TSE Başkanı ve Yönetim Kurulu

Sebahittin KORKMAZ

   

TSE Başkanı

1957 Ordu Altınordu ilçesi Karacaömer Mahallesi doğumlu olan Sebahittin Korkmaz, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini Ordu'da tamamladı. 1981 yılında EİTİA Endüstri Bilimleri Fakültesi Kimya Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini tamamladı. 1984 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettiş yardımcılığı sınavını kazanması ve İş Teftiş Kurulu Adana Grubunda göreve atanması dolayısıyla ikinci üniversite öğrenimini (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Metalurji Mühendisliği Bölümü) yarıda bıraktı. 2012 yılında Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde başladığı yüksek lisans eğitimi "Kaza İncelemelerinde Kusur Dağılım Modellemesi" konulu tez aşamasındadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında 4 yıllık iş müfettişliği tecrübesinin ardından, istifa ederek 1989 yılında özel sektörde (Kınalı Sakarya Otoyol İnşaatı projesinde) Endüstriyel İlişkiler Bölüm yöneticisi olarak görev aldı. 1992 yılında iş sağlığı ve güvenliği alanında hizmet veren bir şirket kurdu. 1993 – 2012 yılları arasında yarı zamanlı olarak "Gümüşova - Gerede Otoyol İnşaatı Projesinde" İSG koordinatörlüğü yaptı. Bu gün dünyanın önde gelen şirketlerinin Türkiye tesislerine endüstriyel ilişkiler, çevre, iş sağlığı ve güvenliği alanında yönetim danışmanlığı hizmeti veren bir şirket kurdu.

Yurt içinde birçok ulusal ve uluslararası şirketin endüstriyel ilişkiler alanında (toplu pazarlık stratejileri hazırlama, insan kaynakları yönetimi, kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği yönetiminde yönetim temsilciliği konularında) şirketi adına veya yarı zamanlı yöneticilik ve koordinatörlük görevlerini yürüttü. Hak-İş İşçi Konfederasyonu İş Sağlığı ve Güvenliği Komisyon Başkanlığını yaptı.

Endüstriyel İlişkiler uzmanı olarak; işletmelerde iş analizinin yapılarak, işlerin göreceli olarak değerlendirilmesi, performans ve ücret yönetimi tabanının oluşturulması amacıyla yapılan ‘İş Değerlemesi Projesinde Proje Yöneticiliği’, İş Mevzuatı çerçevesinde asıl iş ve yardımcı iş tespitinin yapılarak modern taşeron yönetiminin oluşturulması amacıyla yapılan proje çalışmalarında, ülkemizin önde gelen kuruluşlarında ihtisas gerektiren yöneticilikler yapan Sebahittin Korkmaz, çalışma hayatını düzenleyen mevzuatın işyerlerinde uygulanıp uygulanmadığının tespitini yapacak yönetim sistemi denetçilerinin mevzuat denetim tekniklerini geliştirilmesi amacıyla yapılan Türk Standardları Enstitüsü Sistem Belgelendirme Denetçileri Mevzuat Uygulaması Eğitimlerini verdi.

Ankara ve Kocaeli’nde organize sanayi bölgelerine yönetim danışmanlığı hizmetlerini veren Sebahittin Korkmaz, AB entegrasyonu ve uyum çalışmaları kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün "Avrupa Birliği Destekli Yeniden Yapılandırılması ve Uyumu (ISAG)" projesinde İş Güvenliği Türkiye Uzmanı olarak Aralık 2004 – Şubat 2006 arasında çalıştı. Bu çerçevede; İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Uzman Yardımcılarına AB direktifi uygulamaları eğitimleri ile  proje kapsamında Genel Müdürlük adına İş Sağlığı ve Güvenliği sosyal taraflarına Kocaeli ve Ankara’da Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO) İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm Başkanı ile birlikte uluslararası uzmanlarla yapılan saha çalışmalarına katıldı.

Proje kapsamında AB direktifleri referanslı olarak;
• İş kazası ve meslek hastalığı veri toplama sistemi değerlendirme raporu,
• AB veri toplama standartları (ICD 10) raporu,
• Sistemin karşılaştırması ve çözüm öneri raporu,
• İş kazası meslek hastalığı ulusal ve şirket bazında maliyet hesaplama yöntemleri raporu,
• İş kazası ve meslek hastalığı inceleme teknikleri rehberi,
• İşyeri İş Sağlığı ve Güvenliği kurulları hakkında yönetmeliğin uygulama rehberi konularında raporlar hazırladı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Teknopark işbirliğinde, OSTİM ve KOSGEB tarafından da destek verilen küçük ve orta ölçekli işletmeler uzaktan eğitim platformu üst projesi kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliği alanında 18 adet sesli, metinsel ve görüntülü uzaktan eğitim modülünü oluşturarak Kobi Uzaktan Eğitim Projesi’ni gerçekleştirdi.

Sakarya Üniversitesi ve Sakarya İnşaat Mühendisleri Odasının Ulusal bazda düzenlediği İş Sağlığı Ve Güvenliği Kongresi tarafından yayımlanan sonuç bildirgesi kitabında "Kaza Oluşumu ve Kazaların İncelenmesi", "Kaza nedenleri ve analizleri" konulu iki adet, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin düzenlediği Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği kongresi kongre kitapçığında da "Organisational structure of health and safety management system: a case study in Turkey İTÜ" konulu bir adet bilimsel makalesi yayımlandı.

Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası ve MÜSİAD üyesi olan Korkmaz, İş Müfettişliği (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı), Avrupa Birliği Uzmanlığı (Ankara Üniversitesi) sertifikalarına sahip olup; Liderlik, Takım Oluşturma, Takım Çalışması, Problem Çözme, Empati, Zaman Planlama, İnsan Kaynakları, Performans Değerlemesi, İş analizi, Beden Dili, İş Etüdü gibi konularda Kişisel Gelişim Eğitimlerine eğitimci olarak katılmıştır.

Eski Siteye Dön