Ücretler

Ücret Tablosu

ÜCRET TABLOSU

(TL)

UTP KAPSAMINDA RAPORLAMA VE BELGELENDİRME ÜCRETLERİ

FAALİYET

Dosya İnceleme

Dosyanın Yeniden İncelenmesi

Üretimin Uygunluğu

Tip Onaya Esas

Belge Ücreti

İnceleme/muayene/deney ve Testler için Adam/Gün Ücreti

ARAÇ ONAYLARI

Demiryolu Araçları

Çeken Araçlar

125.000

31.250

30.000

20.000

5.000

Yolcu Vagonları

Yük Vagonları

100.000

25.000

20.000

AKSAM ONAYLARI

Demiryolu Araçları

Çeken Araçlar

40.000

10.000

10.000

10.000

Yolcu Vagonları

Yük Vagonları

30.000

7.500

Telematik Uygulamalar ve Engelliler

30.000

7.500

ULUSAL YETERLİLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ARAÇ ONAYLARI

Demiryolu Araçları

Çeken Araçlar

62.500

15.625

15.000

10.000

2.500

Yolcu Vagonları

Yük Vagonları

50.000

12.500

10.000

AKSAM ONAYLARI

Demiryolu Araçları

Çeken Araçlar

20.000

5.000

5.000

5.000

Yolcu Vagonları

Yük Vagonları

15.000

3.750

Telematik Uygulamalar ve Engelliler

15.000

3.750

BAKIMDAN SORUMLU KURULUŞ DENETLEME VE RAPORLAMA FAALİYETLERİ

Bakımdan Sorumlu Kuruluş Denetleme ve Raporlama

Dosya İnceleme

Dosyanın Yeniden İncelenmesi

Adam/Gün Ücreti

5.000

1.250

2.000

 

 

AÇIKLAMALAR

 1. Ücretlerde KDV Hariçtir.
 2. Eğitim ve gözlem amacı ile katılan personel hariç olmak üzere ücretlere iaşe ibate eklenir.
 3. Başvuru sahibi tarafından muayene/deney ve testler için bu usul ve esaslara uygun olarak kullanılan alt yapı sağlayıcı kuruluşlara, laboratuvarlara ve/veya uygunluk değerlendirme kuruluşlarına ödenecek her türlü ücret başvuru sahibine aittir. Söz konusu alt yapı sağlayıcı kuruluşlar, laboratuvarlar ve/veya uygunluk değerlendirme kuruluşları tarafından ilgili hizmet için hazırlanacak faturalar doğrudan başvuru sahibine kesilmelidir.
 4. Tabloda belirtilen belge ücreti yalnızca Bakanlıktan Tip Onay Belgesi almak için zorunlu olan “Doğrulama belgesi” ve “Ulusal Yeterlilik Belgesi” için alınır. Modüllere özgü düzenlenen diğer belge ve raporlar için ilave ücret alınmaz.
 5. TSE tarafından bu usul ve esaslar kapsamında düzenlenen bütün rapor ve belge tipleri için, belge/rapor sahibi tarafından talep edildiği takdirde “Belge –Sertifika-Rapor Yenileme Ücreti/Türkçe-İngilizce Dışındaki Dillerde Belge-Sertifika-Rapor Düzenleme Ücreti” olarak 500 TL alınır.
 6. Kapsam genişletme işlemlerinde Adam/gün ücretlerinin tamamı, dosya inceleme ücretlerinin %25`i alınır.
 7. Araç Onayları için, UTP kapsamında yürütülen raporlama ve belgelendirme faaliyetlerinde dosya incelemesi ve dosyanın yeniden incelemesi ücreti yalnızca tek bir alt bölümü için verilmiş olup, uluslararası mevzuatın her bir alt bölümü (UTP WAG, UTP NOI vb.) için ayrı alınır.
 8. Aksam Onayları için, UTP kapsamında yürütülen raporlama ve belgelendirme faaliyetlerinde ücretler tek bir aksam tipi içindir.
 9. Tren setleri için, seti oluşturan her bir araç tipi için ayrı ücretlendirme yapılır.
 10. Ulusal Yeterliliğin değerlendirmesi için yapılan başvurularda, tabloda belirtilen ücretler uygulanır. Ulusal yeterliliğin değerlendirilmesi için ihtiyaç duyulacak farklı kriterler için ilave ücret alınmaz.
 11. Üretimin uygunluğu incelemeleri için ayrıca adam/gün ücreti alınmaz.
Eski Siteye Dön