REHBERLİK VE DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI

HAKKIMIZDA

MİSYONU

Başkanlık faaliyetlerinin stratejik amaçlara, etik ilkelere ve mevzuata uygun ve etkin bir biçimde yürütülmesi, kamu kaynaklarının verimli kullanılması için gerekli şeffaflığı ve denetim anlayışını kurumsallaştırmak, denetim ve yol göstericilik amaçlarını gerçekleştirecek teftiş, inceleme ve soruşturmaları zamanında, etkin, tam ve mevzuata uygun yapmak, kurumsal bir hafıza yaratarak tüm kamuoyu ve kamu sektörü nezdinde gerekli güven ortamını yaratmaktır.

VİZYONU

Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı birimlerinin iş ve işlemlerinin, hizmetten yararlanan ve hizmet sunan tüm tarafların beklenti ve önerileri de dikkate alınarak ve hizmetin sürekli gelişimi amaçlanarak, yasal düzenlemelere, stratejik amaçlara, etik ilkelere uygun, etkin bir şekilde yürütülmesini ve bu çerçevede kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla Rehberlik ve Denetim Kurulu Başkanlığına tevdi edilen denetim, inceleme, araştırma ve soruşturmaları zamanında ve eksiksiz yapmak, kurulun çalışmalarından elde edilen bulguları da kullanarak Başkanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmesi, Başkanlık birimlerinin mevzuata, stratejik plan ve amaçlara uygun çalışması için teklifler hazırlamaktır.

 

 

Eski Siteye Dön