TSE BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

  • Bilişim alanındaki teknolojik gelişmeleri izlemek, Enstitünün bilgi teknolojileri politikasını organize ve takip etmek,
  • Enstitünün bilgi işlem çalışmalarının ve bu çalışmalardaki gelişmelerin gerektirdiği yazılımları temin etmek, bu yazılımların işleyişini sağlamak ve bakımını yapmak, bilgi derleme ve bunların bilgi işlem sistemlerinde değerlendirilmesi konularında ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, bilgi sistemlerinin işletimini sağlamak, bilgi işlem hizmetlerini kullanan uç kullanıcılarla işbirliği yaparak yazılımların amacına uygun bir şekilde kullanımını organize ve takip etmek, bilgi işlem hizmetlerinin Enstitü genelinde verimli ve yerinde kullanımını sağlamak için uygun yazılımların üretilmesini ve verimli kullanılmasını temin etmek,
  • Enstitünün Veri Merkezini (Data Center- DC) kurma, yönetimi, bakımı, yedekliliğini sağlamak,
  • FKM (Felaket Kurtarma Merkezi) hizmetini kurmak ve yönetmek,
  • Kesintisiz internet ve veri iletişimini sağlamak,
  • Mobil iletişimi sağlamak,
  • Güvenlik altyapısını sağlamak,
  • E-imza, mobil imza hizmetlerinin takibi ve koordinasyonu,
  • Enstitünün yerel alan, geniş alan ve kablosuz bilgisayar ağlarının ve sisteminin kurulum, çalıştırma, bakım ve teknik destek hizmetlerini organize etmek,

Enstitüdeki kullanıcıların donanım ve paket yazılımlarının temini ya da alımına destek sağlama ve bakımını sağlamak, tüm bilgisayar ve çevre donanımlarına gerekli teknik desteği vermek.

Eski Siteye Dön