ÖLÇÜ ALETLERİ MUAYENELERİ

Hassas Kütle Ölçüleri

01.01.2020 tarihi itibariyle hassas kütleler ve kütle setlerinin muayeneleri Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yapılacaktır. Başvurular  https://basvuruportal.tse.org.tr/ adresi üzerinden Şubat ayı sonuna kadar tamamlanması gerekmektedir.

İthal edilen kütle ölçülerinin ilk muayeneleri yurda sokulmaları sırasında numune alınarak TSE Laboratuvarlarında yapılır.

İthal edilen ölçü aletlerinin akredite laboratuvarlardan alınmış olan, uluslararası Yasal Metroloji Teşkilatı (OIML) şartlarına veya Avrupa Topluluğu standardlarına uygun olarak imal edildikleri belgeli olanlar, ilk muayeneleri yapılmış gibi işlem görebilirler.

 

SIKÇA SORULAN SORULAR;

 

TSE’ye muayene başvurusu nasıl yapılır?

https://basvuruportal.tse.org.tr/  adresinden veya e-devlet üzerinden başvurular yapılabilmektedir.

 

Muayeneler nerelerde yapılacaktır?

- TSE laboratuvarlarında,

Aşağıda tanımlı ekipmanları sağlaması halinde imalat yerlerinde,

- Uygun ortamı sağlaması halinde Eczacılar Odası'nda yapılabilecektir;

 

Gerekli Ekipmanlar

a - Muayenede kullanılacak referans kütleler: Kütlelerin muayenelerinde etalon olarak kullanılan kütlelerin doğruluk sınıfı, OIML R 111-1: 2004 (E) rehber dokümanında belirtilen şartlara uygun olmalıdır. Referans kütle olarak, muayene edilecek kütlenin OIML R 111-1: 2004 (E) rehber dokümanına göre bir üst sınıfı durumundaki kütle kullanılır.

b - Muayenede kullanılacak komparatör terazi: Komparatör terazi belirsizlikleri ve sapmaları OIML G 1-100:2008 Guide to the expression of Uncertainty in Measurement (GUM) veya EA-4/02 Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration dokümanlarına uygun olmalıdır.

Komparatör terazi çözünürlük (iki art arda gelen değerler arasındaki farkın kütle birimindeki tanımlanmış değeri) değeri muayenesi yapılacak kütlenin belirsizlik (U) değerinin üçte birini geçmemelidir.

c - Muayenede kullanılacak yardımcı referans cihazlar: Sıcaklık, nem ve basınçölçer, muayene yapılan sıcaklık, nem ve basınç aralıklarını kapsayacak şekilde olmalıdır. Muayenesi yapılacak kütle, komparatör terazilerde belirlenmiş alanlara yerleştirilirken çıplak elle temas edilmez. Bu amaçla eldiven, özel antistatik cımbız ve maşa kullanılır. Referans cihazların temizliği için alkol, saf su, pamuklu bez vb. kullanılır.

 

TSE laboratuvarlarında yapılacak muayeneler için, planlama sonrası muayene yapılacak laboratuvarlar ilgili kişilere bildirilecektir.

 

Kütle seti içindeki ağırlıkları tek tek gönderebilir miyim?

Ağırlıklar tek tek gönderilmeyecektir. Set olarak gönderilecektir.

 

Eski Siteye Dön