BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TEST VE BELGELENDİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Başkanlığımıza bağlı müdürlükler tarafından yürütülen faaliyetler aşağıda sunulmuştur:
 
1. Bilişim Teknolojileri Belgelendirme Müdürlüğü
a. TS ISO/IEC 15504 Spice Belgelendirmesi,
b. TS ISO/IEC 12207 Yazılım Yaşam Döngüsü Süreçleri Belgelendirmesi,
c. TS ISO/IEC 15288 Sistem Yaşam Döngüsü Süreçleri Belgelendirmesi,
d. TS 13298 Elektronik Belge Yönetimi Belgelendirmesi,
e. TS ISO/IEC 25051 Yazılım Kalitesi Belgelendirmesi,
f. Web Kullanıcı Arayüzü(TS ISO/IEC 9241-151) Belgelendirmesi,
g. Web İçeriği Kullanılabilirlik Kriteri Web İçeriği Erişilebilirlik Kılavuzu(TSE K 194, TS ISO/IEC 40500) Belgelendirmesi,
h. QWEB Belgelendirmesi
i. Sızma Testi Yapan, Eğitim ve Danışmanlık Veren Firma Belgelendirmesi
j. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Belgelendirmesi (TS ISO/IEC 27001)
k. Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemleri Belgelendirmesi (TS ISO/IEC 20000-1)
l. Beyan Doğrulama Belgesi
m. İlgili Standartlar Hakkında Eğitim Faaliyetleri
 
2. Siber Güvenlik Belgelendirme Müdürlüğü
a. Ortak Kriterler Belgelendirmesi (TS ISO/IEC 15408)
b. Kriptolama Modülleri İçin Güvenlik ve Test Gereksinimleri Belgelendirmesi (TS ISO/IEC 19790,24759)
c. Temel Seviye Güvenlik Belgelendirmesi (TSE K 505)
d. Beyaz Şapkalı Hacker (Sızma Testi Uzmanı) Belgelendirmesi (TS 13638)
e. İlgili Standartlar Hakkında Eğitim Faaliyetleri
 
3. Bilişim Teknolojileri Test Müdürlüğü
a. Fonksiyonel Testler (TS ISO/IEC 25051)
b. TS 13298 kapsamında Fonksiyonel Testler (TS ISO/IEC 25051)
c. Performans Testleri
d. TS 13298 Kapsamında Performans Testleri
e. Temel Seviye Güvenlik Değerlendirmesi (TSE K 505)
f. Ortak Kriterler Değerlendirmesi (TS ISO/IEC 15408)
g. Web Uygulama Güvenliği Testleri
h. Sızma Testleri
i. Escrow (Sayısal Kaynak Kod Emanetçiliği)
j. İlgili Standartlar Hakkında Eğitim Faaliyetleri
 
Eski Siteye Dön