Uluslararası Standardizasyon

Uluslararası Standartların Hazırlanması

ISO, IEC, CEN ve CENELEC’te ülkelerdeki sektörler ve paydaşlardan gelen talepler ile, çalışma alanlarına göre oluşturulmuş teknik komiteler bulunur. Çalışma alanının genişliğine göre bazı teknik komiteler alt komitelere bölünmüştür.

Herhangi bir standardın kapsamı genellikle alt komitelerin çalışma alanına göre daha da özelleştiğinden genel uygulamada standartları, çalışma grupları hazırlar. Çalışma grupları, bir teknik komitenin altında veya bir alt komitenin altında kurulabilir.

Uluslararası veya bölgesel standardizasyon kuruluşlarına üye olan ülkelerin bu kuruluşlarca yürütülen standart hazırlama süreçlerinde söz hakkı bulunmaktadır. Üye ülkeler bu söz hakkını, süreci yürüten teknik komitenin veya alt komitenin çalışmalarını “aynalayan”, yani takip eden komiteler aracılığı ile kullanırlar. Bu komitelere ülkemizde Ayna Komite adı verilmekte ve MTC (Mirror Technical Committee) kısaltması ile kodlanmaktadırlar.

Ayna Komiteler pek çok ülkede standardizasyon için ortak uygulamadır. “Mirror Technical Committee” kavramı uluslararası standardizasyonda bilinen bir terim oluşturmaktadır.

Ayna komitelerin kuruluşu ile hazırlanmakta olan standartlar için ülkedeki ilgili sektör adına içeriği gözden geçirebilecek, standart metnine katkıda bulunabilecek, ülkedeki paydaş dağılımının fikir ve çıkarlarını gözetip ifade edebilecek uzmanlardan oluşan bir komite oluşturulması amaçlanmaktadır.

Standardizasyon sayfasına dönüş...

Eski Siteye Dön