REHBERLİK VE DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI

HAKKIMIZDA

MİSYONU

Başkanlık faaliyetlerinin stratejik amaçlara, etik ilkelere ve mevzuata uygun ve etkin bir biçimde yürütülmesi, kamu kaynaklarının verimli kullanılması için gerekli şeffaflığı ve denetim anlayışını kurumsal bir kimliğe kavuşturmak, rehberlik ve yol göstericilik amaçlarını da bünyesinde barındıracak şekilde denetim, inceleme ve soruşturmaları zamanında, etkin, tam ve mevzuata uygun gerçekleştirerek, kurumsal bir hafıza meydana getirmek suretiyle tüm kamuoyu ve kamu sektörü nezdinde gerekli güven ortamını oluşturmaktır.

VİZYONU

Enstitüye bağlı merkez ve taşra teşkilatı birimlerinin yürüttükleri iş ve işlemlerin, hizmetten yararlanan ve hizmet sunan tüm tarafların beklenti ve önerileri de dikkate alınarak ve hizmetin sürekli gelişimi amaçlanarak, yasal düzenlemelere, stratejik amaçlara, etik ilkelere uygun, etkin bir şekilde yerine getirilmesini ve bu çerçevede kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla Rehberlik ve Denetim Kurulu Başkanlığına tevdi edilen denetim, inceleme, araştırma ve soruşturmaları zamanında ve eksiksiz ifa etmek, kurulun çalışmalarından elde edilen bulguları da kullanarak Başkanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmesi, tüm birimlerin mevzuata, stratejik plan ve amaçlara uygun çalışmaları için teklifler hazırlamaktır.

 

 

Eski Siteye Dön