TS EN ISO 22000 Başvuru

TS EN ISO 22000 Başvuru

TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi


Kuruluşlar başvuru formunda belirtilen ilgili TSE Belgelendirme Müdürlüklerinden doğrudan, yazı/telefon/faks ile başvurarak başvuru formunu ve eklerini alabilirler.

TS EN ISO 22000 standardı esas alınarak kuruluşlar tarafından aşağıdaki başvuru formunu doldurulmalı ve Kuruluş yetkilileri tarafından imzalanarak başvuru aşamasında ilgili TSE Belgelendirme Müdürlüğüne ekleri ile birlikte teslim etmelidirler.

Başvuru ile ilgili dökümanlar;


YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME BAŞVURU FORMU 
TSE BELGELENDİRME YÖNERGESİ
TSE YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME USUL VE ESASLARI
YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET ÇİZELGELERİ
BELGE, LOGO VE MARKA KULLANIM PROSEDÜRÜ
İTİRAZ, ŞİKÂYET VE UYUŞMAZLIK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ
GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ (GGYS) BELGELENDİRME PLANI

Kuruluş Kalite Sistem Dokümanları (Kalite El Kitabı ve Kalite Sistem Prosedürleri) ve Yönetim Sistemleri Belgelendirme Ücretlendirme Esasları ve Ücret Çizelgeleri'nde belirtilen ücretlerin yatırıldığını gösteren belgeyi TSE Belgelendirme Müdürlüklerine teslim ederek başvuruyu tamamlamış olur.

"Ayrıca TSE Belgelendirme Müdürlükleri tarafından Belgelendirme tetkiki öncesinde talep edildiğinde Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili ön tetkik hizmeti de sunulmaktadır."

BAŞVURULARA HANGİ İŞLEMLER UYGULANIR?
Başvuru belgelerini, başvuru formunda belirtilen ilgili TSE Belgelendirme Müdürlükleri tarafından ön değerlendirmeden geçirir.

Söz konusu değerlendirme sonunda bir eksiklik tesbit edilir ise müracaat formlarında belirtilen kuruluş yetkilileri ile irtibata geçilerek düzeltilmesi sağlanır.

Kuruluşun Kalite Sistem dokümanları yeterli bulunur ise belgelendirme için bir hafta belirlenerek teyid için kuruluşa bildirilir. Hafta kesinleşince TSE'ce ilgili "TSE Tetkik Ekibi" belirlenir.Belirlenen ekipteki Tetkik Görevlileri kuruluşa gerçek tetkik programı ve özgeçmişlerini bildirir.Gerekiyorsa tetkikten önce firma ziyareti gerçekleştirilebilir.

Kuruluşca teyit edilen tetkik görevlileri kalite sistemini belirlenen tarihlerde yerinde inceler.Kuruluşun ilgili standard şartlarını karşılaması durumunda, TSE  Yürütme Komitesi söz konusu kuruluş adına belge düzenlenmesine karar verir. Eğer bu incelemede kuruluşa belge verilmesine engel teşkil edecek uygunsuzluk söz konusu olursa, eksikliğin giderilmesi için süre tanınarak takip tetkiki yapılmasına karar verilebilir.

Eski Siteye Dön