ÖLÇÜ ALETLERİ MUAYENELERİ

Genel Bilgi

Enstitümüz; Su Dışındaki Sıvılar İçin Ölçme Sistemleri İle Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliği kapsamında başta akaryakıt, LPG dispenserleri ve 2000 kg üstü kantarlar olmak üzere birçok ölçü aletinin muayenelerini yürütmektedir.

 

Muayene başvuruları https://basvuruportal.tse.org.tr/ adresi üzerinden veya e-devlet üzerinden Şubat ayı sonuna kadar alınmakta olup, yapılacak planlama sonrası yıl içerisinde muayeneler gerçekleştirilecektir.

 

https://basvuruportal.tse.org.tr/ bulunan ölçü aleti başvuru kılavuzunda başvuru ile ilgili tüm bilgiler bulunmaktadır. Ödemeler başvuru sırasında online bir şekilde yapılabilmektedir.

 

SIKÇA SORULAN SORULAR;

TSE hangi ölçü aletlerinin muayenelerini yapmaktadır?

 • Su dışındaki diğer sıvıların miktarlarının sürekli ve dinamik ölçümü için ölçme sistemleri,
 • Hassas kütle ölçüleri ve 5 kg’dan yukarı kütle ölçüleri,
 • Maksimum kapasitesi 2000 kg'ın üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri,
 • Aaryakıt hacim ölçek kapları,
 • Akaryakıt, LPG ve Tanker sayaçları,
 • Aks Kantarları,
 • Sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ölçme sistemleri,
 • Motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazlar,
 • Demiryolu yük ve sarnıçlı vagonların

periyodik, stok ve ilk muayeneleri Enstitümüz tarafından yapılmaktadır.

 

TSE’ye muayene başvurusu nasıl yapılır?

https://basvuruportal.tse.org.tr/  adresinden veya e-devlet üzerinden başvurular yapılabilmektedir.

 

Ölçü aleti muayene başvuruları ne zaman yapılır?

Periyodik muayene başvuruları her yılın Ocak ve Şubat ayları içerisinde yapılması zorunludur. Tamir ayar sonrası ilk muayene başvuruları, tamir ayar işlemi gördükten sonra 15 gün içerisinde yapılmalıdır.

 

Muayeneler yapıldıktan sonra raporlar nasıl iletilecektir?

Raporlar başvuru esnasında verilen eposta adresinize gönderilecektir.

 

Muayene başvurumu yapmama rağmen gelen olmadı. Neden hemen muayeneye gelinmiyor? Ceza yer miyim?

Ocak ve Şubat ayları içerisinde 10.000'in üzerinde kantar muayenesi, 150.000',n üzerinde ise akaryakıt muayene başvurusu olmaktadır. Bu muayenelerin yıl içerisinde tamamlanması yeterlidir. Kamu menfaatleri açısından il ve ilçe bazlı olarak toplu bir şekilde muayene planlanmaları yapılmaktadır. Bu nedenle muayeneler yıl içerisinde belirli plan dahilinde yapılmaktadır. Zamanında başvuru yapılması şartıyla herhangi bir ceza ile karşılaşmanız söz konusu değildir. Muayene planları yapılarak net tarihler belli olduğu zaman ilgili birimlerimiz sizlerle iletişime geçecektir.

 

Muayenelerde ölçü aletlerinin sağlaması gereken Maksimum İzin Verilebilir (MİH) hata değerlerini nereden öğrenebilirim?

"Su Dışındaki Sıvılar İçin Ölçme Sistemleri ile Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliği"nde MİH değerleri verilmektedir.

 

Muayene tarihi (Damga geçerlilik tarihi) geçmiş veya Başvuru tarihini geçirdiğim ölçü aletlerinde nasıl bir süreç işletilecektir?

