Radar Muayenesi Hizmeti

Ücretler

 
Hız İhlal Tespit Donanımları Muayene Yönetmeliği ile Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğince 2020 yılında geçerli olan muayene ücretleri;
 

Ortalama Hız Ölçüm Donanımı Harici İçin

 

- Saha Muayenesi              

1061,7 TL

- Saha Harici Muayene 

606,6 TL

Ortalama Hız Ölçüm Donanımları İçin

 

- Genel Muayene   

1061,7 TL

- Donanım Muayenesi                         

400 TL

 
olarak belirlenmiştir. Genel Muayene ücreti, ortalama hız ölçüm koridorunun uzunluğunun ölçülmesi ve giriş ile çıkış kesimlerinin birlikte çalışabilirliğine ve ölçüm doğruluğuna ilişkin genel kontroller için alınacak ücrettir. Donanım Muayenesi ücreti ise çok şeritli ortalama hız ölçüm koridorlarında, Genel Muayene ücretine ilave olarak koridor giriş ve çıkışındaki her bir şeritte bulunan donanımların münferit kontrolleri için ayrı ayrı alınacak ücrettir.
 
KDV (Katma Değer Vergisi) hariç olan bu ücretler her yıl yeniden değerleme oranında artırılacaktır.
 
 
Hesap Bilgileri:
 
Banka-Şube: Vakıfbank-Kalkınma Bakanlığı Bağlı Şb.
Hesap No: 00158007286995788
IBAN No: TR08 0001 5001 5800 7286 9957 88
Alıcı: Türk Standardları Enstitüsü

 

Eski Siteye Dön