FSSC 22000

FSSC 22000 Belgelendirmesi

FSSC 22000 Gıda Güvenliği Sistemi

Amaç: Güvenli gıda ve içecek tedarikinde tüketici güvencesinin sağlanması

 FSSC 22000 Nedir?

FSSC 22000, FFSC (Gıda Güvenliği Belgelendirmesi Vakfı) tarafından oluşturulan tüm gıda zincirinde yer alan gıda üreticilerinin, gıda güvenliği sistemlerinin tetkik edilmesi ve belgelendirilmesinde kullanılan uluslararası çapta kabul görmüş, ISO temelli bir belgelendirme programıdır.

Kuruluşundan bu yana, FSSC 22000 dünyanın önde gelen belgelendirme programlarından biri olarak yer edinmiştir. Uluslararası gıda sektörünün ihtiyaçlarına cevap olarak geliştirilen FSSC 22000, GGYS' lerinin üçüncü taraf tetkiki ve belgelendirilmesine yönelik ISO tabanlı, bağımsız bir gıda güvenliği yönetimi programı sunmaktadır.

FSSC 22000, tamamen uluslararası bağımsız standartlara (ISO 22000, ISO 22003 ile birlikte Ön Gereksinim Programları (ÖGP' ler) için sektörlere özgü teknik şartnameler ve ilave program gereksinimlerine) dayanmaktadır.

FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, gıda güvenliği ve kalite sorumluluklarınızı etkin bir şekilde yönetmek için bir çerçeve sunmaktadır. FSSC 22000, Global Food Safety Initiative (GFSI) tarafından tam olarak tanınmaktadır.Mevcut TS EN ISO 22000, ISO 22002-1 (Gıda güvenliğinde önkoşul programları- Bölüm 1:Gıda imalatı) / ISO 22002-4 (Gıda güvenliğinde ön koşul programları – Bölüm 4: Gıda ambalajı imalatı) standartlarının şartlarını ve bu programa has diğer şartları içermektedir. FSSC 22000, Gıda Güvenliği konusunda dünyada söz sahibi olan ilgili birçok kuruluş ve organizasyonun geniş katılımıyla oluşturulmuştur.

Ayrıca EA (European Cooperation for Accreditation) tarafından da kabul gören bir programdır. Bu program kuruluşun; resmi makamların, gıda sektörü müşterilerinin ve tüketicilerin gereklerini sağlayabilecek sağlam ve etkin bir gıda güvenliği yönetim sistemine sahip olduğunu ortaya koyar.

Türk Standardları Enstitüsü, 2011 yılından bu yana FFSC’ nin tam üyesidir ve FSSC 22000 Gıda Güvenliği Sistemi Belgelendirmesi faaliyetlerini yürütmektedir. Enstitümüz Gıda Üretimi (Food Manufacturing), Gıda Paketleme (Food Packaging) kapsamlarında FSSC 22000 Lisanslı Belgelendirme Kuruluşudur(FSSC 22000 Licensed Certification Body) buraya ve C-I-K kategorilerinde TÜRKAK’tan buraya akreditasyonu bulunmaktadır.

FSSC 22000 kuruluşların; Gıda Güvenliğine yönelik yönetim sistemleri ve iyi üretim uygulamaları kurmalarına ve sürekli iyileştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. FSSC 22000 dünya çapında önde gelen Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirme programıdır.

Neden FSSC;

 • Mevcut ISO Standartlarını, ÖGP'ler için sektöre özgü teknik şartnameleri, HACCP, yasal gereklilikleri ve Codex HACCP Prensiplerini tam olarak içermektedir.
 • Küresel Gıda Güvenliği Girişimi (GFSI) tarafından tam olarak tanınmaktadır.
 • Gıda güvenliği ve gıda kalitesi yönetiminin, çevresel yönetim, sürdürülebilirlik ve sağlık ve güvenlik gibi diğer yönetim sistemleriyle entegrasyonunu sağlamaktadır.
 • Kar amacı gütmeyen bir vakıf tarafından kurulmuştur ve bağımsız bir Paydaşlar Kurulu tarafından yönetilmektedir.
 • Gıda zinciri boyunca şeffaflığın artmasına yardımcı olmaktadır.
 • Küçük ve / veya gelişmekte olan kuruluşların da, dünya çapında kabul görmüş, güvenilir bir GGYS (Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi) uygulamasına imkan vermektedir.

