ÖLÇÜ ALETLERİ MUAYENELERİ

Kantar/Tartı Aletleri

Kantar ve tartı aletleri muayenelerine ilişkin sıkça sorulan sorular ve ilgili cevaplar aşağıda yer almaktadır.

 

TARTI ALETLERİ SORU VE CEVAPLAR

Muayene başvurumu yaptım. Muayenem ne zaman gerçekleşecektir?

İlgili mevzuat gereği Ocak ve Şubat aylarında alınan periyodik muayene başvurularına istinaden muayenelerin Kasım ayı sonuna kadar tamamlanması gerekmektedir. Kamu menfaatleri gereği planlamalar ve rotalar belirlendiği için muayeneleriniz en geç Kasım ayı sonuna kadar gerçekleşecektir. Planlama yapıldığı zaman Kullanıcılarla bilgilendirme yapılacaktır. Acil bir durumunuz söz konusu ise kantarmuayene@tse.org.tr adresinden ve İletişim kısmındaki telefonlarımızdan ulaşabilirsiniz. 

 

İndikatör değişimi sonrası üreticiler ilk muayene yapabilirler mi?

İlgili mevzuat gereği; tamir edilen veya yenisi ile değiştirilen ürünler (örneğin ürünün kusurlu olması durumunda), orijinal performansı, tip ve işlevi etkilenmemek kaydı ile AB uyum mevzuatı kapsamında yeni bir ürün olarak kabul edilmemektedir. Dolayısıyla indikatör değişimi sonrası Tamir Ayar Sonrası İlk Muayene başvurusu yapılması gerekmektedir.

 

TSE muayeneler için gerekli etalon ve araçlara sahip midir?

Gerekli araç (vinçli kamyon) ve tüm Türkiye'de muayeneleri gerçekleştirecek miktarda etalonlarımız mevcuttur.

 

Muayene planlamaları nasıl yapılacak? Tarafımıza bilgi verilecek mi?

Şubat ayı sonuna kadar başvurular toplandıktan sonra muayenelerle ilgili planlamalar başvuran kişilerle irtibat sağlanarak yapılacaktır. Tamir ayar sonrası muayeneler için geçici damga yapmadan muayene yapılması için veya acil durumlar için kantarmuayene@tse.org.tr adresinden ve İletişim kısmındaki telefonlarımızdan ulaşabilirsiniz.

 

TSE muayene ücreti dışında başka bir ücret talep edecek mi?

TSE muayene ücreti dışında herhangi bir ücret talep etmeyecektir.

 

Eski uygulamada kantar kapasitesinin %20’si kadar etalon ile muayene yapılıyordu. Yine aynı uygulama devam edecek mi?

Yönetmelikte bulunan aşağıdaki tabloda yer alan değerlere göre yapılacaktır.

Maksimum kapasite

1.Yük Değeri

2.Yük Değeri

3.Yük Değeri

 m ≤30.000 kg

Minimum

Maksimum/2

Maksimum

30.000 kg < m ≤ 60.000 kg

Minimum

0,4*Maksimum

0,7*Maksimum

60.000 kg < m ≤ 80.000 kg

Minimum

0,4*Maksimum

0,6*Maksimum

80.000 kg < m

Minimum

0,3*Maksimuma

0,5*Maksimuma

 

 

NOT:  Maksimuma değeri 100.000 kg olarak değerlendirilir.

 

 Kantar muayenelerinde maksimum izin verilebilen hata değerleri nedir?

Kantar muayenelerinde maksimum izin verilebilir hatalar aşağıdaki tabloda verilen değerleri geçmemelidir.

Yük, (m),

muayene sabiti, e,  cinsinden

MİH

Sınıf  I

Sınıf  II

Sınıf  III

Sınıf  IV

0 ≤ m ≤ 50 000 e

0 ≤ m ≤ 5 000 e

0 ≤ m ≤ 500 e

0 ≤ m ≤ 50 e

± 1 e

50 000 e < m ≤ 200 000 e

5 000 e < m ≤ 20 000 e

500 e < m ≤ 2 000 e

50 e < m ≤ 200 e

± 2 e

200 000 e < m

20 000 e < m ≤ 100 000 e

2 000 e < m ≤ 10 000 e

200 e < m ≤ 1 000 e

± 3 e

 

 

TSE, müşterinin kantarı için periyodik muayeneye gitti, kantar muayeneden geçemedi. Aynı anda, eğer müşteri Tamir Ayar Servisini hazır bulundurur ise, Tamir Ayar Servisine kantara müdahale etme olanağı sağlanacak mı? Bu esnada TSE’nin etalon ağırlıkları kullanılabilecek mi?

