Bakımdan Sorumlu Kuruluşlar (ECM)

BAKIMDAN SORUMLU KURULUŞ (ECM) İNCELEME, DEĞERLENDİRME, DENETLEME TALİMATI

 

 

            Bakanlığın ilgili makama bildirmesi ile Enstitümüzün 26.11.2020 tarihinde Bakımdan Sorumlu Kuruluş(ECM) Belgelendirme kuruluşu olarak ERADİS web sayfasında yayınlanmıştır. Enstitümüz bu tarihten itibaren ECM sertifikasyon kuruluşu olarak faaliyetlerine başlamıştır.

 

           Bakımdan sorumlu kuruluş (ECM) olmak için başvuruda bulunan işletmelerin değerlendirilmesi/denetlenmesi işlemlerinin COTİF kapsamında yapılarak Bakanlık adına raporlanma işlemleri de TSE tarafından yapılmaktadır.

Eski Siteye Dön