NUH IRMAK

NUH IRMAK

1969 yılında Aksaray Ortaköy’de doğdu. 1991 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde lisans öğrenimi ve 2013 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalında “Türk Kamu Yönetiminde İnsan Kaynakları Yönetimi ve İç Denetim İlişkisi” adlı teziyle yüksek lisans öğrenimini tamamladı. 1992 yılında Maliye Bakanlığı'nda Vergi Denetmen Yardımcısı olarak memuriyete başladı, üç yıl yardımcılıktan sonra 1995 yılında Vergi Denetmeni olarak atandı. 1995-2007 yılları arasında Maliye Bakanlığında Vergi Denetmeni, Rapor Okuma Komisyonu Üyesi, Vergi Denetmenleri Büro Başkan Yardımcısı ve Vergi Denetmenleri Büro Başkanı olarak görev yaptı. 2005-2007 yılları arasında Vergi Denetmenleri Derneği Genel Başkanlığını yürüttü. 2007-2008 Yıllarında Adana Seyhan Belediye Başkanlığında ve 2008-2010 yıllarında Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğünde İç Denetçi olarak çalıştı. 2010-2011 Yıllarında TSE'de kısa bir süre İç Denetçi olarak çalıştıktan sonra İç Denetim Birimi Başkanı olarak görev yaptı. 2011 yılı Mayıs ayında TSE Denetim Merkezi Başkanlığına Denetçi olarak, Ekim 2011 tarihinden itibarense TSE Rehberlik Ve Denetim Kurulu Başkanlığına Başdenetçi olarak atandı. 2012-2013 yıllarında yaklaşık 1 yıl Kurulda, Kurul Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 2014 yılında kısa bir süre Rehberlik Ve Denetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapan Irmak, TSE Başkanlık Makamının 19.08.2016 tarihli Oluru ile 25.08.2016 tarihinde yeniden Kurul Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiş olup 30.01.2018 tarihine kadar bu görevini sürdürmüştür. Halen Kurulda Başdenetçi olarak çalışmaktadır. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Bağımsız Denetçi ve İç Denetçi sertifikalarına sahip olup, orta düzeyde İngilizce bilmektedir.

 

 

 

Eski Siteye Dön