Standardizasyon Temel Düzey

Standart ve Standardizasyon

Standart ve standardizasyon kavramları EN 45020 “Standardizasyon ve ilgili faaliyetler - Genel terimler ve tarifleri” standardında aşağıdaki şekilde yer almıştır.
 
Standart: Uzlaşı ile oluşturulmuş, yetkili bir kuruluş tarafından onaylanmış, ortak ve tekrarlı kullanım için, kurallar, prensipler veya faaliyetlerin özelliklerini ya da sonuçlarını belirleyen, belirli bir konu veya kapsamda en elverişli düzenlemenin elde edilmesini amaçlayan dokümanlardır.
Standartların uygulamaya alınması tercihe bağlıdır, zorunluluk içermez. Bir standardın zorunlu uygulamada olması için bir mevzuat hükmü olarak belirlenmiş olması gerekir.
 
Standardizasyon: Mevcut ve potansiyel problemler dikkate alınarak, belirli bir konuda ortak ve tekrar eden kullanımlar için en uygun seviyede düzenin elde edilmesi amacıyla gerekli hükümlerin oluşturulması faaliyetidir.
Standardizasyon faaliyeti, standartların oluşturulması, yayınlanması ve uygulanması süreçlerinden oluşmaktadır.
 
Standardizasyonun önemli faydaları, ürün, proses ve hizmetlerin amaçlarına uygunluklarının geliştirilmesi, ticari engellerin aşılması ve teknolojik işbirliğinin kolaylaştırılmasıdır.
Standartların geliştirileceği ortamı oluşturmak, standardizasyon için belirlenmiş temel ilkelere uygun olarak standartları onaylamak ve yayımlamak standardizasyon kuruluşlarının yetkisindedir.
 
Standartların, paydaşların dengeli şekilde temsil edildiği bir ortamda uzlaşı ve ortak çalışma ile oluşturulması amaçlanır. Pek çok alanda uygunluk ve kalitenin sağlanması ve değerlendirilmesinde kullanılırlar.
 
Standartların uygulanması ihtiyari, yani tercihe bağlıdır. Standartlara uymak zorunlu olmadığından mevzuat ile aynı düzeyde değildirler. Fakat standartlar, ilgili kurumlarca mevzuatta atıf yapılarak zorunlu uygulamaya alınabilir veya zorunlu uygulamadan çıkarılabilirler.
Standartlar, yaşayan dokümanlardır. Bir standart genellikle oluşturulduğu ilk hali ile kalmaz. O alandaki gelişmeler, ihtiyaçlar veya sorunlar doğrultusunda yenilenir, gözden geçirilir ve sektördeki tarafların gereksinimlerine göre güncellenirler. Alanında etkinliğini yitirmiş bir standart ise iptal edilebilir, yürürlükten kaldırılabilir.
 
Standardizasyon sayfasına dönüş...
Eski Siteye Dön