Bilimsel Çalışmalar

Bilimsel Yayınlar

Bu bölümde, TSE Kalibrasyon Laboratuvarları çalışanlarının çalışmaları sonucu elde edilen ve ulusal/uluslararası çevrelerce kabul görerek yayınlanmış bilimsel makalelere/bildirilere yer verilmiştir.

 

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

Ekici, C., & Teke, I. (2019). Global solar radiation estimation from measurements of visibility and air temperature extremes. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 41(11), 1344-1359.

Ekici, C., Teke, I. (2018). Measurement Uncertainty Analysis of Temperature Based Solar Radiation Estimation Models. MAPAN, 1-8.

Ekici, C. (2017). An Adapted Procedure for Calibration of the Non-digital Peak Pressure Indicators: Motor Compression Measuring Devices. MAPAN, 32(2), 87-94.

Ekici, C. (2017). Calibration of Heat Stress Monitor and its Measurement Uncertainty. International Journal of Thermophysics, 38(6), 85.

Ekici, C. (2016). Uncertainty modelling of the reference pressure generating with OIML and ASTM weights in pressure balances. Mapan, 31(4), 265-273.

Ekici, C. (2016). Measurement uncertainty budget of the PMV thermal comfort equation. International Journal of Thermophysics, 37(5), 48.

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

Ekici, C. (2017). Güneş Enerjisi Destekli Döşemeden Isıtma Sisteminin Ankara’da Kullanılabilirliğinin Bir Soğuk Kış Gününde İncelenmesi. Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 13(3), 815-818.

Bilimsel Toplantı, Kongre, Konferans vb. Bildirileri

Tuğcu, B., Feyzullahoğlu E. (2015). Tork Dönüştürücü Kalibrasyonunda Sıcaklık Değişiminin Ölçüm Sonuçları Üzerindeki Etkisi. 8. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, Ankara.

Ekici, C. (2013). PMV Metodu ile Isıl Konfor Ölçümü ve Hesaplanması. VIII. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, 1-5.

Ekici, C. (2013). A review of thermal comfort and method of using Fanger’s PMV equation, 5TH International Symposium on Measurement, Analysis and Modeling of Human Functions. – Vancouver, CANADA.

Davut, A. (2008). Sıcaklık Kontrollü Hacimlerde Sıcaklık Dağılımının Tespiti. VII. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, 339-344.

 

Eski Siteye Dön