Başvuru Süreci

Başvuru ve Doğrulama Süreci

Başvuru ve Doğrulama Süreci;

Doğrulama süreci 1 Mayıs-15 Aralık tarihleri arasında yürütülür. SHGM ve TSE gerekli hallerde tarihleri değiştirme hakkını saklı tutar.

1. Teklif Alınması,

Teklifler TSE Müşteri Portalı üzerinden alınır.  TSE Müşteri Portalı “ÖDEME / PROTOKOL” adımında girilen bilgiler ve İç Prosedürlerimizde tanımlanan parametreler kullanılarak TSE Müşteri Portalı üzerinde teklif oluşur. Teklifin uygun bulunması halinde başvuru dokümanları yüklenip taahütname onaylanmak suretiyle sözleşme akti gerçekleşmiş olur.

Başvuru TSE Müşteri Portalı üzerinde takip numarası alır, süreç bu numara ile takip edilebilir.

2. Başvurunun Değerlendirilmesi,

Numara alan başvuru kontrol için idari personele düşer. Başvuru formunda ve/veya dokümanlarında herhangi bir eksiklik tespit edilirse Çevresel Gözetim ve Doğrulama Müdürü tarafından kuruluşa geri gönderilir, başvuruda eksiklik olmaması halinde süreç planlama aşmasına ilerletilir.

3. Planlama,

Planlama sorumlusu tarafından lokasyon, saha tetkiki ve doğrulama ekibi belirlenerek teyit için kuruluşa gönderilir. Kuruluş geri dönüşlerine göre lokasyon, tetkik tarihi ve denetim ekibi revize edilebilir.

Denetim ekibi en az 1 baş doğrulayıcıdan ve ihtiyaç duyulduğunda doğrulayıcı(lar) ve/veya aday doğrulayıcı(lar)dan oluşur.

Saha ziyareti süresi teklif verilen adam*gün süresi ve TSE prosedürlerine göre belirlenir.

4. 1. Masabaşı,

Başvuru dokümanaları dikkate alınarak doğrulama ve numune alma planı oluşturularak kuruluş ile paylaşılır. Emisyon Beyanının TS EN 14064-1 çerçevesinde kontrolü gerçekleştirilir. Risk Değerlendirmesi gerçekleştirilir. Doğrulama dokümanları saha ziyareti öncesi hazırlanır.

5. Saha Ziyareti,

Kuruluşla mutabık kalınan tarihlerde doğrulama ekibi tarafından aşağıdaki hususların değerlendirilmesi amacıyla saha incelemesi gerçekleştirilir.

  • sera gazı bilgisi ve verisinin seçimi ve yönetimi,
  • sera gazı bilgisi ve verisinin toplanması, işlenmesi, birleştirilmesi ve raporlanması için süreçler,
  • sera gazı bilgisi ve verilerinin doğruluğu için oluşturulan süreçler ve sistemler,
  • sera gazı bilgi sisteminin tasarımı ve sürekliliğinin sağlanması için yapılan çalışmalar,
  • sera gazı bilgi sisteminin sürekliliğini sağlayan sistemler ve süreçler,
  • sera gazı bilgi sistemini destekleyen diğer sistemler
  • mevcut ve uygunsa önceki değerlendirmelerin sonuçları

6. 2. Masabaşı,

1. Aşama Masa başı ve saha ziyareti sırasında elde edilen deliller doğrulama ekibi tarafından TS EN ISO 14064-1 e göre değerlendirilir.

7. Bulguların Kuruluşa Bildirilmesi ve Bulguların Değerlendirilmesi,

2. masabaşı çalışması sonucu bulgular TSE Müşteri Portalı ile kuruluşa bildirilir. Kuruluş 15 gün içerisinde bulgulara ilişkin düzeltici faaliyetleri gerçekleştirerek denetim ekibine TSE Müşteri Portalı üzerinden iletilir. Düzeltme-Açıklama sayısı 3 ile sınırlanmıştır.

8. Doğrulama raporunun bağımsız gözden geçirmesi,

Doğrulama süreci ve raporu doğrulama ekibinden bağımsız bir baş doğrulayıcı tarafından değerlendirilir.

9. Doğrulama Bildiriminden Sonra Ortaya Çıkan Gerçekler

Doğrulama raporunun olumsuz doğrulama görüşü ile sonuçlanması, doğrulama raporunun revize edilmesi gerekliliği ortaya çıkarsa, ÇGDM söz konusu dosya için daha önceki doğrulama ekibinde yer almayan Baş doğrulayıcı, doğrulayıcı(lar) ve bağımsız tetkikçiden oluşan farklı bir doğrulama ekibi oluşturur. Bu ekip gerekli görülmesi halinde, doğrulama faaliyetini masa başı incelemeleri ve saha ziyaretini de içerecek şekilde kısmen veya tamamen yeniden gerçekleştirebilir. Bu kapsamda tekrarlanan işlemler ile ilgili ücretlere yönelik “TSE-PR-009 İtiraz, Şikâyet ve Uyuşmazlık Değerlendirme Prosedürü” hükümleri uygulanır.

Doğrulama raporunun kuruluşa sunulmasından sonra, tarafımızca ve/veya işletme tarafından doğrulama raporunda bir hata (maddi hatalı bildirim/redaksiyonel hatalar/çıkar çatışması) tespit edilmesi durumunda uygun iletişim kanallarıyla işletmeden doğrulama raporunun tarafımıza gönderilmesi istenir. Uygunsuzluğun niteliğine göre doğrulama raporu kuruluş yetkilisi tarafından ilgili baş doğrulayıcıya gönderilerek doğrulama raporundaki hatalar düzeltilir. İhtiyaç duyulması halinde yeniden doğrulama saha ziyareti gerçekleştirilebilir.

10.Tarafsızlığın Sağlanması

Tesis bazında tarafsızlığının sağlanması ile ilgili olarak; doğrulama ekibi üyelerinin görevlendirileceği tesisle, akreditasyon tebliğinde tarafsızlığa aykırı olarak tanımlanan bir iş ilişkisi, akrabalık, menfaat vb. herhangi bir unsur tespit edildiğinde TSE’ye bildirme sorumluluğu  tesise verilmiştir.

Saha ziyareti öncesi tesisden teyit alınmaktadır.

11. Müşteri Memnuniyet ve Şikayetleri

Şikâyet ve itiraz işlemleri Muayene Gözetim Yönergesi hükümlerine göre yürütülür. İtiraz ve Şikayet Prosedürü ve Formlar için;

Müşteri Memnuniyet ve Şikayetleri

 

Mehmet ERGÜN (Çevresel Gözetim ve Doğrulama Müdürü)

Tel           : 0312 592 51 58

Faks       : -

E-Posta : mergun@tse.org.tr

Adres    : 100.Yıl Bulvarı Cevat Dündar Caddesi 1236.Sk. No:1 Kat: 2 OSTİM Yenimahalle/ANKARA

Eski Siteye Dön