NÜKLEER YAPI DENETİMLERİ

Diğer Hizmetlerimiz

Nükleer Güvenlik

<< 2017’den bu yana Düzenleyici Kuruluş adına Yetkili Teknik Destek Kuruluşu (TDK)>>  

TDK Hizmetleri

•      Nükleer İmalatçı Onayı

•      Akkuyu NGS İnşaat Denetimleri

•      Akkuyu NGS Saha Denetimi

•      Akkuyu NGS Montaj Denetimi

•      Akkuyu NGS İmalat Denetimi

« Düzenleyici Kuruluş (NDK) tarafından Yetkili Nükleer Yapı Denetimi Kuruluşu (NYDK) »

NYDK Hizmetleri

•      NGS için Yapı Denetimleri (İnşaat, Saha, Montaj)

•      NGS için İmalat Denetimleri

•      NGS için Sistem ve Bileşen Denetimi

 

Yerelleştirme

<<7 Ocak 2020 itibarıyla ROSATOM tarafından Yetkili Ana Malzeme Kuruluşu (MMO)»

MMO Hizmetleri

•      Ürün / Ekipman Testi ve Sertifikasyonu

•      Nükleer Endüstriye Özgü Standart ve Kod Geliştirme

•      Türkiye'nin İlk Nükleer Standardı - B600W Sınıfı Takviye Çelikleri (TSEK 591)

•      Rusya Federasyonu ve Ulusal/Uluslararası Standartlar arasında «Karşılaştırma Raporları» Geliştirme ve Yayınlama

•      Malzeme Onaylarının Alınması için Çözüm Ortaklığı

•      Kaynak ve Muayene Personelinin Belgelendirilmesi

•      Laboratuvar Onayı

•      Ekipmanların/Malzemelerin PNAEG-7-002-86,NP-001-15 ve NP-031-01'e göre Mukavemet ve Sismik Analizi

•      Üreticilere Özel Prosedürler (TU/ToR), Test Programları ve GOST 2.114-2016 ve RG 1.1.3.21.1562-2019'a göre İnşaat/Tasarım Belgeleri Geliştirme Konusunda Teknik Destek

 

DİSİPLİN BAZINDA HİZMETLERİMİZ

 

Project Geliştirme

Yerelleştirme

• Jeoteknik Çalışmalar

• Ana Malzeme Kuruluşu

• Çevresel Etki Değerlendirmesi

• Ulusal Standartların Geliştirilmesi

• Tehlike ve İşletilebilirlik Çalışmaları

• Karşılaştırma Raporlarının Hazırlanması

İnşaat

• Test ve Belgelendirme Hizmetleri

• Sahada Güvenlik Koordinasyonu

• Personel Belgelendirme

• QA/QC Yönetimi

• Laboratuvar Onayı

• Laboratuvarlar

• Yerli İmalatçı Kataloğunun Hazırlanması

• İnşaat ve Saha Denetimi

• Ekipman/Malzemelerin Mukavemet ve Sismik Analizi

• Kaynak ve Kaynak Sertifikasyonu

• TU/ToR, PM ve KD belgelerinin geliştirilmesine ilişkin Teknik Destek

• Düzenleyici Kuruluş için Teknik Destek

Belgelendirme

• Düzenleyici Kuruluş için Nükleer Yapı Denetimi

• Nükleer Kalite Yönetim Sistemi

 Tasarım ve Tedarik

• Personel Belgelendirme; PED, NDT, Kaynak

• Tasarım İncelemesi

• Ürün Belgelendirme

• Tedarikçi Değerlendirme

• Tahribatlı ve Tahribatsız Testler

• Atölye Denetimi

Eğitimler

• İmalatçı Onayı

• Nükleer Güvenlik Kültürünün Temelleri

• İmalat Denetimi

• Nükleer Kodlar ve Standartlarla İlgili Eğitimler

• Uygunluk Değerlendirme

• QA/QC Eğitimleri

• Düzenleyici Kuruluş için Teknik Destek

• Tahribatlı ve Tahribatsız Muayene Eğitimleri

• Sistem ve Bileşen Denetimi

• Nükleer Kalite Yönetim Sistemi Eğitimleri

 

• Baş Denetçi Eğitimleri

 

• Kaynak Eğitimleri

 

• GOST R50.01.01-2017, GOST R 50.01.02-2017 ve NP-071-18'e göre Uygunluk Değerlendirme Faaliyetleri

 

Eski Siteye Dön