Ulusal Standardizasyon

Türk Standartlarında Türler

Özgün olarak hazırlanan Türk standartları için üç tür belirlenmiştir.

Ürün Standardı: Bir ürün ile ilgili hükümleri barındıran, ürünün ait olduğu sınıfı, ürünü tanımlayan özellikleri ortaya koyduktan sonra numune alma, bu numuneleri değerlendirme, gerekli raporlama biçimi ve ürünün piyasaya arzı ile ilgili içeriği barındıran standarttır.

Deney Yöntemi Standardı: Bir deney yöntemini deneye ait kurallar, cihazlar veya benzeri bileşenler ile ifade eden, ilgili saptama, hesaplama ve raporlama şeklini tanımlayan standartlardır.

Kural Standardı: Standardın kapsamındaki konuda kurallar koyan ve bu kuralları tanımlayan, gerektiğinde kurallara uygunluğun tayini için kılavuzluk eden standartlardır.

Standart.net’te yer alan standart kayıtlarında standart türü olarak 5 ayrı seçenek yer aldığı görülür. Bunlar:

  • Hizmet, meslek standartları,
  • Kural standartları,
  • Madde-mamul standartları,
  • Metot standartları,
  • Özellik standartları,

Terim, sembol standartlarıdır.

 

Standardizasyon sayfasına dönüş...

Eski Siteye Dön