UZMAN YETKİNLİKLERİ

UZMAN YETKİNLİKLERİ

ALINAN EĞİTİMLER

 • ADR Genel Farkındalık ve Göreve Yönelik Eğitim
 • RID Genel Farkındalık ve Göreve Yönelik Eğitim
 • IMDG Kod Genel Farkındalık Eğitimi
 • IMDG Kod Göreve Yönelik Eğitim
 • IATA DGR Kategori 6 Eğitimi
 • EN 13094 Standardına Uygun Üretilen Tankların Tasarımı ve Tasarım Doğrulaması Eğitimi
 • EN 14025 Standardına Uygun Üretilen Tankların Tasarımı ve Tasarım Doğrulaması Eğitimi
 • Sonlu Eleman Analizi – Nastran Eğitimi
 • Tahribatsız Muayene Gözle Muayene Seviye 1 Eğitimi
 • Tahribatsız Muayene Gözle Muayene Seviye 2 Eğitimi
 • Tahribatsız Muayene Radyografik Muayene Seviye 2 Eğitimi
 • Tahribatsız Muayene Manyetik Parçacık ile Muayene Seviye 2  Eğitimi
 • Tahribatsız Muayene Sıvı Penetrant ile Muayene Seviye 2  Eğitimi
 • Tahribatsız Muayene Ultrasonik Muayene Seviye 2 Eğitimi 
 • Kriyojenik Sistem Tasarımı Eğitimi
Eski Siteye Dön