REHBERLİK VE DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI

TARİHÇE

12 Ekim 2011 tarihli ve 28082 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik uyarınca ihdas edilen Rehberlik ve Denetim Kurulu Başkanlığı; Başdenetçi ünvanına sahip 1 (bir) Kurul Başkanı, 12 (oniki) Başdenetçi, 2 (iki) Denetçi, 1 (bir) Tekniker ve 1 (bir) Yardımcı Büro Personeli olmak üzere toplam 17 (onyedi) kişiden oluşmaktadır.

Eski Siteye Dön