Sınav Başarı Belgesi" bir vasıflandırma sertifikası değildir.

 

Not 2: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Tetkik / Baş Tetkik Görevlisi Eğitim ve Sınav Başarı Belgesi almaya hak kazanan adayları Dış Tetkik Görevlisi/Dış Tetkik Görevlisi Adayı olarak atama yetkisi, tetkikçi havuzuna dahil olmak için başvuru yaptığı Sistem Belgelendirme Kuruluşuna aittir. Sistem Belgelendirme Kuruluşları bu amaçla başvuru sahibinden TS EN ISO 19011, TÜRKAK, EA ve IAF kurallarına göre ilave şart, bilgi ve belge vb. isteyebilir.

 

B)      BELGELENDİRME BAŞVURU ŞARTLARI

 

Vasıflandırma sertifikası (TSE ve EOQ İş Sağlığı ve Güvenliği Tetkik Görevlisi / TSE İş Sağlığı ve Güvenliği Aday Tetkik Görevlisi) almak amacıyla belgelendirme başvurusunda bulunmak isteyen adaylar, Madde A)'da belirtilen İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Tetkik/Baş Tetkik Görevlisi Eğitimi'ni tamamlayıp sınavı başarıyla geçmeli ve ilaveten aşağıdaki şartları sağladığını gösterir belge/kayıtları sınav tarihinden itibaren en geç 1 (yıl) içerisinde TSE-Personel Belgelendirme Müdürlüğüne sunmalıdır.

 

B.1) TSE ve EOQ İş Sağlığı ve Güvenliği Tetkik Görevlisi Başvuru Şartları

 

Ön Eğitim:

 

Aday, aşağıda belirtilen konu başlıklarını kapsayacak şekilde asgari 150 saatlik eğitim almış olduğunu gösterir belgeleri/kayıtları TSE-PBM'ye sunmalıdır. Adayın üniversite öğrenimi sırasında ilgili kapsamda almış olduğu derslerden bazıları, 150 saatlik mesleki eğitim süresinin hesaplanmasında kredisi oranında kabul edilebilmektedir. (Üniversitede alınmış olan dersler transkriptler (not çizelgeleri) dikkate alınarak, 4/5 oranında hesaplanarak eğitim süresine eklenecektir).  

 

Ön Eğitim Konuları:

§  İş Sağlığı ve Güvenliği Genel

§  Yönetim Sistemi

§  İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkındaki Yasal Ve Diğer Şartlar

§  Tehlikelerin ve Risklerin En Aza İndirilmesi

§  Gözden Geçirme ve Gözetim

§  Tetkik Etme

§  Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler

§  Acil Durumlar

§  Dokümantasyon ve Kayıtların Kontrolü

 

Öğrenim:

 

Aday, asgari ön lisans mezunu olmalıdır.

 

Toplam İş Deneyimi:

 

4 yıllık üniversite mezunları adaylar, çalışma alanıyla ilgili en az 4 yıllık iş tecrübesine sahip olmadır.

Ön lisans mezunu adaylar, çalışma alanıyla ilgili en az 6 yıllık, iş tecrübesine sahip olmalıdır.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Deneyimi:

 

Adayın toplam iş deneyiminin en az 2 yıllık bölümü İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi alanında olmalıdır.

 

Tetkik Deneyimi:

 

Aday, belgelendirmeden önceki 3 yıl içerisinde asgari 12 günü saha denetimi olacak ve toplam tetkik süresi 20 günden az olmayacak şekilde asgari 4 tam İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemi (TS EN ISO 9001 standardının uygulanabilir tüm maddelerinin kapsandığı) gerçekleştirmelidir.

 

Tetkik süresi;

 

§  Üçüncü taraf tetkiklerinde, tetkik yerinde geçen süreye her tetkik için 1 gün hazırlık ve raporlama süresi eklenerek,

§  İkinci taraf tetkiklerinde, sadece tetkik yerinde geçen süreye yarım gün hazırlık ve raporlama süresi eklenerek,

§  İç tetkiklerde tetkik yerinde geçen süre dikkate alınarak

 

hesaplanacaktır.

 

B.2) TSE İş Sağlığı ve Güvenliği Aday Tetkik Görevlisi Başvuru Şartları

 

TSE İş Sağlığı ve Güvenliği Aday Tetkik Görevlisi belgesi için başvuracak olan adaylardan, "TSE ve EOQ İş Sağlığı ve Güvenliği Tetkik Görevlisi" belgeleri için başvuranlardan istenen şartlardan, "Toplam İş Deneyimi", "İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Deneyimi" ve "Tetkik Deneyimi" şartları haricindekiler aranmaktadır.

