Ulusal Standardizasyon

Standart Metninin Bölümleri

Türk standartları için belirlenmiş olan türlerde standart metninin bölümleri farklılık göstermektedir. Ürün, deney ve kural standartlarının içeriği için karşılaştırmalı özet bir tablo aşağıda görülmektedir.

Standart Maddeleri

Ürün Standardı

Deney Yöntemi Standardı

Kural Standardı

-

Kapak

Kapak

Kapak

-

Önsöz

Önsöz

Önsöz

-

İçindekiler

İçindekiler

İçindekiler

0

Giriş
(tercihe bağlı olarak eklenir)

Giriş
(tercihe bağlı olarak eklenir)

Giriş
(tercihe bağlı olarak eklenir)

1

Kapsam

Kapsam

Kapsam

2

Bağlayıcı atıflar

Bağlayıcı atıflar

Bağlayıcı atıflar

3

Terimler ve tanımlar

Terimler ve tanımlar

Terimler ve tanımlar

4

Sınıflandırma ve özellikler
4.1 Sınıflandırma
4.2 Özellikler
4.3 Özellik, muayene ve deney madde numaraları

Deney yönteminin adı

(deneyin niteliğine göre belirlenmek üzere)

4.1 İlke
4.2 Cihaz ve malzemeler
4.3 Reaktifler
4.4 Tayin
4.5 Hesaplama ve sonuçların gösterilmesi

Kurallar
(Standart kapsamındaki konu ile ilgili kurallar doğrudan veya alt maddelerle sıralanır.)

5

Numune alma, muayene ve deneyler
5.1 Numune alam
5.2 Muayeneler
5.3 Deneyler
5.4 Muayene ve deney raporu

Muayene ve deney raporu

Çeşitli hükümler
(kurallara uygunluk beyannamesi verilmesi veya gösterilmesi ile ilgili hükümler)

6

Piyasaya arz
6.1 Ambalajlama
6.2 İşaretleme

Çeşitli hükümler
(Gerek görüldüğü takdirde eklenir)

 

7

Çeşitli hükümler
(Gerek görüldüğü takdirde eklenir)

-

-

 

Ekler

Ekler

Ekler

 

Kaynaklar

Kaynaklar

Kaynaklar

 

Standardizasyon sayfasına dönüş...

Eski Siteye Dön