Ölçü aletinin damgasının olmadığı, damgasına müdahale edildiği, damga süresinin geçtiği veya başvurunun zamanında yapılmadığının tespit edilmesi halinde, bu durum muayene raporunda belirtilir ve muayene işlemi gerçekleştirilir. Ölçüm sonuçlarını da içeren muayene raporu gerekli yaptırımlar uygulanmak üzere ilgili İl Müdürlüğüne bildirilir.

 

Muayene ücreti nasıl ödenir?

Muayene ücreti, başvuru sırasında ölçü aleti bilgilerinizi kaydettikten sonra ödenecek miktar otomatik olarak hesaplanmakta, kredi kartı veya havale yöntemi ile ödenebilmektedir. Muayene ücretlerine buradan ulaşabilirsiniz.

 

Ölçü aletinin Periyodik Muayene sonucu uygunsuz çıkarsa nasıl bir yol izlenir?
 

TSE yetkililerince yapılan Periyodik Muayene sonucu uygunsuz çıkması durumunda, ölçü aleti TSE yetkililerince mühürlenir. Kullanıcı İl Müdürlüğünün yerinde denetimi gerekmeyen durumlar haricinde yetkili tamir ayar servisine başvurur. Uygunsuzluklar giderildikten sonra https://basvuruportal.tse.org.tr/  adresinden veya e-devlet üzerinden, tamir ayar servisinin düzenleyeceği Damga Sökme/Geçici Damgalama Tutanağı sisteme yüklenmek suretiyle başvuruda bulunulur. 

 

Ölçü ve ölçü aletlerinin muayene süreleri nasıl takip edilmektedir?

Periyodik muayene geçerlilik süreleri muayene etiketi üzerinde yer almaktadır. Periyodik muayene süresi, tarih olarak değil yıl olarak izlenir ve yıl içerisinde hangi tarihte damgalanmış olursa olsun damgalandığı yıl birinci yıl olarak sayılır. Periyodik muayene süresinin hesaplanmasında muayene raporunda belirtilen damga yılı veya ölçü aleti üzerindeki damgada bulunan yıl esas alınır.

 

Tespit edilen uygunsuzluklarla ilgili tamir ayar servislerinin herhangi bir sorumluluğu bulunmakta mıdır?

Yeni yapılan yönetmelik değişikliği ile; Tamir ayar sonrası ilk muayenesini yaptığı ölçü aletinde, tamir ve ayar servisinin ilgili ölçü aletine yönelik yapmış olduğu iş ve işlemlerde bir eksiklik veya uygunsuzluk olması halinde durumu il müdürlüğüne bildirim yapılacaktır. Örneğin;

 • TAS muayenesi olmasına rağmen, ölçü aletinin MİH dışında çalıştığı tespit edilmesi,
 • Tutunakta eksiklik/hatalı bilgi olması (Seri no, tarih, sökülen damganın yılı, yapılan işlemin açıklaması vb.),
 • Ölçü aletinde kullanılan yeni parçanın hangi tip onayda kullanıldığının tutanakta belirtilmemesi, (kullanılan yeni parçaların Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2014/32/AB) kapsamında hangi tip onayında kullanıldığının belirtilmesi gerekmektedir.)
 • Tamir ve ayar servisi tarafından yapılan damgalamanın, ölçü aletinin tip onayına/damga planına uymaması,
 • Tamir ve ayar servisi tarafından yapılan damgalama sonucunda, ölçü aletinin müdahaleye açık bırakılması,
 • Damga Sökme/Geçici Damgalama Tutanağında yer alan Yetki Belgesi Numarasının ölçü aleti üzerinde bulunan geçici damgadan farklı olması,
 • Diğer tamir ayar servisi kaynaklı eksiklik ve uygunsuzluklar.

 

Ölçü ve ölçü aletlerinin tamir ayar işlerini yapan yetkili servislere/tamir ve ayar istasyonlarına nasıl ulaşılabilir?

Ölçü ve ölçü aletlerinin tamir ayar işlerini yapan yetkili servislere/tamir ve ayar istasyonlarına http://msurapor.sanayi.gov.tr/ adresinden ulaşılabilmektedir.

