Ulusal Standardizasyon

Türk Standartlarının Hazırlanması

Ulusal standart hazırlama çalışmaları şu anki durumda TSE çatısı altındaki teknik komiteler tarafından yürütülmektedir. Sektörel ihtiyaçlara göre oluşturulmuş ihtisas grupları altında çalışma alanlarına göre belirlenmiş teknik komiteler bulunmaktadır. Ayna komitelerin dinamik yapısı ve çok sayıdaki paydaşa erişme imkanına karşılık teknik komitelerin üyeleri TSE yönetim kurulu tarafından akademi, endüstri ve kamudan gelen kişiler arasından atanarak belirlenir.

Ulusal standardizasyon ihtiyacının güçlü olduğu ve çeşitli paydaşların da gönüllü olarak standardizasyona aktif şekilde katılmak istediği konularda çalışma grupları oluşturulur.

Çalışma grupları

Bir teknik komiteye bağlı olarak, o teknik komite koordinesinde çalışmak üzere kurulurlar. Bir çalışma grubu talep eden taraflar ile ilgili teknik komite üyeleri veya başkanından oluşur. Çalışma grubu katılımcıları gönüllülük esası ile çalışır. Standardın yazım süreci tamamlanana kadar düzenli aralıklar ile toplantılar yapılır. Yayım sürecinin kalanında çalışma grubu toplantıları ihtiyaç halinde yapılır. Süreç tamamlandığında grup dağılır, bilgileri Standart.net sisteminde kayıtlı bulunduğundan standart yürürlükte olduğu sürece veya ilgili standarda dair gündem oluştukça üyeler erişilebilir olmalı ve standart ile ilgili aktif geri dönüş yapmayı taahhüt etmelidir.

Türk Standartlarının Hazırlanmasında Genel İş Akışı

Bir Türk standardının hazırlanma süreci konu teklifi ile başlar.

Sektörden gelen talep doğrultusunda Teknik Komite, bahsi geçen konuda üç veya üçten fazla tarafın ihtiyacı olduğunu, Türkiye pazarında söz konusu ürün veya hizmetin standartlarının belirlenmesine dair bir boşluk oluştuğuna karar verdiğinde standart için konu teklifi oluşturulabilir

Yayımlanmış bir kriterden belgelenmiş kuruluş sayısı üçü geçtiğinde bu kriter konusunda bir standart hazırlığı başlatılabilir.

Gelişmiş olan bu standart ihtiyacının alanı ile ilgili olan teknik komite standardın hazırlanması için çalışmalara başlar. Eğer bir çalışma grubu kurulması gerekiyorsa SHMB bu çalışma grubunu kurar, aksi halde standart metninin oluşturulmasını teknik komite yürütür.

Standart, tam ve yeterli bir taslak olarak ortaya çıktığında teknik komite bu taslağı teknik komitenin sekretarya işlerini yürüten SHMB çalışanına iletir. Bu, standart için mütalaa aşamasının başladığı anlamına gelir.

Standart.net sistemi üzerinde ICS kodları altında bilgileri tanımlı olan çeşitli paydaşlar bulunmaktadır. Teknik Komite sorumlusu, standardın ICS kodları için kayıtlı olan taraflara e-posta yolu ile taslağın ve taslak ile ilgili görüşlerin belirli bir tarihe kadar bildirilmesini talep eden resmi bir yazı gönderilmesini sağlar. Verilen bu görüş toplama süresine mütalaa süresi denir.

Mütalaa süresinin sonunda, çeşitli taraflardan e-posta, faks, resmi yazı gibi yollarla gelen görüşler teknik komiteye aktarılır. Teknik komite bu görüşleri dikkate alarak standart taslağında gerekli gördüğü değişiklikleri yapar. Mütalaa sonuçlarının değerlendirildiği bu sürecin ardından eğer standartta büyük çaplı teknik içerikli değişiklikler yapılmışsa mütalaa süreci tekrarlanabilir. Fakat teknik komite gerekli görmüyorsa standart taslağı yayım sürecine alınır.

Bir standart tasarısının yayım aşaması başladığında tasarı şeklen kontrol edilir, gerekli düzeltmeler teknik komite tarafından yapılır ve metne son hali verilir. Sonrasında Türk standardı şablonuna uygun olarak baskıya hazırlanan standart metni düzenli aralıklarla toplanan Teknik Kurul’un onayına sunulur.

Teknik Kurul’da bir standart için değişiklikler önerilebilir, standardın yayımı iptal edilebilir veya onaylanarak yayıma alınabilir. Değişiklikler önerilmişse, ilgili teknik komite gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra standart yayıma alınır. En son aşamada fiyatlandırılan Türk standardı TSE tarafından satışa sunulur.

 

Standardizasyon sayfasına dönüş...

Eski Siteye Dön