Standardizasyon Temel Düzey

TSE´nin Üyesi Olduğu Uluslararası ve Bölgesel Standardizasyon Kuruluşları

TSE, ülkemizde ulusal standardizasyon kuruluşu olarak standardizasyon çalışmalarını yürütmenin yanında uygunluk değerlendirme, deney, kalibrasyon ve gözetim faaliyetleri gibi birçok alanda da faaliyet göstermektedir. TSE’nin organizasyon şemasına ve farkı alanlarda hizmet vermekte olan birimlerinin bilgilerine “https://www.tse.org.tr/Organizasyon” adresinden erişilebilir.

TSE, 132 sayılı kanunla kurulmuş, tüzel kişiliği haiz, özel hukuk hükümlerine göre yönetilen bir kamu kurumudur.

TSE’de standart hazırlama çalışmalarının tamamı Standart Hazırlama Merkezi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Ulusal veya uluslararası standart hazırlama çalışmalarından haberdar olarak bu çalışmalara katkıda bulunmak isteyen kişi ve kuruluşların Standart Hazırlama Merkezi Başkanlığı ile irtibata geçmesi gerekmektedir.

TSE, Avrupa standardizasyon kuruluşları olan CEN - CENELEC ve uluslararası standardizasyon kuruluşları olan ISO ve IEC’ye tam üyedir. Bu standardizasyon kuruluşlarında hazırlanmış olan bir taslak standart, üye ülkelerin oylamasına açıldığında Türkiye’deki ilgili tarafların TSE aracılığı ile bu oylamada söz hakkı bulunmaktadır.

ISO (International Organization for Standardization - Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu)

162 ulusal üyesi bulunan bağımsız, uluslararası bir kuruluştur.1946’da 25 ülkeden gelen delegeler ile kurulmuş, 1947’de resmi olarak faaliyete geçmiştir.
ISO üyeleri üç kategoriye ayrılır.
Üye kuruluşlar: Ulusal standardizasyon kuruluşlarından oluşur ve standartlarda oy hakkına sahiptir.
Temsilci üyeler: Kendi standardizasyon kuruluşu bulunmayan, uluslararası standardizasyona katılmayan ama ISO faaliyetlerini takip eden üyelerdir.
Abone üyeler: Ekonomisi küçük olan, düşük üyelik aidatı ödeyen ama standartların gelişimini takip edebilen ülkelerden oluşur.

IEC (International Electrotechnical Commission - Uluslararası Elektroteknik Komisyonu)

Dünya çapında uluslararası standart hazırlayan kuruluşlardan biridir. Elektroteknik alanında faaliyet göstermektedir. 1906 yılında kurulmuştur. IEC üyeleri, ülkelerin standardizasyon kuruluşlarının yanında üreticiler, tedarikçiler, distribütörler ve satıcılar, tüketiciler ve kullanıcılardan da oluşabilir. Üyelere ulusal komite adı verilir.
IEC standartları 60000 ile 79999 arasındaki sayılar ile numaralandırılır.
 

CEN (European Committee for Standardization - Avrupa Standardizasyon Komitesi)

CEN, 34 Avrupa ülkesinin Ulusal Standardizasyon Kuruluşlarını bir araya getiren bölgesel bir standardizasyon kuruluşudur. Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) tarafından Avrupa düzeyinde standartların gönüllü olarak geliştirilmesinden ve tanımlanmasından sorumlu olarak tanınan üç Avrupa standardizasyon kuruluşundan biridir.
 

CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization - Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi)

Elektroteknik mühendislik alanında Avrupa standardizasyonundan sorumlu bölgesel standardizasyon kuruluşudur.
Ülkeler arasındaki ticareti kolaylaştırmaya, yeni pazarlar oluşturmaya, uyum maliyetlerini düşürmeye ve Avrupa tek pazarının gelişimini desteklemeye yardımcı olan standartları gönüllü olarak hazırlar.
CENELEC, mümkün oldukça uluslararası standartları benimseyerek, Avrupa düzeyinde ve aynı zamanda uluslararası düzeyde pazar erişimi yaratır.
 
Standardizasyon sayfasına dönüş...
 
 
Eski Siteye Dön