STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

DAİRE BAŞKANI

İlker ÖRÜCÜ

1978 Nevşehir doğumludur. Başkent Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme Bölümünden 2001 yılında mezun olmuştur. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü İşletme Eğitimi Bölümünde “Kobilerin Halka Arzında Kredi Derecelendirme ve Pratik Bir Derecelendirme Modeli Uygulaması” konulu tezi ile 2006 yılında yüksek lisansını tamamlamıştır.

Çalışma hayatına 2003 yılında Türk Standartları Enstitüsünde memur olarak başlamış, 2013 -2015 yılları arasında Muhasebe ve Kesin Hesap Müdürlüğü yapmıştır. 2015 Yılında Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı olarak atanmıştır.

Evli ve 2 çocukludur. Yabancı dili İngilizcedir.

Eski Siteye Dön