ÖLÇÜ ALETLERİ MUAYENELERİ

Eczacıların Dikkatine

01.01.2020 tarihi itibariyle hassas kütleler ve kütle setlerinin muayeneleri Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yapılacaktır. Başvurular  https://basvuruportal.tse.org.tr/ adresi üzerinden Şubat ayı sonuna kadar tamamlanması gerekmektedir.

Kütle setleri ve kütle muayeneleri TSE laboratuvarlarında yapılacaktır. Başvuruların alınmasını müteakip başvurunun yapıldığı ile göre muayenelerin yapılacağı laboratuvarlar belirlenerek ilgili kişilere bildirilecektir.

 

SIKÇA SORULAN SORULAR;

 

TSE’ye muayene başvurusu nasıl yapılır?

https://basvuruportal.tse.org.tr/  adresinden veya e-devlet üzerinden başvurular yapılabilmektedir.

 

Muayeneler nerelerde yapılacaktır?

- TSE laboratuvarlarında,

Aşağıda tanımlı ekipmanları sağlaması halinde imalat yerlerinde,

- Uygun ortamı sağlaması halinde Eczacılar Odası'nda yapılabilecektir;

 

Gerekli Ekipmanlar

a - Muayenede kullanılacak referans kütleler: Kütlelerin muayenelerinde etalon olarak kullanılan kütlelerin doğruluk sınıfı, OIML R 111-1: 2004 (E) rehber dokümanında belirtilen şartlara uygun olmalıdır. Referans kütle olarak, muayene edilecek kütlenin OIML R 111-1: 2004 (E) rehber dokümanına göre bir üst sınıfı durumundaki kütle kullanılır.

b - Muayenede kullanılacak komparatör terazi: Komparatör terazi belirsizlikleri ve sapmaları OIML G 1-100:2008 Guide to the expression of Uncertainty in Measurement (GUM) veya EA-4/02 Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration dokümanlarına uygun olmalıdır.

Komparatör terazi çözünürlük (iki art arda gelen değerler arasındaki farkın kütle birimindeki tanımlanmış değeri) değeri muayenesi yapılacak kütlenin belirsizlik (U) değerinin üçte birini geçmemelidir.

c - Muayenede kullanılacak yardımcı referans cihazlar: Sıcaklık, nem ve basınçölçer, muayene yapılan sıcaklık, nem ve basınç aralıklarını kapsayacak şekilde olmalıdır. Muayenesi yapılacak kütle, komparatör terazilerde belirlenmiş alanlara yerleştirilirken çıplak elle temas edilmez. Bu amaçla eldiven, özel antistatik cımbız ve maşa kullanılır. Referans cihazların temizliği için alkol, saf su, pamuklu bez vb. kullanılır.

 

 

TSE laboratuvarlarında yapılacak olan muayeneler için planlama sonrası muayene yapılacak laboratuvarlar (Ankara, Bursa, İstanbul  vb.) ilgili kişilere bildirilecektir.

 

Kütle seti içindeki ağırlıkları tek tek gönderebilir miyim?

Ağırlıklar tek tek gönderilmeyecektir. Set olarak gönderilecektir.

 

 

Eski Siteye Dön