EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

HAKKIMIZDA

 

  1. Türk Standardları Enstitüsü adına yurt içi ve yurt dışı yönetim sistemleri ve personel belgelendirme alanlarında, trendleri takip etmek,  müşteri ihtiyaç-beklentilerinin analizini yapmak;  yapılan Ar-Ge çalışmaları neticesinde gerekli alt yapı çalışmalarını tamamlayarak yeni belgelendirme programlarını oluşturmak.
  2. Personel belgelendirme alanında yıllık planlı eğitim ve sınav programlarını hazırlamak, yayınlamak ve gerçekleştirilmesini sağlamak.
  3. Yurt dışında faaliyet gösteren sistem belgelendirme ve personel belgelendirme kuruluşlarına akreditasyon alt yapısı kurma desteği hizmetlerini planlamak ve yürütmek.

Enstitümüzün akredite olduğu alanlarda ilgili birimlerle bilgi paylaşımında bulunmak, Enstitü birimlerinin akreditasyon kuruluşu ile iletişimini sağlamak, Enstitü birimlerinin akreditasyon dokümanlarını hazırlamasını uygulayıcı birimlerle birlikte sağlamak, mevzuat ve usul yönüyle inceleyerek yayınlamasını sağlamak, Enstitünün ortak komite toplantılarını organize etmektir.

Eski Siteye Dön