BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

HAKKIMIZDA

 

Belgelendirme Merkezi Başkanlığı; ihtiyari ve mevzuatla düzenlenmiş alanlarda Ürün Belgelendirme, Yönetim Sistemleri Belgelendirme, Helal Belgelendirme, Güvenli Yeşil Bina Belgelendirme ve Teknik Onay Faaliyetleri gibi değişik alanlarda belgelendirme faaliyetlerinin yürütüldüğü ana hizmet birimidir.

Belgelendirme Merkezi Başkanlığı, Ürün belgelendirme faaliyetlerinde TS EN ISO/IEC 17065 standardında ve Yönetim Sistemleri belgelendirme faaliyetlerinde TS EN ISO/IEC 17021 standardında TURKAK Türk Akreditasyon Kurumundan  akreditasyon sertifikasına sahiptir.

Belgelendirme Merkezi Başkanlığı, belgelendirme ve uygunluk değerlendirme faaliyetlerini  TS EN ISO/IEC 17065, TS EN ISO/IEC 17020, TS EN ISO/IEC 17021, TS EN ISO IEC 17025 standardları ve bu faaliyetlerle ilgili olarak yayınlanan ISO/EN/IEC rehber dokümanları ve  Helal belgelendirme faaliyetlerinde ise TS OIC/SMIIC 2 standardı şartları temel alınmıştır.

Enstitümüzün üyesi olduğu FSSC (Food Safety System Certification) kuruluşu ile ilgili tüm faaliyetler ve üyesi olunan IQNet vb. organizasyonlarının gerekli iş ve işlemlerinin takip ve organizasyon faaliyetleri Belgelendirme Merkezi Başkanlığınca yürütülmektedir. TSE tarafından Yönetim Sistemleri belgelendirme hizmeti verilen alanlarda IQNet Belgesi ücretsiz olarak verilmektedir.

Belgelendirme faaliyetlerimiz, uluslararası kabul görmüş bu standardlar temel alınarak oluşturulmuş sistem dokümanlarına göre yürütülmekte ve uygulanan yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi sağlanmaktadır.

Belgelendirme Merkezi Başkanlığı, Sistem Tasarım Grup Başkanlığı ve Belgelendirme Grup Başkanlığı ve bu başkanlıklara bağlı müdürlükler ile faaliyetlerinin yürütmektedir.

Sistem Tasarım Grup Başkanlığı tarafından bağlı Sektör Müdürlükleri ile belgelendirme hizmeti verilen mevcut  konularda sürekli iyileştirme, planlanan yeni alanlarında tasarım faaliyetlerini yürütmekte ve tamamlanan çalışmalar uygulamaya alınmaktadır. Ayrıca bu grup başkanlığına bağlı Helal Belgelendirme Müdürlüğünce Gıda, Kozmetik ve Hizmet alanlarında Helal Uygunluk Belgelendirme faaliyetleri yürütülmektedir.

Belgelendirme Grup Başkanlığına bağlı Belgelendirme Müdürlüklerince yurtiçinde belgelendirme hizmetleri, Yurtdışı Belgelendirme Müdürlüğümüz tarafından ise yurt dışı belgelendirme faaliyetleri yürütülmektedir.

BM Başkanlığı tarafından, verilmekte olan belgelendirme hizmetleri, inceleme ve muayene işlemleri ile ilgili olarak herhangi bir danışmanlık hizmeti verilmemektedir.

TSE’nin Ürün Ve Sistem Belgelendirme Kapsamında Vermiş Olduğu Belgeler:

·       TSE Belgesi (Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi)

·       TSEK Belgesi (TSE Kritere Uygunluk Belgesi)

·       TSE Yıldız Belgesi (TSE Yıldız Kriterlerine Uygunluk Belgesi)

·       TSE Çift Yıldız Belgesi (TSE Çift Yıldız Kriterlerine Uygunluk Belgesi)

·       HAR Belgesi (Kablo konusunda Harmonize Dokümanlara Uygunluk Belgesi)

·       CB Deney Belgesi (Elektroteknik Sektöründe IECEE CB Belgesi)

·       EMC Belgesi (Elektromanyetik Uyumluluk Belgesi)

·       ENEC Belgesi (EEPCA bünyesinde Elektroteknik Cihazlar Uygunluk Belgesi)

·       CCA-NTR Belgesi (EEPCA bünyesinde Elektroteknik Cihaz belgelendirme)

