Hakkımızda

DEMİRYOLU BELGELENDİRME FAALİYETLERİ

DEMİRYOLU ARAÇLARI UYGUNLUK DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ
 
Enstitümüz ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü arasında 15 Haziran 2017 tarihinde
Protokol imzalandı. Bu protokolün verdiği yetki ile Enstitümüzün yürüttüğü faaliyetler şöyledir:
 
• Ulusal Yeterliliklerin Değerlendirilmesi (DeBo): Demiryolu araçlarının ulusal yeterlilikleri karşılayıp karşılamadığının değerlendirilmesi, raporlanması ve belgelendirilmesi hususlarını gerçekleştirmek üzere Atanmış Kuruluş faaliyetleri,
 
• COTİF-UTP Kapsamında Tip Onay Belgelendirmesi: Demiryolu araçlarının COTIF altında yayınlanan Tek Tip Teknik Talimatlar (UTP) kapsamında yeterlilikleri karşılayıp karşılamadığının değerlendirilmesi, raporlanması ve belgelendirilmesi hususlarını gerçekleştirmek üzere Değerlendirme Kuruluşu faaliyetleri,
 
• ECM Belgelendirme: Bakımdan Sorumlu Kuruluş (ECM) olmak için başvuruda bulunan işletmelerin değerlendirmesi/denetlenmesi işlemlerinin COTIF altında yayımlanan Uluslararası Trafikte Kullanılan Demiryolu Malzemesinin Teknik Kabulüne İlişkin Tek Tip Kurallar (ATMF) EK-A kapsamında veya Avrupa Birliği tarafından yayınlanan EU 402/2013 yönetmeliği kapsamında yapılarak Bakanlığa raporlanması faaliyeti. Ayrıca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ilgili makama bildirmesi ile Enstitümüzün 26/11/2020 tarihinde  ERADİS web sayfasında yayınlanması ile Bakımdan Sorumlu Kuruluş(ECM) Belgelendirme kuruluşu olarak belgelendirme faaliyetleri.
 
• UIC ve Standartlara Uygunluk: Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliğine göre hat yapım, bakım, tamir ve kontrol araçlarının UIC (Uluslararası Demiryolları Birliği) ve standartlara (TS EN 14033, TS EN 15746-1, TS EN 15746-2) uygunluğunun belgelendirme ve raporlanması işlemleri.
 
• ISA – AsBo: Enstitümüz, demiryolu alanında sistemin/ürünün belirlenen emniyet gereksinimleri karşılayıp karşılamadığını tespit etmek için ISA (Bağımsız Emniyet Kuruluşu) ve AsBo (Emniyet Değerlendirme Kuruluşu) faaliyetlerini TS EN 17020 standardına göre akredite olarak gerçekleştirmektedir.
 
AKREDİTASYON
 
TS EN ISO/IEC 17065 : Tip Onay ve Uygunluk Değerlendirme Faaliyetleri / Belge Tarihi: 21 Şubat 2019

TS EN ISO/IEC 17020 : Bağımsız Emniyet Değerlendirme Faaliyetleri / Belge Tarihi:  31 Mayıs 2022


 
Demiryolu Alanında Ülkemizdeki Tek Milli Akredite Kuruluş
 
Demiryolu belgelendirme faaliyetleri kapsamında Enstitümüz’ ün TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından gerçekleştirilen ofis ve saha
denetimleri sonucu TS EN ISO/IEC 17065 standardına göre akreditasyonu onaylanmıştır. Buna göre Enstitümüz,
 
• Ülkemizdeki demiryolu belgelendirme faaliyetleri kapsamında TÜRKAK’ tan akreditasyon denetimi olumlu tamamlanmış, bu alandaki ilk milli kuruluştur.
• Enstitümüz, demiryolu alanında risk analizlerini CSM (Ortak Emniyet Yöntemleri), ISA (Bağımsız Emniyet Kuruluşu) ve AsBo (Emniyet
Değerlendirme Kuruluşu) başlıklarında yürütebilecek alt yapıya sahiptir. Bu faaliyetler kapsamında akreditasyon sürecimiz devam etmektedir.
 
