DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Alım Satım Müdürlüğü

 • Enstitümüzün faaliyetleri için gerekli olan her türlü mal ve hizmetin, istenilen özelliklerde, en uygun fiyatla ve zamanında doğrudan temin ya da ihaleler yoluyla tedarik edilerek talep sahibi birimlerin hizmetine sunulması,
 • Genel kullanımda olan veya tüketilen her türlü mal ve hizmetin alım satım, kayıt, bakım-onarım, koruma ve bunların elden çıkarılmasına dair işlemlerin tespit edilmesi, uygulanması ve kontrolü,
 • Alınacak mal ve hizmetin idari şartnamelerinin hazırlanması ve teknik şartnamelerle birlikte alınan teklifleri ihale komisyonuna sunarak, alınan kararların takibi ve gerçekleştirilmesi ve ödemelerin yapılması,
 • Enstitümüzün yemek ihtiyacının temini ve idaresi,
 • Enstimüz personeli uçak biletlerinin temini, uçuşlardan kazanılan uçuş millerinin kamu milli hesabına aktarılması, talep halinde toplantı, seminer, kongreler için otel rezervasyonlarının yapılması

 

Emlak ve İnşaat Müdürlüğü

 • Yeni Hizmet ve Laboratuvar Binalarının Mimarlık ve Mühendislik, Proje ve Etüt/ Ruhsat/ İskân, Muayene/ Kontrollük ve Kabul İşlemleri,
 • Yapım işlerinde ihale dosyalarının hazırlanması, teknik ve idari Şartname, İş Tanımları, Yaklaşık Maliyet, Metraj ve Keşif İşlemleri,
 • Mevcut Hizmet ve Laboratuvar Binalarının Tadilat İşleri,
 • Arsa Tahsislerinin Yapılması ve Takibi, Enstitüye ait tahsisli arazi ve binaların envanter İşlemleri,
 • Enstitü Mevcut Binalarının Deprem Tahkiki ve Güçlendirme Projeleri ve Güçlendirme Yapım İşleri,
 • Gayrimenkul Satın Alma, Kiralama, Kontrat Takip ve ihtiyaçlar doğrultusunda taşınmaz malların satılması, satın alınması, kiralanması kiraya verilmesi ve tapu tescil işlemleri,

 

İdari İşler ve Güvenlik Müdürlüğü

 • Temizlik, güvenlik, bahçe bakımı ve garajın idaresi hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Sıhhi tesisat, müşterek tesisat, asansör, havalandırma ve soğutma tesisatı, ısıtma tesisatı vb. tüm elektrik, mekanik ve doğalgaz tesisatlarının işletilmesi, bakım ve onarım işlemleri,
 • Enstitüye ait araçların görevlendirilmesi, bakımları ve kontrol işlemleri,

 

Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü

 • Gelen evrakların kaydedilmesi ve dağıtımı, giden evrak, doküman ve süreli yayınların posta, kargo hizmetlerinin sağlanması, santral, çağrı merkezi ve telefon işlemleri,
 • Arşiv ve depo hizmetlerinin yürütülmesi.
Eski Siteye Dön