İthalat

Prosedürler ve diğer dokümanlar

Ticaret Bakanlığının 1, 9 ve 25 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi (ÜGD) Tebliğleri ile 16 sayılı Gübre İthaline İlişkin Tebliğ kapsamında Enstitümüzce gerçekleştirilen ithalat denetimlerine ilişkin prosedürlere aşağıdaki linklerden ulaşılabilmektedir.

Prosedür linkleri (metnin üzerine tıklayınız):

İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi (1 Sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi) Tebliği Kapsamında Gerçekleştirilecek İthalat Denetimi Prosedürü

“CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi (9 Sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi) Tebliği Kapsamında Gerçekleştirilecek İthalat Denetimi Prosedürü

Araç Parçalarının İthalat Denetimi (25 Sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi) Tebliği Kapsamında Gerçekleştirilecek İthalat Denetimi Prosedürü

Gübre İthaline İlişkin Tebliğ (16 Sayılı İthalat Tebliği) Kapsamında Gerçekleştirilecek İthalat Denetimi Prosedürü

Faaliyetlerde esas alınan ve hizmete özel nitelikte olmayan bilgi ve belgelere (örneğin taahhütname örnekleri, formlar vb.), prosedürlerin sonunda yer alan doküman tablolarından doğrudan ulaşılabilmektedir. Belirtilen tablolarda bağlantısı oluşturulmuş olan form ve diğer belgelere ilgili bağlantılardan erişilememesi ve hata alınması durumunda, ithalatKoordinasyonMud@tse.org.tr e-posta adresine başvurabilirsiniz.

ÖNEMLİ NOT

Prosedürlerde yer alan doküman bağlantıları, İthalat Merkezi Başkanlığımızın ihdas edilmesi ve doküman çalışmaları yürütülmesi sebebiyle çalışmayabilmektedir. Konuya ilişkin güncelleme çalışmaları devam etmekte olup denetimlerde sıklıkla kullanılan dokümanlara ilişkin bağlantılar aşağıda sunulmaktadır. (Açmak istediğiniz doküman bağlantısının üzerine tıklayınız.)

AKSAM PARÇA TAAHHÜTNAMESİ

GERİ GELEN EŞYA TAAHHÜTNAMESİ

TRANSİT TALEPLERİNE İLİŞKİN TABLO ÖRNEĞİ

HAKSIZ MARKA TAAHHÜTNAMESİ

TEKNİK PROBLEM TAAHHÜTNAMESİ

TSE MARKALI ÜRÜNDE GİRDİ MUAFİYETİ TAAHHÜTNAMESİ

MUVAFFAKATNAME (İTHALAT)

TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ (GÜBRE İTHALİNE İLİŞKİN)

SIVI MALLARDAN NUMUNE ALMA İÇİN TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ

Ek - 29 Ocak 2021

DİZEL FORKLİFTİN MOTORUNA İLİŞKİN İTHALAT DENETİM TALİMATI

ENERJİ VERİMLİLİĞİNE İLİŞKİN İTHALAT DENETİM TALİMATI

Eski Siteye Dön