Enstitümüz, ülkemizde yürütülen demiryolu faaliyetleri kapsamında;
 
o Uygunluk Değerlendirme Faaliyetlerini,
o Teknik Rapor Düzenlemelerini,
o Standarda Uygunluk Denetimini (TS EN 14033, TS EN 15746-1, TS EN 15746-2) gerçekleştirebilir hale gelmiş olup, ülkemizin bu alanda yurt dışına olan bağlılığını ortadan kaldırmıştır. Demiryolu belgelendirme alanında atılan bütün bu adımlarla yerli sermayeye katkı ortamı sağlanmıştır.
 
Emniyet Değerlendirme faaliyetlerinde TS EN 17020 kapsamında akredite olup, AsBo olarak Avrupa Demirolu Ajansı Veritabanı ERADİS'de yayınlanmıştır. 
 
DEMİRYOLUNDA TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI FAALİYETLERİ
 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü (TMKT) arasında 06 Mart 2013 tarihinde
protokol imzalanarak Tehlikeli Maddelerin Demiryolunda Taşınmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme (RID) kapsamında Enstitümüz  yetkilendirilmiştir. Bu protokolün verdiği yetki ile TSE’nin yürüttüğü faaliyetler şöyledir:
 
• Tank Tasarım/Tip Onay ve Muayene İşlemleri: Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan sarnıç vagonların tanklarının tasarım/tip onay işlemleri ve muayene faaliyetleri Uluslararası Demiryolu Taşımacılığına İlişkin Hükümetler Arası Örgüt (OTIF) tarafından bilgileri duyurulmuş olan TSE uzmanları tarafından yürütülmektedir. TSE bu kapsamda Ülkemizin tek yetkili kuruluşudur.
 
• Tehlikeli maddelerin demiryolunda taşımacılığında kullanılan ambalaj, basınçlı kap, (Orta Boy Dökme Yük Konteyneri) IBC, konteyner, tank konteyner vb. ekipmanın tasarım/tip onay ve muayene işlemleri.
 
STANDARDİZASYON FAALİYETLERİ
 
TK 22 (Ulaşım ve Taşımacılık Teknik Komitesi)
 
Demiryolu alanında standardizasyon faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere TSE tarafından TK 22 Ulaşım ve Taşımacılık Teknik Komitesi kurulmuştur.
Sektör temsilcilerinin katılımı ile oluşturulan komitede yeni standartların hazırlanması, yabancı standartların Türkçe’ ye çevrilmesi işlemleri yürütülmektedir. TSE, belgelendirme konusunda sahip olduğu tecrübe, yetki ve yetkinliklerini demiryolunda millileşme sürecinde ülkemizin hizmetine sunmaya devam etmektedir.

 

PROTOKOLLER

1.T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Tarafından Türk Standardları Enstitüsünün Yetkilendirilmesine İlişkin Mutabakat Protokolü
 
2.Türk Standardları Enstitüsü ile Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş arasından Uygunluk Değerlendirme Faaliyetlerine İlişkin İş Birliği Protokolü
 
3.Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi  Genel Müdürlüğü İle Türk Standardları Enstitüsü Arasında Uygunluk Değerlendirme Ve Diğer Faaliyetlere İlişkin İş Birliği Protokolü
 
4.European Inspection and Certification Company Sa. (Eurocert) ile Demiryolu Alanında Uygunluk Değerlendirme Faaliyetlerine İlişkin İşbirliği Anlaşması
 
5.Türk Standardları Enstitüsü İle Tüv Austria Turk Belgelendirme, Eğitim Ve Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti. Arasında Demiryolu Alanında Uygunluk Değerlendirme Faaliyetlerine İlişkin İş Birliği Protokolü
 
***Eurocert ve TÜV-AT işbirlikleri ile Enstitümüzün yetkisi bulunmadığı alanlarda (NoBo gerektiren faaliyetlerinde) talep sahibi kuruluşlara bu işbirlikleri aracılığı ile hizmet verebilmekteyiz.

 

Eski Siteye Dön