ÖLÇÜ ALETLERİ MUAYENELERİ

Hassas Kütle Ölçüleri

 

Hassas kütleler ve kütle setlerinin muayene başvurularının  https://basvuruportal.tse.org.tr/ adresi üzerinden Şubat ayı sonuna kadar tamamlanması gerekmektedir.

İthal edilen kütle ölçülerinin ilk muayeneleri yurda sokulmaları sırasında numune alınarak TSE Laboratuvarlarında yapılır. İthal edilen ölçü aletlerinin akredite laboratuvarlardan alınmış olan, uluslararası Yasal Metroloji Teşkilatı (OIML) şartlarına veya Avrupa Topluluğu standardlarına uygun olarak imal edildikleri belgeli olanlar, ilk muayeneleri yapılmış gibi işlem görebilirler.

 

SIKÇA SORULAN SORULAR;

 

TSE’ye muayene başvurusu nasıl yapılır?

https://basvuruportal.tse.org.tr/  adresinden veya e-devlet üzerinden başvurular yapılabilmektedir.

 

Muayeneler nerelerde yapılacaktır?

TSE Gebze Laboratuvarlarında (Uluslarası Gözetim Müdürlüğü Cumhuriyet Mah. 2258 Sokak No:10 Gebze/KOCAELİ),

Aşağıda tanımlı ekipmanları ve uygun ortamı sağlaması halinde imalat yerlerinde (ilk muayene olarak),

- Aşağıda tanımlı ekipmanları ve uygun ortamı sağlaması halinde Eczacılar Odası'nda yapılabilecektir;

 

Gerekli Ekipmanlar

a - Muayenede kullanılacak referans kütleler: Kütlelerin muayenelerinde etalon olarak kullanılan kütlelerin doğruluk sınıfı, OIML R 111-1: 2004 (E) rehber dokümanında belirtilen şartlara uygun olmalıdır. Referans kütle olarak, muayene edilecek kütlenin OIML R 111-1: 2004 (E) rehber dokümanına göre bir üst sınıfı durumundaki kütle kullanılır.

b - Muayenede kullanılacak komparatör terazi: Komparatör terazi belirsizlikleri ve sapmaları OIML G 1-100:2008 Guide to the expression of Uncertainty in Measurement (GUM) veya EA-4/02 Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration dokümanlarına uygun olmalıdır.

Komparatör terazi çözünürlük (iki art arda gelen değerler arasındaki farkın kütle birimindeki tanımlanmış değeri) değeri muayenesi yapılacak kütlenin belirsizlik (U) değerinin üçte birini geçmemelidir.

c - Muayenede kullanılacak yardımcı referans cihazlar: Sıcaklık, nem ve basınçölçer, muayene yapılan sıcaklık, nem ve basınç aralıklarını kapsayacak şekilde olmalıdır. Muayenesi yapılacak kütle, komparatör terazilerde belirlenmiş alanlara yerleştirilirken çıplak elle temas edilmez. Bu amaçla eldiven, özel antistatik cımbız ve maşa kullanılır. Referans cihazların temizliği için alkol, saf su, pamuklu bez vb. kullanılır.

 

M1 sınıfı, 20 mg - 200 g aralığında kapasiteye sahip kütlelerin muayenesi için:

  • En az F1 sınıfı, akredite bir laboratuvar tarafından kalibre edilmiş referans kütle,
  • En az 200 g kapasiteli, 0,00001 g çözünürlüklü, akredite bir laboratuvar tarafından kalibre edilmiş ve performans deneyleri gerçekleştirilmiş bir terazi,
  • Sıcaklık değişimleri 12 saatte en çok 5, saatte en çok 3 santigrat derece olan temiz muayene odası,
  • En az 12 saatlik ortamın sıcaklık ve nem değişimini kaydebilen, akredite bir kuruluş tarafından kalibre edilmiş bir data logger,
  • Eldiven, antistatik cımbız, maşa

gerekmektedir.

Söz konusu referans ekipmanlardan kalibrasyon şartı arananların muayene tarihinden en fazla 3 yıl önce kalibre edilmiş olması gerekmektedir.

M1 sınıfı olup 10 mg ve altındaki kütlelelerin muayenesinde uygun kapasitede, 0,000001 g çözünürlüklü terazi kullanılması gerekmektedir.

 

Kütle seti içindeki ağırlıkları tek tek gönderebilir miyim?

Ağırlıklar tek tek gönderilmeyecektir. Set olarak gönderilecektir.

 

Eski Siteye Dön