 GIDA GÜVENLİĞİNİN YÖNETİMİ VE TETKİKİ

Gıda güvenliği önemi her geçen gün daha da artan bir konu olup, dünya genelinde hem tüketicileri hem de işletmeleri etkilemektedir. Dünya genelinde arz edilen gıdaların çoğunluğu güvenli olmasına rağmen, gıda güvenliği ile ilgili sansasyonel vakalar düzenli olarak dikkatleri tüketicilerin maruz kalabileceği gıda kaynaklı tehditlere çekmektedir. Kirlenmiş süt ürünlerinden sığır etlerine kadar geçtiğimiz yıllar boyunca gıda sorunları ve piyasadan geri çağırma durumları sürekli gündemi işgal etmiştir.

Gıdaya bağlı hastalıklar on milyonlarca insanı etkilemekte olup, sağlık ve sanayii alanlarında her yıl milyarlarca zarara sebep olmaktadır. Gıda arzının küreselleşmesi ve gıda perakende sektöründeki bütünleşme, uluslararası düzeyde kabul gören bir gıda güvenliği yönetimi standardına ihtiyaç doğurmuştur.

GFSI tarafından tanınan belgelendirme programları küresel gıda tedarik zincirinin hem kamusal hem de özel sektörde önde gelen ve etkili bir düzenleyici mekanizma olarak ortaya çıkmaktadır.

Üçüncü taraf belgelendirmesi, firmaların süreçlerinin bağımsız bir kuruluş tarafından gözden geçirilmesini ve firmaların yönetim sisteminin gıda güvenliği ve / veya kaliteye özgü standartlara uygunluğunun bağımsız olarak belirlenmesini ifade etmektedir.

Uluslararası düzeyde kabul görmüş bir yönetim programına üzerinden yapılan belgelendirme, tedarik zincirindeki bilgi uyumsuzluğunu azaltmakta ve böylece, yeknesak olan ve dünya genelinde anlaşılan bir gıda işleme ve üretimi standardı oluşumuna imkan vermektedir.

 FSSC 22000 KAPSAMI

FSSC 22000 kapsamları; resmi makamların, gıda sektörü müşterilerinin ve tüketicilerin taleplerini karşılamak için bir yönetim sisteminin tesis edilmiş olduğunun teyidi için gerekli şartları tanımlar.

Gıda tedarik zincirinde yer alan kuruluşlar, büyüklükleri veya karmaşıklıkları ne olursa olsun, FSSC 22000 belgelendirmesinden yararlanabilir. Fayda sağlayabilecek kuruluşlara örnek olarak şunlar verilebilir;

 • Bozulabilir hayvansal ürünler (örn. Et, tavuk, yumurta, süt ve balık ürünleri).
 • Bozulabilir sebze ürünleri (ör. Paketlenmiş taze meyveler ve taze meyve suları, korunmuş meyveler, paketlenmiş taze sebzeler, korunmuş sebzeler).
 • Ortam sıcaklığında uzun raf ömrüne sahip ürünler (örn., Konserve ürünler, bisküvi, aperitifler, yağ, içme suyu, içecekler, makarna, un, şeker, tuz).
 • Gıda bileşenleri (örneğin vitaminler, mineraller, biyolojik kültürler, tatlandırıcılar, enzimler ve işleme yardımcıları).
 • Gıda ambalajlama malzemeleri (gıda ile doğrudan ya da dolaylı temas eden).
 • Hayvanlar için yem ve gıda (örneğin hayvan yemi, balık yemi).
 • Birincil hayvansal ürünler (örneğin süt, balık, yumurta, bal).

Detaylı Bilgi Almak İçin;
Sistem Belgelendirme Grup Başkanlığı 0312 416 64 53

Eski Siteye Dön