Genel Sekreter Yardımcıları

Mehmet Emin ATALAR

GENEL SEKRETER İDARİ YARDIMCILIĞI

Dr. Mehmet Emin ATALAR

Doğum: Ankara, 1972 
 
EĞİTİM
Lisans: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği / ODTÜ / 1995
Y. Lisans: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği / ODTÜ / 1998
Kurs: Uluslararası Kaynak Mühendisliği /  ODTÜ – SLV Münih / 2005
Doktora: İşletme - Yönetim ve Organizasyon / Uludağ Üniversitesi / 2006
 
İŞ DENEYİMİ
2007 - 2020 BELGETÜRK Uluslararası Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Genel Müdür
 • ISO 17020’ye göre Muayene Kuruluşu TÜRKAK akreditasyonu alınması ve ürünlerin standartlara uygunluk muayenelerinde ekip lideri
 • Üçüncü Boğaz Köprüsü inşaatını yüklenen HYUNDAI SK firmasının tüm çelik işlerinin ana müteahhidi İÇTAŞ-ASTALDI adına denetlenmesinde teknik muayene ekip lideri
 • Hamitabat Doğalgaz Boru Hattının API 1104 standardına göre belgelendirilmesi
 • ISO 17024’e göre Personel Belgelendirme Kuruluşu TÜRKAK akreditasyonun alınması ve personel belgelendirmeleri
 • Mesleki Yeterlilik Kurumu belgeleri, sınav ve personel belgelendirmeleri
 
1995 – 2007 TSE – TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Belgelendirme Uzmanı - Direktif Yöneticisi
 • Kalibrasyon Laboratuvarı Yönetimi (ISO 17025 Kalite Yönetim Temsilcisi)
 • Ürünlerin Yönetmeliklere Uygunluk Belgelendirmesi ve Testler
 • Sistem Belgelendirme ve ISO 9000 Denetimleri
 • Personel Belgelendirme (Kaynakçıların Belgelendirilmesi)
Türk Standartları Enstitüsü’nde çalıştığım yıllarda yüzlerce firmaya ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgelendirmesi ve çeşitli ürün belgeleri için (TSE-TSEK) fabrika kalite yönetim sisteminin incelenmesi faaliyetlerinde bulundum. Personel Belgelendirme alanında ise kaynakçıların personel belgelendirmesi için sınavlarını yaptım. Belgelendirme Uzmanı, İnceleme Uzmanı, Kalibrasyon Uzmanı, Denetçi ve Baş Denetçi unvanları altında yüzlerce teknik rapor düzenledim. Eğitimler verdim. TSE’nin Avrupa Komisyonu nezdinde akredite olabilmesi için yürütülen öncü faaliyetlerin içinde yer aldım. TSE nin CE işaretlemesinde 1783 sicil no ile Onaylanmış Kuruluş atanmasını müteakip Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği, Otomatik olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği ve Ölçü Aletleri Yönetmeliğinin Direktif Yöneticisi iken 2007 yılında TSE’den ayrılarak özel sektöre geçtim.
 
VERDİĞİ EĞİTİMLER
 • ISO 9000 Temel Eğitimi (3 Gün)
 • Süreç Yönetimi Eğitimi (2 Gün)
 • Kuruluş İçi Kalite Tetkikleri Eğitimi (3 Gün)
 • Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyonu Eğitimi (3 Gün)
 • Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği Bilgilendirme Eğitimi (1/2 Gün)
 • Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği Eğitimi (3 Gün)
 • CE İşaret Eğitimi (1 Gün)
 • Genel Metroloji ve Kalibrasyon Eğitimi (1 Gün)
 • Boyutsal Kalibrasyon Eğitimi (2 Gün)
 • Terazi Kalibrasyonu Eğitimi (1 Gün)
 • Basınç Kalibrasyonu Eğitimi (1 Gün)
 • Gazaltı Kaynağı Eğitimi
 • TIG Kaynağı Eğitimi
 • Elektrod Kaynağı Eğitimi
 • Kaynakçıların Nitelendirilmesi Standardı Eğitimi (2 Gün)
 
KATILDIĞI BAZI EĞİTİMLER
 • En 13445-3 Unfired Pressure Vessel Codes- A Comparative Course-Basınçlı Kaplar Standardı / Sant’Ambrogio / 2007 / 1 Gün
 • ISO 17024- Personel Belgelendirme Kuruluşlarının Çalıştırılması Standardı Eğitimi / Türkak / 2007 / 1 Gün
 • Muayene Kuruluşlarına Yönelik Kalite Ve Tekniğe İlişkin Akreditasyon Gereklilikleri-ISO-IEC 17020 / Meda / 2005 / 4 Gün
 • Alçak Gerilim Ve Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği / Meda Projesi / 2005 / 3 Gün
 • TS EN 45011-Belgelendirme Kuruluşları İçin Şartlar / TSE / 2004 / 1 Gün
 • Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği / TSE / 2004 / 1 Gün
 • OIML R76, EN 45501 And Welmec Guides / Sartorius / 2004 / 5 Gün
 • Su Sayaç Ayar İstasyonlarındaki Ölçüm Belirsizliğinin Hesaplanması /  TSE / 2004 / 3 Gün
 • Su Sayaçlarının Muayene Tesisatlarının AT Tip Onayı ve AT İlk Muayenesine Uygunluk Kriterleri ve Belirsizlik Hesaplamaları / Teksan / 2004 / 2 Gün
 • Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Ekipmanlar Yönetmeliği / TSE / 2004 / 1 Gün
 • Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği / TSE / 2004 / 1 Gün
 • Non-Automatic Weighing Instruments-Training On New Approach Directives-Tartı Aletleri Yönetmeliği / Dansk Standards / 2002 / 3 Gün
 • EN 45001-Laboratuvar Akreditasyonu Eğitimi / DAP / 1997 / 5 Gün
 
TEZLER & BİLİMSEL FAALİYETLER

Yüksek Lisans Tezi: "Ni3Al metallerarası bileşiklerin Monte Carlo Simulasyonu". Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Metalurji Mühendisliği Bölümü, 1998.

Bildiri: “Computer Simulation of Atomic Ordering Characteristics in L12 Type Ordered Superstructure”, 10. Uluslararası Metalurji Kongresi, Prof. Dr. Hamdullah Oruçoğlu Mekhrabov, Prof. Dr. Vedat Akdeniz, Metalurji Y. Müh. Mehmet Emin Atalar, 1998.

Doktora Tezi: "İşletmeleri Amaçlarına Ulaştırmada İş Süreçleri Sisteminin kurulması ve bir geliştirme önerisi". Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006.

Yayınlanmış Kitap: İşletme Yönetim Sistemi, Dr. Mehmet Emin Atalar, Yazarın kendi yayını, 180 sayfa, 2006.

Know How : Çelik Köprü İmalatlarının Üçüncü Taraf Muayeneleri

Faydalı Model : Kapı Sabitleme Mekanizması (Türk Patent ve Marka Kurumu Faydalı Model Belge No: TR2016 04901Y)

 
YABANCI DİL
İngilizce (İleri Seviye)
 
Eski Siteye Dön