Sertifika Sorgulama

SERTİFİKA BİLGİ EDİNME LİSTESİ

SERTİFİKA BİLGİ EDİNME LİSTESİ

 

SIRA NO

BELGELENDİRME PROGRAMININ ADI

PROGRAM SORUMLUSU

E-MAİL ADRESİ

TELEFON

1

*  Kalite Tetkik Görevlisi                                               (TÜRKAK ve EOQ onaylı)    

FATİH BOZKURT

fbozkurt@tse.org.tr

0312 416 63 22

2

*  Kalite Yöneticisi                                                         (TÜRKAK ve EOQ onaylı)    

3

*  Çevre Tetkik Görevlisi                                                (TÜRKAK ve EOQ onaylı)    

4

*  Çevre Sistem Yöneticisi                                             (TÜRKAK ve EOQ onaylı)    

5

*  İş Sağlığı ve Güvenliği Tetkik Görevlisi                    (TÜRKAK ve EOQ onaylı)    

6

*  İş Sağlığı ve Güvenliği Sistem Yöneticisi                 (TÜRKAK ve EOQ onaylı)    

7

*  Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Tetkik Görevlisi ve Yöneticisi      (EOQ onaylı)

8

*  Enerji Yönetim Sistemi Tetkik/Baş Tetkik Görevlisi                         (EOQ onaylı)

9

*  Gıda Güvenliği Tetkik Görevlisi                                    (EOQ onaylı)           

10

*  Gıda Güvenliği Sistem Yöneticisi                                  (EOQ onaylı)

11

*  Risk Yönetimi                                                                                          (EOQ onaylı)         

12

*  Helal Gıda Teknik İnceleme Uzmanı

13

*  Sera Gazı Hesaplama Uzmanı

14

*  IPARD Poreje Danışmanı Eğitimi

15

*  Dış Cephe İskelelerinin Statik Olarak Değerlendirilmesi ve Mevzuattaki Yeri Eğitimi

16

*  Kaynakçı (TS EN ISO 9606-1) - Çelik Kaynakçısı                               (TÜRKAK)

ÖZGÜR MANDAOĞLU

omandaoglu@tse.org.tr

0312 416 62 79

17

*  Kaynakçı (TS EN ISO 9606-2) - Alüminyum Kaynakçısı                    (TÜRKAK)

18

*  Kaynak Operatörü & Kaynak Ayarcısı                                                 (TÜRKAK)

19

*  Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Fizyolojik Sinyal İzleme Sistemleri Uzmanı

20

*  Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Elektroterapi Sistemleri Uzmanı

21

*  Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Elektrocerrahi Sistemleri Uzmanı

22

*  Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Solunum Sistemleri Uzmanı

23

*  Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Ultrason-Doppler Görüntüleme Sistemleri Uzmanı

24

*  Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Akış, Ağırlık, Uzunluk, Hacim, Sıcaklık, Basınç, Devir Uzmanı

25

* Kaynak Koordinasyon Personeli

26

*  Tahribatsız Muayene (1-2-3. Seviyede: PT, MT, RT, UT, VT, ET)    (TÜRKAK)

HASAN HACIABDULLAHOĞLU

hashaci@tse.org.tr

0312 416 62 79

27

*  Tahribatsız Muayene (2. Seviyede: RT-FT-FD)                                 (TÜRKAK)

28

*  Asansör Muayene Elemanı                                                                 (TÜRKAK)

29

*  ADR Tank Muayene Uzmanı (ADR Tank Tasarım Uzmanı, Akaryakıt Tankerleri, LPG Tankerleri ve Basınçlı Metalik Tanklar)

30

*  Katodik Koruma, Topraklama Ve Paratoner Muayene Uzmanı    

31

*  Bitkisel Üretimde İyi Tarım Uygulamaları Kontrolörü                      (TÜRKAK)

SERPİL ÖZDOĞAN

sdinc@tse.org.tr

0312 416 65 79

32

*  Hayvansal Üretimde İyi Tarım Uygulamaları Kontrolörü

33

*  Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde İyi Tarım Uygulamaları Kontrolörü 

34

*  İyi Tarım Uygulamaları İç Kontrolörü

35

*  Organik Tarım Kontrolörü

36

*  Yangın Söndürme Cihazları Muayene, Bakım, Test ve Dolum Personeli Eğitimi

BİLGEN IŞIKLAR

bilgenisiklar@tse.org.tr

0312 416 63 21

37

*  Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı                                                      (TÜRKAK)

38

*  Kimyasal Değerlendirme Uzmanı Eğitimi                                           (TÜRKAK)

39

*  ADR Genel Farkındalık, Tank Muayene ve ADR Araç İnceleme Eğitimi

40

*  Tehlikeli Madde Taşıyan Ambalajların Tasarımı Eğitimi

 

Eski Siteye Dön