 

Tamir ayar servisleri tamir ve bakım sonrası mühür sökme tutanağını portal.sanayi.gov.tr den indirip dolduruyorlardı. Şimdi mühür sökme tutanağı nereden indirilecek?

Tamir ayar işlemlerinde izlenecek yol ve yöntemler ile ilgili bakanlığımız bir uygulama talimatı hazırlamıştır. Söz konusu "Tamir ve Ayar Servis Tutanağının Düzenlenmesi ile Tamir ve Ayar Etiketine İlişkin Uygulama Talimatı"ı doğrultusunda iş ve işlemler yapılıp, talimatın Ek-1'inde yer alan Tamir ve Ayar Servis Tutanağı'nın uygun bir şekilde doldurulması gerekmektedir. "Tamir ve Ayar Servis Tutanağının Düzenlenmesi ile Tamir ve Ayar Etiketine İlişkin Uygulama Talimatı" bakanlığımızın web sayfasından indirilebilmektedir (İndirmek için tıklayınız.). Bu tutanağın tamir ayar sonrası muayene başvurusu aşamasında TSE başvuru portalına yüklenmesi gerekmektedir. Güncel tutanağın kullanılmaması da uygunsuzluktur.

 

Muayene planlamaları esnasında tamir ayar servislerine bilgi verilecek mi?

Planlama aşamasında başvuru esnasında bilgileri verilen irtibat kişisi ile iletişime geçilmektir. İrtibata geçilen kullanıcı TAS’ı isterse muayeneye eşlik için çağırabilir. 

 

Stok muayenesi nedir?

Stok muayenesi, ilk muayene damgasını taşıdıkları halde satılmayıp depo, atölye, imal veya satış yerlerinde yahut henüz kullanılmasına ihtiyaç duyulmayarak stok halinde bulundurulan ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayene süreleri içinde tekrar tabi tutuldukları bir muayene şeklidir. Ölçü aletlerinin stok muayenesi periyodik muayene hükümlerine göre yapılır. Stok muayenesinin yaptırılmasından ölçü aletini bulunduran sorumludur.

 

Periyodik Muayene başvurusu yapıldıktan sonra tamir ayar yapılan ölçü aletlerinde nasıl bir süreç işletilecektir?

Tamir ayar sonrası ilk muayene olarak yeni başvuru yapılması gerekmektedir. Aynı zamanda periyodik muayene başvurusunun iptali ve gerekiyorsa ücret iadesi için dilekçe yazılır. Periyodik muayene başvuru formu il müdürlüğü denetimleri için muhafaza edilir.

 

Başvuru yanlış yapıldığında ücret iadesi nasıl alınır?

Yanlış başvuru sonucu, ücret iadesi için aşağıdaki bilgilerin yer aldığı ıslak imzalı dilekçenizi, ölçü aletinin muayene edileceği adresin bağlı bulunduğu Bölge Koordinatörlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.

 • Dilekçe, ödemenin gerçekleştiği kartın sahibi tarafından imzalanmalıdır. (Havale yapılmış ise havale gerçekleştiren kişi tarafından imzalanmalıdır.)
 • Kimlik fotokopisi
 • İlgili başvuru numaraları
 • Kartın ilk 4 ve son 4 hanesi (Havale yapılmış ise havale yapılan hesap numarası)
 • Kart ekstresi (Havale yapılmış ise havale dekontu)

Bağlı bulunulan Bölge Koordinatörlüğümüz ve iletişim bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.

 

Faturalar ne zaman kesilecek? Kimin adına düzenlenecektir?

Faturalar, başvuran kişinin başvuru sırasında yetki aldığı firma adına düzenlenecektir. Faturalar, muayene sonrasında başvuru adresine gönderilecektir.

 

Sorularınız için ilgili Bölge Koordinatörlüğümüzden (iletişim bilgileri için tıklayınız) veya olcualetleri@tse.org.tr adresinden destek alabilirsiniz.


Dökümanlar (3)

Eski Siteye Dön