Sertifika Sorgulama Sayfası

Sertifika Sorgulama Sayfası

PROGRAM SORUMLUSU

BELGELENDİRME PROGRAMININ ADI

İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

Serpil ÖZDOĞAN

 

Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları İç Kontrolör Belgelendirme Programı

Bitkisel Üretimde İyi Tarım Uygulamaları Belgelendirme Programı

Hayvan Üretimde İyi Tarım Uygulamaları Belgelendirme Programı

Organik Tarım Uygulamaları Belgelendirme Programı

Bitkisel ve Hayvansal Üretimi İç Kontrol Programı

Su Ürünleri Üretimi İç Kontrol Programı

sdinc@tse.org.tr

0312 416 65 79

 

Emir ELİBOL

 

 

Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme Programı

Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarları Yönetim Sistemi Belgelendirme Programı

Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi Belgelendirme Programı

Tıbbi Cihaz Yönetim Sistemi Belgelendirme Programı

Risk Yönetim Sistemi Belgelendirme Programı

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirme Programı

Enerji Yönetim Sistemi Belgelendirme Programı

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Belgelendirme Programı

IPARD Proje Danışmanı Belgelendirme Programı

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirme Programı

Çevre Yönetim Sistemi Belgelendirme Programı

Helal Gıda/Kozmetik Teknik Tetkikçi

Helal Gıda/Kozmetik Teknik Uzmanı

İslami İşler Uzmanı

 

 

emirelibol@tse.org.tr

0312 416 63 22

Özgür MANDAOĞLU

Kaynak Koordinasyon Personeli Belgelendirme Programı

Kaynak, Kaynak Operatörü ve Kaynak Ayarcısı Belgelendirme Programı

 

omandaoglu@tse.org.tr

0312 416 62 79

 

 

Bilgen IŞIKLAR

Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı Belgelendirme Programı

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı Belgelendirme Programı

Yangın Belgelendirme Programı

ADR Genel Farkındalık, Araç İnceleme ve Tank Muayene Eğitimi

ATP Tip Test Uzmanı ve ATP Periyodik Muayene Uzmanı Belgelendirme Programı

Tehlike Madde Taşıyan Ambalajların Tasarım Eğitimi

ADR Tank Tasarım Uzmanı Belgelendirme Programları

bilgenisiklar@tse.org.tr

0312 416 63 21

 

 

Nurgül KIZILIRMAK

 

Sera Gazı Hesaplama ve Sera Gazı Doğrulama Belgelendirme Programı

nkizilirmak@tse.org.tr

 

0312 416 62 36

Hasan HACIABDULLAHOĞLU

Tahribatsız Muayene Belgelendirme Programı

RT 2 Film Değerlendirme Personeli

Asansör Muayene Elemanı Belgelendirme Programı

 

hashaci@tse.org.tr

0312 416 62 79

 

 

Eski Siteye Dön