Eşdeğer Parça Belgelendirme Süreci

EŞDEĞER PARÇA BELGELENDİRME SÜRECİ

       

EŞDEĞER PARÇA UYGULAMASI

Bilindiği üzere T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın 2015/2 sayılı ve 13.01.2015 tarihli genelgesi ile Türkiye’de ‘Eşdeğer Parça’ dönemi başlamıştır. Otomotiv yan sanayini desteklemek amacıyla başlatılan eşdeğer parça kullanımıyla ilgili genelge 1 Haziran 2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Buna göre, 1 Haziran’dan sonra araçlarda orijinal parça yerine TSE tarafından belgelendirilmiş eşdeğer parçalar kullanılabilecektir. T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Türkiye’deki eşdeğer parça belgelendirme görevini 1 Aralık 2017 ye kadar münhasıran TSE’ye vermiştir.

Eşdeğer parça belgelendirilme faaliyetleri TSE Ulaşım ve Lojistik Sistemleri Merkez Başkanlığı Belgelendirme Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

BELGELENDİRME SÜRECİ

 

Başvuru: Başvuru işlemi www.tse.org.tr adresinden online olarak Başvuru Kılavuzunda belirtildiği şekilde yapılır.

Başvurunun Değerlendirilmesi: Başvurular Belgelendirme Müdürlüğü tarafından değerlendirilir. Eğer başvuru konusu belgelendirme kriteri mevcut ise görev planlanması yapılır. Başvuru konusu belgelendirme kriteri mevcut değil ise Eşdeğer Parça Belgelendirme Teknik Komitesi Tarafından ilgili parça için kriter hazırlanır ve görev planlaması yapılır.

Görev Planlaması: Belgelendirme Müdürlüğü tarafından görev planlamasını içeren İnceleme Teklif Formu firmaya gönderilir. Firma ile mutabık kalınması halinde firma inceleme teklifini uygun bulduğunu Belgelendirme Müdürlüğü’ne bildirir ve görev planlaması gerçekleşmiş olur.

Üretim Yerinin İncelenmesi: Uzman tarafından firmanın üretim yeri ve kalite dokümanları incelenir. Uygun bulunması halinde numune incelemesine geçiril. Üretim yeri incelemesinin OLUMSUZ sonuçlanması halinde numune incelemesine GEÇİLMEZ. Firma gerekli düzenlemeleri yapar ve yeniden başvurur.

Numune Üzerinde Yapılan İnceleme Muayene ve Deneyler: Firmanın başvurduğu kritere göre numune üzerinde gerekli testler ve muayeneler gerçekleştirilir. Testler uzman tarafından uygun görülmesi halinde firma bünyesindeki laboratuvarlarda gerçekleştirilebilir. Testlerin firma bünyesinde gerçekleştirilememesi durumunda TSE Laboratuvarında veya akredite bir 3. Taraf laboratuvarda gerçekleştirilebilir. Testlerin akredite olmayan bir laboratuvarda gerçekleştirilmesi durumunda TSE Uzmanı/Uzmanları testlere iştirak eder.

Belgelendirme Komisyonu: Başvuru konusu kriterin istemiş olduğu bütün koşullar sağlandıktan sonra dosya Belgelendirme Komisyonuna havale edilir ve komisyon belge verilip verilmeyeceğine karar verir.

 

Eski Siteye Dön