REHBERLİK VE DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI

TARİHÇE

Rehberlik ve Denetim Kurulu Başkanlığı 12 Ekim 2011 tarihli ve 28082 sayılı Resmi Gazetesinin yayımlandığı gün kurularak, Kurul Başkanlığı Türk Standardları Enstitüsü Yönetim Kurulunun kararı doğrultusunda ataması yapılan Başdenetçi Unvanına sahip 1 (bir) Kurul Başkanı olmak üzere toplam 11 (on bir) Başdenetçi, 3 (üç) Denetçi, 1 (bir) Tekniker ve 1 (bir) Yardımcı Büro Personeli olmak üzere toplam 17 kişiden oluşmaktadır.

Eski Siteye Dön