 

Belgelendirme Başvurusunda Bulunacak Adaylardan İstenen Belgeler:

 

1.        EOQ Kategorileri Belgelendirme Başvuru Formu,

2.        Belgeli Personel Taahhütnamesi ve Karşılıklı Antlaşma Şartları Formu,

3.        Ön eğitim sertifikalarının veya transkriptlerinin (not çizelgelerinin) fotokopileri

4.        Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

5.        Diploma fotokopisi,

6.        Belgelendirme ücreti banka dekontunun fotokopisi,

7.        Cari Kart Formu,

8.        Toplam İş Deneyimini ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi deneyimini gösterir, çalışılan yerden alınan belgeler (Sadece TSE ve EOQ İş Sağlığı ve Güvenliği Tetkik Görevlisi kategorisinde belgelendirme şartlarını sağlayan adaylar için),

9.        Tetkik tecrübesini gösterir belgeler (Sadece TSE ve EOQ İş Sağlığı ve Güvenliği Tetkik Görevlisi kategorisinde belgelendirme şartlarını sağlayan adaylar için).

 

Not 1: Belgelendirme başvurusu sırasında TSE-PBM'ye sundukları belge/kayıtları yeterli bulunan adaylar için "TSE ve EOQ İş Sağlığı ve Güvenliği Tetkik Görevlisi" ya da "TSE İş Sağlığı ve Güvenliği Aday Tetkik Görevlisi" vasıflandırma sertifikası düzenlenecektir.

 

Not 2: "TSE ve EOQ İş Sağlığı ve Güvenliği Tetkik Görevlisi" belgesi ve/veya "TSE İş Sağlığı ve Güvenliği Aday Tetkik Görevlisi" belgesi almaya hak kazanan adayları Dış Tetkik Görevlisi/Dış Tetkik Görevlisi Adayı olarak atama yetkisi, tetkikçi havuzuna dahil olmak için başvuru yaptığı Sistem Belgelendirme Kuruluşuna aittir. Sistem Belgelendirme Kuruluşları bu amaçla başvuru sahibinden TS EN ISO 19011, TÜRKAK, EA ve IAF kurallarına göre ilave şart, bilgi ve belge vb. isteyebilir.

 

Belgelendirme programı başvuru, yeniden belgelendirme ve belge geçiş ile ilgili şartları, belgelendirmenin kapsamı, değerlendirme proseslerin yürütülmesi, başvuru sahibinin hakları ve belgelendirilmiş kişilerin görevleri ile ilgili olarak başvuruda bulunun kişiler görevlendirilmiş personelle aşağıda verilmiş olan iletişim adreslerinden öğrenebilirler.

Ücret: Eğitim, Sınav ve Sertifika ücretlerine Ücretler linkinden ulaşabilirsiniz.

İletişim:                   

§  Tel                   : 0 312 416 63 21

§  Faks                : 0 312 416 65 98

§  E-posta           : isg-pbm@tse.org.tr

 

Başvuru: Başvurular için aşağıdaki formları doldurduktan sonra postayla veya taratıp e-postayla başvuru yapabilirsiniz. İlk başvurularda 1, 2, 3 numaralı formları; belge yenilemelerde 2, 3, 4 numaralı formları doldurmanız gerekmektedir.

 

 


Kayıt Okuma Bilgileri
Okuma Sayısı 3428
l Dokümanlar
1) EOQ Kategorileri Belgelendirme Başvuru Formu (Rev 03)
3) Cari Kart Formu (Rev 01)
4) Tekrar Belgelendirme Başvuru Formu (Rev 01)
BELGELİ PERSONEL TAAHHÜTNAMESİ VE KARŞILIKLI ANLAŞMA ŞARTLARI FORMU
 
E-HİZMETLER
Online Başvuru
Online Mali İşlemler
Tüm E-Hizmetler
Ayna Komite Başvurusu
DİĞER
Duyurular
Bölge Haberleri
Haber Arşiv
TSE HAKKINDA
Kuruluş ve Görevleri
Organizasyonu
TSE Mevzuatı
İLETİŞİM
Adres ve Telefonlar
Banka Hesap Numaraları
Bilgi Edinme
|
Web Sitesi Politikaları l 
Telif Hakları  l 
Rss l