TSE yetkililerince yapılan Periyodik Muayene sonucu uygunsuz çıkması durumunda, ölçü aleti TSE yetkililerince mühürlenir. Kullanıcı yetkili tamir ayar servisine başvurur. Uygunsuzluk giderildikten sonra https://basvuruportal.tse.org.tr/  adresinden veya e-devlet üzerinden, tamir ayar servisinin düzenleyeceği Damga Sökme/Geçici Damgalama Tutanağı sisteme yüklenmek suretiyle başvuruda bulunulur. Muayeneler belirli bir plan dahilinde yapılacağı için muayene uzmanın tamir/ayar esnasında beklemesi mümkün olmayacaktır. Bu tür bir bekleme diğer muayene planlarının aksamasına sebep olacaktır.

 

Kantar muayeneden geçemedi ve kapatıldı. Kullanıma açılan kantar için nereye müracaat edilecek?

Kantar muayeneden geçemezse, uygunsuzluk türüne göre il müdürlüğünün yerinde denetimi gerekmiyorsa tamir ayar işlemi gördükten sonra 15 gün içerisinde  https://basvuruportal.tse.org.tr/ veya e-devlet üzerinden TSE’ye başvurulması gerekmektedir.

 

Kantarlarda mühürleme yapılırken, ayar kısımları ve tamir gerektiren kısımlar birlikte mühürlenmektedir. Tamir ayar servisleri ayar gerektirmeyen arızalarda bu mührü bozmak zorunda kalıyor. Ayar yapılmadığı halde test yapılmasına gerek var mıdır? Ayar yapılmadığı halde yüklü test yapılmasına gerek var mıdır?

Ayar gerektirmeyen noktalarda mühür varsa tip onaylarının/damga planlarının hatalı şekilde yapıldığı anlamına gelmektedir. TSE tarafından işlemler bu tip onay ve damga planlarına göre yapılacağı için tamir ayar sonrası başvuru ile muayene yapılması gerekmektedir. Bu noktaların ayarı etkilemediği iddia ediliyorsa tip onay ve damga planlarının değiştirilmeleri gerekmektedir. Üretici firmalar Bakanlığa başvuru yapabilirler.

 

Muayenelerde tip onayı ile ilgili kontroller yapılacak mı? Uygunsuzluk durumunda nasıl bir yol izlenecek?

Muayenelerde tartı aletlerinin tip onayına uygunluğu kontrol edilecektir. Tip onay ve damga planına uygun olmayan tartı aletleri için yönetmelikte tanımlanan şekilde süreç işletilecektir.

 

TSE’nin kantarı kapatma hakkı var mı? Yoksa İl Müdürlüğü mü gelip kapatacak?

Yapılan muayene sonucunda muayeneden geçemeyen kantarı kontrole gelen TSE muayene elemanı damgalarını iptal ederek kullanılmasını mümkün kılmayacak şekilde bağlayıp mühürleyecektir.

 

Damga Sökme Tutanakları ile ilgili olarak; Eski tutanaklara göre mi işlem yapılacak? (Eskiden 3 nüsha düzenleniyordu, 1 nüsha müşteriye, 1 nüsha Tamir Ayar Servisi, 1 nüsha il müdürlüğüne veriliyordu) Yoksa yeni tutanak şablonu tanzim edilecek mi?

Damga Sökme/Geçici Damgalama Tutanağı'nın bakanlığımızın web sayfasından indirilebilmektedir. (İndirmek için tıklayınız.) Tamir ayar sonrası başvuru aşamasında TSE başvuru portalına yüklenmesi gerekmektedir

 

Kantarın uygunsuz bulunması durumunda ceza yazılacak, 30 gün içinde damgalanması gerekli, damgalanmaz ise Yeddiemin’e devrediliyordu. Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü İcra Müdürlüğü’ne yazıyı yazıyordu. Yeni uygulama nasıl olacak?

Sorumluluk Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’ndedir.

 

TSE personelinin kantar mahalline intikali nasıl olacak?

TSE personelleri kantar mahalline TSE araçları ile intikal edecekler.

 

Eskiden yerinde muayene gideri ücreti yatırıldığında Sanayi İl Müdürlüğü personeli kendi aracı ile geliyordu. İl Müdürlüğünün araçları yetmez ise Tamir Ayar Servisleri alıyor, personel harcırah alıyordu. Yeni uygulamada personel harcırahı adı altında bir ücret alınacak mı?

TSE muayene ücreti dışında herhangi bir ücret talep etmeyecektir.

 

 

Eski Siteye Dön