DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI

HAKKIMIZDA

Laboratuvarlarımız, TSE Kuruluş Kanununun 2. Maddesi (G) bendinde belirtildiği gibi:

'Standartlarla ilgili araştırma maksadıyla ve ihtiyari standartların tatbikatında kontrol için laboratuvarlar kurmak, muayene, analiz ve deneyleri resmi veya hususi sektörün talep edeceği teknik çalışmaları yapmak ve rapor vermek' üzere görevlendirilmiştir.

TSE, laboratuvar faaliyetlerine kuruluşundan hemen sonra başlamıştır. Kuruluş yıllarında Ankara'da başlatılan laboratuvar hizmetleri ile Türk Standartlarının hazırlanması aşamasında, standartlarda yer alan muayene ve deney metotlarının uygulanabilirliğinin kontrolü ve yeni metotların geliştirilmesi amaçlanmıştır. Ülkemizde, özellikle 1980'li yıllardan sonra sanayicimizin güçlenmesi ve buna paralel olarak belgelendirme çalışmalarının ülke sathına yayılarak hız kazanması ile birlikte sanayicilerimizin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda belli merkezlerde yeni laboratuvarlar kurularak hizmetler yaygınlaştırılmıştır.

Deney ve Kalibrasyon Merkezi Başkanlığı olarak; deney, kalibrasyon, eğitim ve LAK/YT olmak üzere dört ana konuda faaliyet göstermekteyiz. Ülkemiz genelindeki 9 farklı merkezde faaliyet gösteren 19 deney, 3 kalibrasyon laboratuvarımızla ulusal ve uluslararası akreditasyona sahip bir şekilde hizmet sunmaktayız.

Deney ve Kalibrasyon Merkezi Başkanlığı olarak 2011 yılından itibaren laboratuvar yapılanmamamız standart odaklılıktan, piyasanın isteklerine duyarlı ve proaktif bir oluşuma dönüşmüştür. Enstitü kimliğimizi ön plana çıkaran ve ülkemiz bir ihtiyaç olan laboratuvarcılık sektörünün gelişmesine katkı sağlayan Uygulamalı Deney Metotları Eğitimleri başlatılmıştır. 3 Grup Başkanlığımız genelinde 25'e yakın yatırım projemiz toplamında yaklaşık 200 milyon TL'lik yatırımlarımız faaliyete geçmiş bulunmaktadır ya da yatırım aşamasındadır.

Beyan Doğrulama Sertifikasyonu DKMB bünyesinde başlatılarak ülkemizde ilk defa Teknik Noterlik hizmeti verilmeye başlanmıştır. Enstitü kimliğimize uygun olarak ulusal ve uluslararası Ar-Ge projeleri başlatılmıştır. Ülkemiz uygunluk değerlendime sektörünün en önemli faaliyeti olan 1. Ulusal Test ve Muayene Çalıştayı gerçekleştirilerek yurt dışına gönderilen deneylerin tespiti ve Enstitümüzün bu deneylere cevap verme kapasitesi ortaya konmuştur. Uluslararası işbirliği çalışmalarımız kapsamında EGOLF (The European Group of Organizations for Fire Testing, Inspection and Certification) üyeliğimiz Nisan 2013 tarihinde başlamıştır. Ağustos 2013 TS EN ISO/IEC 17043 LAK/YT konusunda akredite olunarak Türkiye'de ilk Dünya'da sayılı kuruluşlar arasına girilmiştir.

Ulusal ve uluslararası protokol ve antlaşmalar çerçevesinde bölgemizde uygunluk değerlendirme sektöründe Enstitümüzün hedefleriyle eşgüdümlü bir şekilde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Eski Siteye Dön