·       TSE GYB Belgesi (Güvenli Yeşil Bina Belgesi)

·       TSE E1 Belgesi (Formaldehit Emisyon Belgesi)

·       TSE E0 Belgesi (Formaldehit Emisyon Belgesi)

·       G işaretinin ürünlerin üzerine iliştirilmesi

·       Teknik Onay Hizmetleri

·       Teknik Onay Uygunluk Değerlendirmesi Hizmetleri

·       TSE Helal Uygunluk Belgesi

·       TSE Helal Kesim Belgesi (Et ve et ürünlerinde bir partiye verilen Helal kesime uygunluk belgesi)

·       TSE Helal Parti Malı Uygunluk Belgesi

·       Birim Doğrulama Belgesi (Seri Üretim olmayan ürünlere üretiminden sonra yapılan inceleme neticesi verilen belge)

·       Deney Belgesi

·       TSE Ex Kalite Uygunluk Belgesi ve Markası

·       TSE Güvenlik Belgesi

·       Tip Belgesi

·       ESMA (Arap Emirlikleri Standardizasyon Metroloji Teşkilatı) adına inceleme hizmeti

 

Yönetim Sistemleri Belgelendirme

·       TS EN ISO 9001 - Kalite Yönetim Sistemi

·       TS EN ISO 14001 - Çevre Yönetim Sistemi

·       TS 18001 - İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

·       TS EN ISO 22000 - Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

·       FSSC 22000/PAS 223 - Gıda Güvenliği Sistemi

·       TS ISO/IEC 27001- Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

·       TS ISO/IEC 20000-1 - Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi

·       TS EN ISO 13485 - Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi

·       TS ISO 10002 - Müşteri Memnuniyeti ve Şikayet Yönetim Sistemi

·       TS EN ISO 50001 - Enerji Yönetim Sistemi

·       TSEK 118 - Ön Dökümlü Betonarme Yapı Elemanları Kalite Yönetim Sistemi

·       IQNet SR 10 - Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi

·       TS EN ISO 22716 - GMP – Kozmetikler-İyi Üretim Uygulamaları

TSE Ürün ve Sistem belgelendirme faaliyetleri Ankara ve İstanbul başta olmak üzere toplam 19 ilde bulunan Belgelendirme Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilmektedir. TSE Tüm dünyada yerleşik çözüm ortakları vasıtası ile yerinden hizmeti hızlı ve ekonomik olarak sunmaktadır.

 

TSE Ürün Belgelendirme ve Yönetim Sistemleri Belgelendirme faaliyetleri; uluslararası kuruluş olmanın ve rekabet edebilmenin gereği olarak TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından akredite edilmiştir.

 

TSE Helal Uygunluk belgelendirme faaliyetleri; TSE’nin de kurucu üyesi olduğu SMIIC (İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü) tarafından yayınlanan OIC/SMIIC standartlarına göre yürütülmektedir.

 

TSE, sistem belgelendirme alanında prestijli belgelendirme kuruluşlarının üye olduğu Uluslararası Belgelendirme Ağı olan IQNet'in tam üyesidir. TSE tarafından verilen yönetim sistem belgeleri yanında IQNet kapsamında olan yönetim sistemleri için IQNet belgesi de ücretsiz olarak verilmektedir.

 

TSE belgeleri uluslararası geçerli belgeler olup, belgelendirme hizmetleri ulusal ve uluslararası standartlara göre yürütülmektedir. Elektroteknik Sektöründe; IEC’nin (Uluslararası Elektroteknik Komisyonu) bünyesinde yer alan IECEE (Uluslararası Elektroteknik Ekipman ve Bileşenlerinin Uygunluk Deneyleri ve Belgelendirme Sistemi) ve EEPCA’nın (Elektrikli Aletler Avrupa Belgelendirme Kuruluşu) etkin bir üyesi olarak çalışmakta ve bu kuruluşların gözetiminde TSE tarafından verilen belgeler Avrupa’da ve tüm dünyada tanınmaktadır.

 

TÜRKAK, IECEE ve EEPCA web sayfalarına ve TSE kapsamlarına aşağıdaki linklerden ulaşılabilmektedir:

 

TÜRKAK Kapsamı: www.turkak.org.tr

EEPCA Kapsamı: www.eepca.eu

IECEE Kapsamı: http://members.iecee.org

 

Ayrıntılı bilgi ve başvurular için www.tse.org.tr adresi ziyaret edilebilir. 

Eski Siteye Dön