İNSAN KAYNAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI

HAKKIMIZDA

Enstitümüz, ülkemizdeki kalite altyapısının desteklenmesi amacıyla standart hazırlama, belgelendirme, laboratuvar ve kalibrasyon hizmetleri vermektedir. Bu hizmetleri sanayiciye etkin sunabilmek için, merkez ve taşra teşkilatında yaklaşık 1700 kadrolu personelimiz görev yapmaktadır.

Enstitümüzün Dünya ölçeğinde vizyoner bir kuruluş olma amacına paralel olarak Enstitümüz personelinin yaklaşık % 85'i üniversite mezunudur.

Enstitümüzün özel bilgi ve uzmanlık gerektiren işlerinde Enstitü dışından dış inceleme elemanı görevlendirilmesi uygulamasına 2012 yılında başlanmış  olup gün geçtikçe dış uzman sayımız artmaktadır. 

Enstitümüz sosyal sorumluluk projesi kapsamında meslek lisesi ve üniversite öğrencilerine staj imkanı sağlayarak her yıl ortalama 700 öğrenci staj yapmaktadır.

Eski Siteye Dön