Jelatinde Tür Tayini

Jelatinde Tür Tayini

Gıda sektöründe yaygın kullanım alanı olan ve İslami hassasiyetler çerçevesinde üretim kaynağı önemli olan jelatinin doğru bir şekilde laboratuvarlarda analiz edilebilmesi için referans malzemeler son derece önemlidir.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK) ve Türk Standardları Enstitüsü (TSE) işbirliği ile İslam Coğrafyası’nda ilk defa bir Ar-Ge faaliyeti ürünü olarak helal gıda analizleri için referans jelatin geliştirilmiştir. Jelatinde domuz DNA’sı varlığı tayini ile ilgili olarak SMIIC bünyesindeki ülkeler başta olmak üzere uluslararası bir yeterlilik testi (YT) açılmıştır.

Türk Standardları Enstitüsü YT hizmeti konusunda TS EN ISO/IEC 17043 standardından Türkiye’nin ilk akredite olan kuruluşu olup jelatin çevrimi uluslararası standartlar çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Uluslararası katılımlarda başvuru ve program dili İngilizce olacaktır.

2016-03 programında yer alan GID-12 kodlu “Jelatinde Domuz DNA’sı Tayini” çevrimine başvuru formu çin lütfen tıklayınız.

Program Kodu Yeterlilik Deney Tipi Ürün/Malzeme Deney Metodu Zaman Çizelgesi

Katılımcı Ücreti 

KDV Dahil

GID-12 Eş zamanlı Katılım Deneyi-Genel  Liyofilize Jelatin  DNA Saflaştırma + RT-PCR DNA Analizi tıklayınız. 297 TL

 

Eski Siteye Dön