REHBERLİK VE DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI

KURUL BAŞKAN YRD. FEVZULLAH DEMİREL

1980 yılında Çankırı İli’nin Ilgaz İlçesi’nde doğdu. 2002 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümünden mezun oldu. Memuriyete 2000 yılında Ankara Valiliği İl Özel İdare Müdürlüğü’nde başladı. 2003 yılında açılan Müfettiş Yardımcılığı sınavını kazanarak Ankara Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı olarak denetim mesleğine başlamış olup, 2007 yılında yeterliğini alarak Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü Müfettişi oldu. 2007 yılında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının (UNDP) Türkiye’de ilk defa düzenlediği Support to Local Administraiton Reform Programme (Yerel Yönetim Reformunu Destekleme Programı) kapsamında İçişleri Bakanlığı ve TODAİE tarafından ortaklaşa düzenlenen Yerel Yönetim Uzmanlığı ile Eğiticilerin Eğiticisi Eğitim ve Sertifika programı için açılan yazılı sınavı kazanıp, 3 aylık eğitim ve sertifika programını birincilikle bitirerek Yerel Yönetim Uzmanı ve Eğiticisi oldu. Anılan program kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın görevlendirmesiyle, Türkiye’nin değişik bölgelerindeki yerel yönetimlerde görev yapan insan kaynağının eğitimi amacıyla seminerler verdi. Yerel Yönetimlerle ilgili davalarda Bilirkişilik görevi yaptı. 2012 yılından itibaren TSE Rehberlik ve Denetim Kurulu Başkanlığı'nda Başdenetçi olarak görev yapmaktadır. Kamu ihale ve sözleşmeleri mevzuatı ile sözleşme uygulamaları, iş sağlığı ve güvenliği, CGAP (Sertifikalı Kamu Denetçisi) Hazırlık Eğitimi konularında değişik kamu kurum ve kuruluşlarından almış olduğu sertifikalara sahip olup, orta düzeyde İngilizce bilmektedir.

 

Eski Siteye Dön